Debatt:

Det er ikke for seint å snu om Evenes, skriver Steinar Almelid. Han er kritisk til beslutningen om valget av Evenes som ny base på bekostning av Andøya

Evenes: Et skandaleprosjekt

Valget av Evenes på bekostning av Andøya vil svekke forsvarsevnen og prosjektet er et kostnadssluk, skriver tidligere pilot i Luftforsvaret Steinar Almelid.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På direktesending 17. april i «Dagsnytt 18», stilte forsvarsministeren i samtale med stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp), om kritikken mot den nylig fremlagte langtidsplanen.

Navarsete åpnet med flyttingen av hærstøtte-helikoptre fra Bardufoss og en «ny hangar der til ein milliard som no ikkje ska brukas til noko», og videre: «På Evenes er det nett blitt ei overskridelse på ein halv milliard på å flytta basen for overvakingsflya dit heilt meiningslaust ifra Andøya, for å kasta bort penga heilt unødvendig. [Store beløp] sløses vekk med heilt tullete vedtak.»

Hun kunne også lagt til alle de velkjente flyoperative begrensningene på Evenes som er gitt fra naturens side og som ikke kan kompenseres – uansett investering.

Har du lyst til å delta i debatten om Forsvaret? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Du svarte: «Det som vi bygger [på Evenes] måtte vi også ha bygd på Andøya, så dette er penger som må brukes. Det blir et godt og effektivt konsept med både MPA og jagerfly på samme base.»

Uriktig om Evenes

Som erfaren militærflyger i Nord-Norge på flere flytyper, investeringskoordinator og senior strateg, vet jeg at det som her sies ikke er sant, ikke i nærheten. Evenes vil trolig sprekke med flere milliarder. Jagerflyene F-35 får oppoverbakke til sine sheltere (enkelthangarer), noe som er mer enn utfordrende med norsk vintervær. Samtidig har Andøya over 30 sheltere på flat mark og et mer frostfritt kystklima. På Evenes er det ei budsjettert for hangarplass til hele flåten med norske P-8A, kun for tre av fem fly. Utrolig nok slik, og hva så når det er Nato-øvelser med 8-12 allierte fly i tillegg?

Evenes vil trolig sprekke med flere milliarder. Jagerflyene F-35 får oppoverbakke til sine sheltere...

Når ledelsen i Ap makter å hevde at det er «Nok plass!», er det en del av den desinformasjonen som ennå råder grunnen. Andøya er en fullt operativ og romslig base hvor det etter Forsvarets nylige regnestykke må investeres 150 millioner for å få tre P-8A inn i de eksisterende hangarene. På Evenes skal det nå brukes 5,1 milliarder for å få plass til samme tre fly (og noe for F-35), så bare dette er noen milliarders fordel Andøya.

Det er også ukjent hva kostnadene for kommende hangar 2 og 3 blir, som ei heller så lett vil kunne godkjennes av Luftfartstilsynet – siden det er så trangt og smalt at enhver bygning på Forsvarets område i vest gir vanskelig turbulens over rullebanen.

Hva blir sluttsummen?

I Nordnorsk Debatt den 20.4 utfordrer Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) med tittelen: «Vet du ikke bedre, Statsråd?» Om ikke det er et innspill forsvarsministeren ønsker å lytte til, burde noen rådgivere gitt råd om å svare på de konkrete punktene – tre skjulte milliardkostnader på Evenes som er høyst realistiske overskridelser. Det NOF tar opp kan gjøre at de fem milliardene som departementet ønsker å bruke på Evenes nok kan bli overskredet med ytterligere 2-3 milliarder. Hva blir så den ytterligere sluttsummen når hangar nr. 2 og eventuelt. 3 står ferdig?

Og hva vil Evenes-satsingen koste for flysikkerheten og samfunnsøkonomien? Dette er to forskjellige regnskap som folket og beslutningstagerne fortjener å se, før det brennes av flere halve eller hele milliarder på militært uegnet sted.

Blir ikke hørt

Det er et tydelig mønster i det Forsvars­departementet har svart alle kritikere i Evenes-saken til nå. Faglige og strategiske innspill blir avvist, neglisjert eller forbigått i stillhet, uten svar på sakens fakta eller alvorlighet. Det blir som folkeeventyrets “God dag, mann - Økseskaft”.

