Nyheter

RYDDER: Sprenging av en gammel mine i Oslofjorden ved Bastøy utenfor Horten, april 2017.

Sjøminer på vei tilbake til Sjøforsvaret

For rundt 20 år siden kvittet Norge seg med de siste sjøminene i kystforsvaret. Nå er de på vei tilbake.

Publisert Sist oppdatert

– En enkelt sjømine vil kunne senke eller skade skip i alle størrelser, sier kommandørkaptein Bengt Berdal til Aftenposten.

«Sjøminer er et kosteffektivt våpensystem og regjeringen vil prioritere anskaffelse av systemer for minelegging», heter det i Forsvarets nye langtidsplan.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bekrefter utviklingen:

– Regjeringen vil satse bredt på Forsvaret i alle grener og i hele landet. Sjøminer er en del av dette, sier han.

– Bare mistanken om at miner er lagt, sprer stor usikkerhet for all ferdsel til sjøs, sier kommandørkaptein Bengt Berdal, sjef for 1. Mineryddingsskvadron i Sjøforsvaret.

Derfor vil bare det å ha evne til å legge sjøminer ha en avskrekkende effekt, ifølge Berdal.

Langtidsplanen sier ingenting om hvilke typer sjøminer som vurderes kjøpt inn, ei heller i hvilke områder disse skal legges, hva det vil koste eller når anskaffelsen skal skje. 

Powered by Labrador CMS