Meninger

APALACHICOLA: Det amerikanske hurtiggående fraktefartøyet Apalachicola gjennomførte tester og demonstrerte teknologi som vil muliggjøre ubemannede operasjoner og autonome oppdrag i september i fjor.

Fokuser på logistikk

Aviser og tidsskrifter bør heller fokusere på effektiv og trygg logistikk i vanskelige situasjoner og krig enn på «pang for pengene» eller fancy teknologi.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Jeg viser til artikkel «Det amerikanske marinekorpset lar seg inspirere av narkosmuglere» skrevet av Kjersti Binh Hegna. Artikkelen var interessant og berører et viktig tema når det gjelder utvikling av særlig logistikk transport. I norsk sammenheng betyr det særlig etterforsyning av stridsmateriell, ammunisjon, mat og klær, sanitetsmateriell, reservedeler etc. I amerikansk sammenheng inkluderer logistikk også folk. Mitt fokus her er imidlertid materiell av nærmest alle kategorier.

Som «gammel» forsyningsoffiser i Sjøforsvaret har jeg i mange år arbeidet med utfordringer og problemer med etterforsyning av materiell primært til våre fartøyer, men til også utenlandske marinefartøyer. Utfordringen Kjersti Binh Hegna peker på gjelder nettopp dette: Hvordan skal vi i en krigssituasjonen sikre en raskere og tryggere etterforsyning til våre egne og allierte styrker? I artikkelen viser hun til at det amerikanske marinekorpset vil satse på mindre, raske og autonome fartøyer.

I en artikkel i Forsvarets forum 9. september under overskriften «Dette er Forsvarets nye autonome terrengkjøretøy» skrevet av Mikal Hem, er fokuset lagt på teknologi. Men også her kan og bør vi flytte fokuset til logistikk. Logistikk er antagelig en av de viktigste faktorene i en krig eller stridssituasjon. Ikke minst krigen i Ukraina minner oss på dette igjen og igjen.

Hensikten med autonome løsninger er ikke teknologien, selv om den kan være fascinerende nok; det handler i stedet om logistikk. Så fokuset vårt bør etter min mening være der.

Det amerikanske tidsskriftet Defense News legger også vekt på at det dreier seg om det de kaller «resupply boats». I artikkelen blir det nettopp pekt på at logistikk er en av de aller vanskeligste utfordringene hva gjelder dagens og fremtidens krigføring. Mye kan selvsagt sies her om teknologi, men det viktigste bør være fokuset på å få frem forsyninger til de som trenger det, raskt og med så små kostnader i menneskeliv og materiell som mulig. Da peker autonome skips- og kjøretøyløsninger, og autonome droner seg raskt ut.

I Norge pågår det heldigvis arbeid med å utvikle autonome løsninger på flere ulike felter. Derfor er det viktig at vi i våre tidsskrifter og aviser legger fokuset der det hører hjemme - ikke på mest mulig «pang for pengene» eller fancy teknologi - men på effektiv og trygg logistikk i vanskelige situasjoner og krig.

Powered by Labrador CMS