Taiwan-spesial kapittel 4

 Lærdommen fra Ukraina 

HSINCHU OG TAIPEI (Forsvarets forum): Etterretning, kognitiv krigføring og overdreven selvtillit. Både Kina og Taiwan kan lære av krigen i Ukraina.

Publisert Sist oppdatert

På en luftbase i utkanten av byen Hsinchu i Taiwan tar et par Dassault Mirage 2000 kampfly av fra rullebanen tidlig om morgenen. Over hustakene foretar flyene en rekke akrobatiske øvelser.

En nysgjerrig tilskuer forteller at han kommer innom på vei til jobb, i håp om å få et glimt av flyene som øver. De er i luften nesten daglig.

Om Taiwans luftforsvar kommer til å spille en viktig rolle i en eventuell krig med Kina gjenstår å se. Krigssimuleringer tyder på at Kina raskt vil forsøke å sette Taiwans jagerfly ut av spill. Ifølge scenarioer i et krigsspill gjennomført av tankesmien Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington vil Taiwan miste halvparten av kampflyene sine i løpet av noen uker.

Krigen i Ukraina har sådd tvil om effekten av tradisjonelle jagerfly i moderne kriger. Ingen av partene har luftherredømme. Kampfly derfor er en mindre viktig del av striden enn mange hadde forventet.

Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022 fikk mye oppmerksomhet i Taiwan. Det er flere likheter i situasjonen til de to landene. Ukraina ble angrepet av en mange ganger større nabo, som hevder å ha et historisk krav på ukrainske områder. Myndighetene i Beijing hevder at Taiwan er en uadskillelig del av Kina, og utelukker ingen midler for å gjenforene øya med Fastlands-Kina.

Delte etterretning

I Taiwan følger man derfor utviklingen i Ukraina tett. Li-Fang Sun, talsperson for Taiwans forsvarsdepartement, understreker Ukrainas evne til å forene hele nasjonen i kampen mot angriperne. 

– Den operasjonelle situasjonen i Ukraina har påfallende likheter med vår egen. Den krever full mobilisering av nasjonens ressurser for en realistisk sjanse for å lykkes, skriver Sun i Taiwans forsvarsdepartement i en e-post.

Li-Fang Sun, talsperson for Taiwans forsvarsdepartement.

Han påpeker spesielt betydningen bakkeoperasjoner har hatt for utfallet av krigen så langt.

– Derfor, mens våre nasjonale selvforsvarsstyrker har pålitelige marine- og luftkapabiliteter, prioriterer vi også kontinuerlig styrking av motstandskraften til våre bakkestyrker. Ved å samle den kollektive styrken til hele nasjonen, satser vi på å avverge enhver potensiell aggresjon fra Kina, skriver Sun.

Han trekker også frem behovet for beskyttelse mot cyberangrep som en lærdom fra krigen i Ukraina.

I forkant av Russlands invasjon i 2022 offentliggjorde USA etterretningsinformasjon om opptrapping av russisk militær aktivitet langs grensen mot Ukraina. Øystein Tunsjø, professor ved Forsvarets høgskole, mener dette viste kineserne at USA kan følge med på alt Kina gjør.

– Det viste seg å være veldig gunstig på flere måter. Både for å varme opp opinionen i Vesten, og nå stå mer samlet mot Russland og vise at her har Russland klart og tydelig mål om angrepet, sier han.

Det var også viktig for forsvaret av Ukraina å få tilgang på vestlig etterretningsinformasjon.

– Det gjorde at ukrainerne kunne forberede seg, selv om de ikke helt trodde på alt amerikanerne sa, sier Tunsjø.

Tre aspekter

General Gan-Ming Han, forsker ved Institute for National Defense and Security Research (INDSR) i Taiwan, trekker frem tre aspekter ved krigen i Ukraina som er relevante for Taiwan.

