Nyheter

RAPPORT: Tore Nyhamar og Ragnhild E. Siedler er to av FFI-forskerne bak rapporten «Wargaming Taiwan 2027 – konflikten Kina–USA og norsk forsvarsplanlegging».

Slik vil en krig om Taiwan påvirke Norge

Dersom Kina angriper Taiwan, kan Norge måtte steppe inn for USA i Nord-Atlanteren, mener FFI-forskere.

Publisert

Kortversjon

  • En krig om Taiwan vil få konsekvenser også for Norge.
  • En konflikt kan føre til at USA flytter militære ressurser til Stillehavet, noe som kan kreve at Norge må øke sitt bidrag i Atlanterhavet og nordområdene.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Et regn av missiler faller over sentrale forsvarsanlegg og strategiske mål i Taiwan. Bombardementet varer i flere dager, før en landingsstyrke på flere titusener soldater begir seg over Taiwan-stredet fra Fastlands-Kina.

En flåte av kinesiske krigsskip blokkerer adgangen til Taiwan, for å stoppe forsyninger og militær støtte fra øyas allierte. Taiwan forsvarer seg med luftvernsystemer, overflåtefartøy og forsvarsinstallasjoner langs kysten. USA og Japan sender styrker og materiell for å forsvare øya.

Dette er bare et tenkt hendelsesforløp. Men trusselen er høyst reell. Mange eksperter frykter at Kina vil forsøke å underlegge seg Taiwan med makt i løpet av de neste årene.

– Usikkerheten er stor nok til at vi bør vie det tid og oppmerksomhet i beredskapssammenheng, sier Ragnhild Siedler ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

TEST: Forsvarets forum var i fjor til stede under en Stinger luftvernmissil-test på Jioupeng.

Tomrom i Nord-Atlanteren

Siedler har ledet et prosjekt som har vurdert konsekvensene for Norge dersom Kina skulle velge å gå til krig. I rapporten «Wargaming Taiwan 2027 – konflikten Kina-USA og norsk forsvarsplanlegging» konkluderer FFI-forskerne med at en militær konflikt er et plausiblelt scenario.

Selv det er lite sannsynlig at Norge blir direkte involvert i konflikten, vil det får stor betydning dersom USA velger å gå inn på taiwansk side. Amerikanerne vil måtte trekker ressurser fra andre deler av verden til Stillehavet, og Norge risikerer å måtte øke sitt bidrag i Atlanterhavet og nordområdene.

– Vi driver jo og overvåker og er til stede i Nord-Atlanteren, og det er noe av det viktigste vi gjør for amerikanere og for oss selv. Man kan titte på hva slags ressurser amerikanerne vil trenge i en konflikt om Taiwan, sier FFI-forsker Tore Nyhamar, medforfatter av rapporten.

OVERVÅKING: Et Poseidon P-8 tar av fra Evenes flystasjon.

Han trekker frem overvåkningskapasiteter, fly og marinefartøy. Og når USA trekker seg ut, må tomrommet fylles av Norge og andre europeiske land.

– Så er det bare å ramse opp: Hva er det det kan bli knapphet på? Hva er det amerikanerne vil ønske å sende til Stillehavet? Satellittene kan ikke sendes, så de blir nok hengende. Overvåkningsfly? Ja. Patruljefartøy. Marinefartøy generelt. Alt som er av flykapasiteter, sier Nyhamar.

Russisk aggresjon

Andre konsekvenser for Norge er at norske skip kan ha behov for militær beskyttelse i risikoutsatte områder og at Forsvaret må bidra til evakuering av norske borgere i regionen. En annen sikkerhetsutfordring er Taiwans dominans som produsent av halvledere, en sentral komponent i datamaskiner.

EVAKUERING: Ved en invasjon kan det tenkes at Forsvaret kan bidra til å evakuere norske borgere fra øya.

Forskerne utelukker heller ikke at USA vil be om militær støtte i stillehavsregionen, selv om de tror det er lite sannsynlig at Norge får en anmodning om å bidra direkte i forsvaret av Taiwan.

– Man kan ikke utelukke det, og det kan bli en sånn spent situasjon. Men det kan være som et forsøk på å vise styrke og at det er en stor koalisjon bak Taiwan. Dette kan ha politisk effekt i et langtrukket drama før en invasjon, sier Nyhamar.

Forskerne trekker også frem at det kan bli et rom for økt russisk aggresjon mot Norge som følge av en konflikt i Taiwan.

– I en truende krise i forkant av selve konflikten vil russerne kunne støtte Kina på en eller annen måte. Det andre som burde bekymre Norge vesentlig mer, er om det skaper et mulighetsrom for russisk aggresjon i våre områder når amerikanerne er opptatt med sitt, sier Nyhamar.

Dette kan inkludere alt fra hybride krigføring og desinformasjonskampanjer til truede tilstedeværelse i Nord-Atlanteren.

DESINFORMASJON: Kina skal allerede være i gang med desinformasjonskampanjer blant annet i sosiale medier i Taiwan.

– Vinn eller forsvinn

Uansett utfallet av en krig, vil resultatet få konsekvenser for Norge.

«Dersom Kina lykkes med å invadere Taiwan, vil landet ha brutt gjennom den første øykjeden og svekket USAs posisjon i Stillehavet. På lang sikt kan en gjenoppbygget kinesisk militærmakt brukes til nye oppgaver som kan gi økt tilstedeværelse globalt», står det i rapporten.

Om Taiwan vinner, vil det også få konsekvenser for sikkerhetssituasjonen i Norge.

LUFTVERN: Taiwanske soldater gjør klar luftvernmissiler for å skyte ned droner under en øvelse i Jioupeng.

– Hva gjør det med USA? Vil de måtte investere såpass mye og tape såpass mye at det får konsekvenser for deres evne til global maktprojisering? spør Siedler.

En annen mulighet er at Kina destabiliseres og det kinesiske regimet rakner som følge av et militært tap.

– Det er mange som påpeker at regimets legitimitet ligger i potten her. Jeg skal være forsiktig med å være veldig predikativ og si at regimet faller og alt sånt, men satt litt på spissen, er det vinn eller forsvinn. Du må gå all in, sier Siedler.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Powered by Labrador CMS