Strykkarakter gis også til St. prp. 151 S (2015/2016), der en fem milliarders løgn fra FD til Stortinget fikk passere rett igjennom (i stortingsproposisjonen ble det presentert et investeringsbehov på Andøya som var 5,2 milliarder kroner mer enn for Evenes, journ.anm).

Det har ikke blitt bedre siden, og det er virkelig tragisk.

Flere har ansvaret

Stoltenberg II-regjeringen innstilte på en QRA (Quick Reaction Alert) med fire F-35 kampfly til Evenes i 2012. En aldri operativ flystasjon skal bli det, tross alvorlige flyoperative, meteorologiske og økonomiske utfordringer i et Ramsar-vernet område. Dette var en ustrategisk beslutning, men ikke stor nok til å skape det største engasjementet. Det 162. storting vedtok.

Solberg I-regjeringen foreslo i 2016 å flytte basen for MPA (maritime patruljefly) til Evenes, med nedlegging av Andøya flystasjon og avhending til sivil bruk. Det 163. storting vedtok. For å få til et slikt uforståelig valg, for enhver militærflyger, ble kostnader på eksisterende Andøya flystasjon skrudd opp med 5 milliarder kroner, mens de på Evenes ble like klart undervurdert. Åpent tilgjengelige værdata og flyoperative betenkninger er ikke inkludert på profesjonelt vis hverken i prosjektforslaget eller gjennom kvalitetssikringen.

...kostnader på eksisterende Andøya flystasjon skrudd opp med 5 milliarder kroner, mens de på Evenes ble like klart undervurdert.

Dette er å gjøre «politikk overordnet naturlover», slik meteorolog og professor emeritus Reinhard Mook sa det.

Solberg II-regjeringen har nå alle muligheter til å snu tidligere feilbeslutninger og spare samfunnet for unødige milliarder oppbrukt, samtidig som operasjonaliteten og flysikkerheten for F-35 og MPA blir styrket. Regjeringen og det 164. storting er solid informert, men hvor blir det av bevegelsen mot det som gir mening for Forsvaret, flygerne og alt øvrig personell?

Lytt til argumentene

Det er en ministers plikt å lytte til alle argumenter før det handles, og vektlegge de som er forankret i faglig kunnskap og livets realiteter. Minister og regjering er betrodd av folkets tillit ytret ved valg, og utøver sin ledelse for folket.

Forsvarsdepartementet fremstår som å ikke vite hva sannhetsgehalten i det de kommuniserer til folket er, og det er lite demokratisk. Det er mer enn nok kompetanse rundt enhver statsrådpost til å bli behørig informert.

I denne saken har Forsvarsdepartementet og Stortinget feilet fra 2012 til 2020...

Om det ikke nå blir mer tydelighet på hva dette vil koste totalt sett, kan Evenes-prosjektet bli et sant økonomisk mareritt – både for nåværende og neste storting.

I Evenes-saken fremstår regjeringen og flere partier som mer enn feilinformert, og derfor er det en overhengende fare for at store samfunnsressurser sløses bort. I denne saken har Forsvarsdepartementet og Stortinget feilet fra 2012 til 2020, så det er noen å fordele ansvaret på.

Det er på nå høy tid at norske demokratiske prinsipper om fakta på bordet kommer på plass. Det er også fullt mulig å bringe selv det mest kontroversielle med Evenes-prosjektet frem i lyset, siden de sentrale fakta ikke er hemmeligstemplet.

Begrensninger på Evenes

For det flyoperative vil spesielt maritime patruljefly møte naturgitte vanskeligheter. Det er et trangt område med sårbar og internasjonalt vernet våtmark omkring, raskt stigende terreng i nord og denne turbulens-skapende Kvantokollen i vest.

Statsråd, om Evenes-saken snakker du enten mot bedre vitende eller så har du ikke satt deg inn i saken. Det er samtidig alle muligheter til å bli informert. Med kritiske øyne i distanse fra prosessen, vil andre løsninger kunne velges som langt bedre tjener forsvarsevnen, landets finanser og flysikkerheten.

Powered by Labrador CMS