Nyheter

BALTOPS: En svensk soldat fra Gotlands regemente, P 18, i 2022. Illustrasjonsfoto.

Rapport: Sverige forsvares best innenfor Nato

Svensk sikkerhets- og forsvarspolitikk skal utformes for å håndtere trusselsen som Russland på lang sikt vil utgjøre mot europeisk og global sikkerhet, står det rapporten Allvarstid.

Publisert

«Sverige forsvares best innenfor Nato», blir det slått fast i rapporten Allvarstid, som ble lansert av Försvarsberedningen på en pressekonferanse i Stockholm mandag.

Russland er nevnt 780 ganger i den 217 sider lange rapporten, som er tydelig på at Nato blir Sveriges viktigste forsvarspolitiske arena.

Svensk sikkerhetspolitikk skal først og fremst være forebyggende og forhindre fremveksten av trusler mot Sverige, står det videre.

Men rapporten vektlegger samtidig at Sveriges evne til å møte kriser, trusler og fiendtlige handlinger må styrkes.

Russland pekes ut som den alvorligste og mest direkte trusselen mot europeisk og svensk sikkerhet, både på kort og lang sikt, såvel militært som ikke-militært.

Försvarsberedningen mener at samtlige nordiske land på sikt bør være del av samme Nato-stab på operativt nivå (Joint Forces Command, JFC), fordi det vil understøtte samordning av Natos styrkestruktur, ledelsesstruktur, operasjoner og øvelser.

Försvarsberedningen

  • Et forum for rådføring mellom regjeringen og representanter for de politiske partiene i den svenske nasjonalforsamlingen riksdagen.
  • De åtte riksdagspartiene er representert i Försvarsberedningen, som også består av sakkyndige og eksperter, samt et sekretariat.

«Svensk sikkerhetspolitikk må ta høyde for risikoen for at Russlands krig mot Ukraina eskalerer til en større krig i Europa. Det kan også innebære bruk av kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen med katastrofale konsekvenser for sikkerheten globalt, men særskilt Europa ( . . . )» står det i rapporten.

Kina som trussel

Kina utgjør ikke en direkte militær trussel mot Sverige, men utfordrer likevel et stort spekter av svenske interesser, og driver virksomhet i Sverige som truer svensk sikkerhet, ifølge rapporten. Kina er nevnt 331 ganger i rapporten.

Det advares videre om at Kinas forsvarsutgifter er mer enn seksdoblet siden år 2000, mens Russlands forsvarsutgifter er tredoblet fra starten av 2000-tallet til 2021.

I et kapittel kalt «Svenske prioriteringer» står det at en hovedoppgave for Sverige i Nato blir å understøtte og delta i det kollektive forsvaret av Nord-Europa, inklusive forsvaret av Finland, Danmark, Norge, Estland, Latvia og Litauen.

«Sikkerhetspolitisk turistbrosjyre»

Samtlige riksdagspartier deler bildet av at situasjonen er alvorlig, og seks partier gir full støtte til rapporten, skriver Expressen.

Miljöpartiet (MP) og Vänsterpartiet (V) er imidlertid sterkt kritiske til rapportens omtale av Tyrkia.

Emma Berginger (MP) hevder at rapporten har erstattet kritikk av Tyrkias demokratiske brister med formuleringer som ligner en «Sikkerhetspolitisk turistbrosjyre».

Berginger skriver at hennes parti valgte å stemme mot svensk Nato-medlemskap fordi partiet ønsker at landet fritt skal kunne velge samarbeidspartner i forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

Hanna Gunnarson (V) skriver i rapporten at partiet hennes ikke ønsker Sverige inn i Nato. Hun mener at et Nato-medlemskap kan lede til økt risiko for at Sverige kan havne i kriger og konflikter som Nato-land er involvert i.

SVERIGE-BESØK: I 2021 fikk Nato-sjef Jens Stoltenberg fikk prøvekjøre Stridsbåt 90.
Powered by Labrador CMS