– I 2014, da Russland annekterte Krym, brukte de kognitive krigføringstaktikker som førte til at innbyggerne lot seg avvæpne og akseptert russisk kontroll. Da det nærmet seg 2022, derimot, spesielt i februar året før, tok russerne igjen i bruk kognitiv krigføring, men med mye mindre gjennomslag, på grunn av ukrainernes erfaring fra 2014, sier han på sitt kontor i Taiwans hovedstad Taipei.

General Gan-Ming Han, forsker ved Institute for National Defense and Security Research (INDSR) i Taiwan.

– Gitt naiviteten til noen taiwanere, er det grunn til å være bekymret for at noen av dem vil la seg påvirke av Kinas kognitive krigføring, la seg hjernevaske, legge ned våpnene og avstå fra militær motstand, fortsetter Han.

Den andre faktoren, påpeker generalen, er bruken av satellittsystemet Starlink, som sørger for å opprettholde livsviktige kommunikasjonslinjer i Ukraina. Taiwan er utestengt fra å bruke Starlink.

– Den tredje faktoren, som antagelig er den viktigste, handler om etableringen av et territorialforsvar, sier Han.

Ukrainas territorialforsvar er en avdeling der frivillige kan bidra til beskyttelse og vakthold av blant annet sivil infrastruktur, og ble opprettet etter Russlands invasjon av Krym og Donbas i 2014. Ukraina har ifølge Han fem hovedgrener: de regulære styrkene, resevister, sivilforsvar, territorialforsvaret og grensevakter, mens Taiwan bare har regulære styrker og reservister.

– Ukrainerne, derimot, vet nøyaktig hvor de kan verve seg for å få kortvarig trening, for å bli klare til strid. Dette aspektet understreker hvor viktig det er med en omfattende nasjonal forsvarsstrategi, sier Han.

Omgitt av hav

Ikke alle mener at likhetene mellom Ukraina og Taiwan er store nok til at man kan trekke vidtrekkende konklusjoner om Taiwan basert på situasjonen i Ukraina. Parlamentsmedlem Sz-huai Wu for nasjonalistpartiet KMT påpeker at både Russland og Ukraina – i motsetning til Taiwan – har sete i FN, Ukraina er 16 ganger så stort som Taiwan og er en anerkjent selvstendig stat med diplomatiske relasjoner.

Taiwan på sin side er bare anerkjent av et titalls nasjoner, de fleste av dem mikroland som São Tomé og Príncipe, Nauru og Vatikanstaten. Ukraina har landegrenser til flere land, mens Taiwan er en øy.

– Om det blir krig, har ikke befolkningen noe sted å flykte, selv om verdenssamfunnet vil hjelpe. Omgitt av hav på alle kanter, kan vi ikke evakuere øya. Det internasjonale samfunn vil også møte utfordringer ved å gi bistand til befolkningen, sier Wu.

Mark Cancian, en av forskerne bak krigssimuleringen til CSIS, understreker også betydningen av at Taiwan er en øy, og dermed vanskelig å forsyne med våpen.

– I en konflikt om Taiwan vil Kina være mektig nok til at USA og dets allierte vil ha vanskeligheter med å sende inn våpen og ammunisjon til øya før etter en måned, kanskje lenger. Så Taiwan må starte krigen med alt de trenger for de første par månedene, sier han.

Cancian mener at ikke bare Taiwan, men også Kina bør ta et par viktige lærdommer fra krigen i Ukraina.

– Det ene er at Kinas væpnede styrker kanskje ikke er så kapable som de tror. Folk trodde at Russlands militære styrker var langt mer kapable enn de viste seg å være. Russerne trodde det samme. Det er mye usikkerhet med Kina, og jeg håper at de skjønner hvor stor risikoen er, sier han.

– Det andre er reaksjonen til det internasjonale samfunnet. Kina er mye mektigere enn Russland, men jeg håper at de anerkjenner evnen verden har til å samle seg om sanksjoner og motstå aggresjon.

Fikser i Taiwan: Su-chen Ava Kuo

Powered by Labrador CMS