Nyheter:

Har bestemt seg for hvor man vil fase inn de nye P8-flyene

Det sto til slutt mellom Andøya og Evenes.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener de nye maritime overvåkingsflyene P8 (MPA) bør plasseres midlertidig på Evenes før basen der er ferdig bygd.

De første av de fem flyene av denne typen skal komme til Norge i 2022. De skal erstatte dagens Orion-fly.

Byggingen av hangaren for P8-flyene er forsinket på grunn av diskusjoner om hvor den skal plasseres for ikke å skape turbulens for flyene som skal lande på Evenes. Plasseringen av hangaren ble nettopp godkjent av Luftfartstilsynet. Men hangaren vil ikke være ferdig bygd når P8-flyene kommer til Norge.

FLERE ALTERNATIV

Forsvaret har derfor jobbet med å finne en mulig midlertidig plassering av MPA-flyene. Andøya, Bodø og Gardermoen har blitt nevnt som alternativer. Konklusjonen er at Andøya og Evenes er best egnet som innfasingsbaser, men at det må gjennomføres tiltak på begge steder.

Forsvarssjefen gir imidlertid råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om at flyene bør plasseres på Evenes fra første stund.

Forsvarets forum har sett brevet som Forsvarsstaben har skrevet til Forsvarsdepartementet i saken. Brevet er underskrevet av sjef for Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig.

I konklusjonen skriver Forsvarsstaben at Andøya og Evenes er vurdert som reelle alternativer for innfasing av P8. Både Andøya og Evenes tilhører i dag 133 Luftving der ledelsen er plassert på Evenes. Begge basene gir nærhet til operasjonsområdet og mulighet for synergi og kompetanseoverføring. Andøya er en etablert base for drift av P3 Orion, mens Evenes er valgt som fremtidig hovedbase for norske MPA.

BILLIGERE PÅ EVENES

– Forsvaret mener det er hensiktsmessig om flyene fases direkte inn på hjemmebasen Evenes i henhold til Stortingets beslutning. Det gir bedre mulighet for reell testing og evaluering av flyoperasjonene samt utvikling av operative konsepter. Rekruttering og kompetansebygging vil være enklere på Evenes enn på Andøya, og Evenes gir bedre mulighet for mer stabile familieforhold med mindre pendling i overgangsperioden, skriver Forsvarsstaben i brevet til Forsvarsdepartementet.

Etableringskostnadene er noe høyere på Evenes enn på Andøya, men driftskostnadene er høyere på Andøya enn Evenes. Ved en summering av etablering- og driftskostnader over 18 måneder, blir Evenes det rimeligste alternativet, fastslår Forsvarsstaben.

Ved vurderingen av aktuelle tiltak er krav basert på behovsanalyser fra Luftforsvaret benyttet som inngangsverdier. De mest sentrale forholdene er:

  • nærhet til aktuelt operasjonsområde
  • at alle innfasingsplaner opprettholdes som opprinnelig planlagt
  • krav til sikkerhet og skjerming
  • hensynet til familier og den totale arbeidsbelastningen for Forsvarets personell
  • aktuelle tiltak skal ikke føre til forsinkelser i ferdigstillelsen av det permanente MPA-anlegget på Evenes
  • varighet fra 1. januar 2022 frem til permanent infrastruktur står klar.

KOSTNADENE

De totale merkostnader for innfasing av P8 Poseidon på Andøya for antatt periode er beregnet til om lag 139 millioner kroner der om lag 77 millioner kroner er etableringskostnader, og drift per år utgjør om lag 41 millioner kroner. Kostnadsvurderingen inneholder 30-50 prosents usikkerhet.

Totale merkostnader for tiltak for innfasing av P8 Poseidon direkte til Evenes for antatt periode er beregnet til om lag 113 millioner kroner der om lag 104 millioner kroner er etableringskostnader, og drift per år utgjør om lag 6 millioner kroner. Kostnadsvurderingen inneholder 30-50 prosents usikkerhet.

Powered by Labrador CMS