Nyheter

HAR PLANEN KLAR: Stortingets Utenriks- og forsvarskomité vil sette pensjon høyere i kurs. F.v. Rasmus Hansson (MDG), Ingrid Fiskaa (SV), Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Slik vil Stortinget løse personellkrisen

Politikerne er samstemte om hva som bør gjøres for å beholde ansatte i Forsvaret. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Forslaget om at en større del av inntekt blir pensjonsgivende er trukket frem som kritisk for å beholde personell i Forsvaret.
  • KrFs Dag-Inge Ulstein understreker viktigheten av pensjonsgivende arbeid for sikkerheten og rekrutteringen av kompetent personell.
  • SVs forsvarspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, mener at konkurransedyktige pensjonsordninger er essensielle for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell i fremtiden.
  • Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde påpeker behovet for et pensjonssystem som sikrer økonomisk stabilitet for Forsvarets ansatte etter pensjonering.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Det begynner å bli en godt kjent sak at Forsvaret sliter med å beholde og rekruttere nok og riktig personell. 

Når langtidsplanen skal iverksettes og store investeringer skal gjøres, vil det kreve enda flere ansatte enn det er i dag.

I Utenriks- og forsvarskomitéens innstlling til ny langtidsplan ble to konkrete grep presentert for å bedre situasjonen i fremtiden:

  • En større del av inntekten må bli pensjonsgivende
  • Utdanningskapasiteten i Nord-Norge må økes

Dette kommer i tillegg til flere andre forslag som ble presentert i den opprinnelige langtidsplanen.

– Jeg tror alle som jobber i Forsvaret kommer til å ta dette som et veldig sterkt signal, sier komitemedlem Guri Melby. 

Unisont blant partiene

I Vandrehallen på Stortinget var det spesielt det første punktet som ble trukket frem av politikerne. For flere har bedre pensjonsvilkår vært en av de viktigste forutsetningene – mer kritisk enn både nye ubåter og mer luftvern.

Spesielt viktig har det vært for KrFs representant Dag-Inge Ulstein.  

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Når en stor del av arbeidet mange gjør for at vi skal være trygge ikke har vært pensjonsgivende, så må man begynne å rydde. Vi må også få avklart de tingene som gjør at vi klarer å beholde kritisk kompetanse og dyktige folk som jobber der allerede og rekruttere nye, sier han. 

Pensjonsspørsmålet har vært sentral for SV i forhandlingene. 

– At hoveddelen av inntekten blir pensjonsgivende har vært veldig viktig for oss. Vi har ingen garanti for at vi kommer til å ha nok personell om to, tre, fem eller ti år til å gjennomføre alt det som nå er bestemt. Derfor blir dette det viktigste grepet, sier forsvarspolitisk talsperson i partiet, Ingrid Fiskaa.

Fremskrittspartiet befinner seg i samme gate, og mener det trengs konkurransedyktig lønn.

–  Vi er nødt til å beholde folk i Forsvaret, da må man ha et pensjonssytem som forstår at man kan stå i Forsvaret og ikke bli en fattigmann når man går av med pensjon, sier Christian Tybring-Gjedde. 

– Et av de vanskeligste punktene

Selv om forslaget er konkret, så er ikke en løsning klar til å settes ut i livet helt enda. 

– Vi ber regjeringen legge til rette for at partene kan finne konkrete løsninger som gjør at en større andel av inntektene til personell blir pensjonsgivende, sier komitéleder Ine Eriksen Søreide til Forsvarets forum. 

I tillegg vil partene finne løsninger til hvordan Forsvaret kan re-rekruttere og ansette flere folk som egentlig har gått av med pensjon, opplyser Søreide. 

Likevel kan ikke noen garantere for at forslagene vil gi suksess. 

– Det er ingen av oss som kan si 100 prosent sikkert om vi kommer til å lykkes. Det er et av de vanskeligste punktene i planen å gjennomføre, og det er vanskelige er å sikre at vi har nok folk med riktig kompetanse enn å gjøre de rette innkjøpene, sier Guri Melby. 

Powered by Labrador CMS