Nyheter:

Turbulens skaper problemer på Evenes

Turbulens som kan oppstå som en følge av den planlagte hangaren for P8-flyene på Evenes kan gi millionregning til flyselskaper og passasjerer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en rapport Atkins Norge AS har laget på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Rapporten viser konsekvenser av turbulens fra planlagt hangar for maritime patruljefly (MPA) på Evenes.  

– Forsvarsdepartementet har gjennomgått rapporten og det arbeides nå med å finne en plassering for MPA som ikke skaper for mye turbulens ved landinger fra sør. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser, sier Forsvarsdepartementet til egne nettsider. 

 

De ønsker ikke å si noe mer utover dette til Forsvarets forum. Heller ikke Forsvarsbygg ønsker å kommentere saken og viser til at det er Forsvarsdepartementet som skal uttale seg i saken. 

 

Økte kostnader 

Stortinget vedtok i juni 2019 et prosjekt for å etablere et nytt hangarbygg på Evenes for de maritime patruljeflyene (MPA). Prosjektet er dermed tildelt økonomiske rammer og prosjektet har også en kritisk framdrift med tanke på mottak av nye MPA-fly sommeren 2022. 

 

– Bakgrunnen for denne rapporten er at begge de foreslåtte alternativene for det planlagte bygget skaper turbulens og vindskjær over rullebanen. Tiltakene for å håndtere denne turbulensen blir operative begrensinger, som i sin tur leder til at fly som ønsker å lande fra sør må fly rundt og lande fra nord. Dette får konsekvenser for tidsbruk og kostnader for de sivile operatørene og passasjerene, heter det i rapporten, som du kan lese i sin helhet her. 

 

Det har etter hvert blitt avdekket at bygget medfører utfordringer med turbulens, og Forsvarsbygg har derfor skissert en alternativ plassering av bygget. Men å endre prosjektet fra det opprinnelige alternativet til det nye alternativet betyr økte kostnader og forsinket fremdrift. Dette medfører også miljømessig usikkerhet siden bygget plasseres i et mer sensitivt område. 

 

42 millioner kroner 

Ifølge rapporten er det 4 820 flybevegelser i året som kan påvirkes av økt turbulens som en følge av hangarbygget. En omdirigering fra sør til nord tar åtte minutter og koster 6 000 kroner for operatørene og 3 833 kroner for passasjerene i kostnader for tapt tid. Samlet utgjør kostnaden om lag 10 000 kroner per omdirigering. 

 

– 10 000 kroner per omdirigering betyr at den årlige kostnaden for de to alternative plasseringene av hangarbyget er henholdsvis 2,45 millioner kroner og 1,35 millioner kroner. Over en femtiårsperiode hvor man blant annet tar høyde for økt flytrafikk og omregner til nåverdi, betyr det 71 millioner kroner for det opprinnelige alternativet og 29 millioner kroner for det nye alternativet. Dette utgjør en forskjell på 42 millioner kroner mellom alternativene, kan man lese i rapporten. 


Ifølge Avinor og de sivile operatørene er i tillegg det planlagte bygget i strid med et langsiktig arbeid for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten på norske lufthavner. 

 

Tidsnød 

Leveransen av de første nye MPA-flyene er forventet til sommeren 2022 og alle flyene skal være i Norge før 2023. Planen er at bygget da skal være ferdigstilt for å ta imot de nye flyene. 

 

Rapportens samlede vurdering er imidlertid at det er usannsynlig at prosjektet kan ferdigstilles til august 2022 og anslår at det kan bli mars 2023 før man er klar til å ta imot P8-flyene.  

 

Forsvarsbygg mener selv at det kan komme til å koste 169 millioner kroner mer å flytte MPA-hangaren lenger sør langs rullebanen. Men med besparelsene for flyoperatørene og passasjerene fordi flyene ikke trenger å fly rundt for å lande gjør at den samlede prissatte kostnaden ved å velge nytt alternativ, foran det opprinnelige blir på 125 millioner kroner. 

 

Rapporten anbefaler også Avinor gjør en risikovurdering for begge alternativene for å vurdere effekten av operative begrensninger, samt at Forsvarsbygg og Avinor må samarbeide tettere fremover, for å få videre fremdrift i prosjektet. 

HANGAR: Stortinget vedtok i juni 2019 et prosjekt for å etablere et nytt hangarbygg på Evenes for de maritime patruljeflyene (MPA). Illustrasjon: Forsvarsbygg
SNART PÅ PLASS: De fem nye overvåkningsflyene av typen Poseidon P8 skal leveres til Norge i løpet av 2022 og 2023. Foto: Werner Juvik
Powered by Labrador CMS