Nyheter

INGEN VIL SØKE: Flere stillinger i Forsvaret har ingen søkere.

Ingen søkere på 87 «kritisk viktige» stillinger i Forsvaret 

I 277 stillinger er det kritisk viktig at Forsvaret får ansatt noen før 1. august, men på en tredel av dem er det ingen som vil søke.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret har store problemer med å ansette befal og offiserer på sjefsstillinger i mellomsjiktet. Det dreier seg blant annet om stabssersjanter, kommandérsersjanter, flotiljemestere og orlogsmestere, oberstløytnanter og kommandørkapteiner.  

Dette er stillinger som krever mange års erfaring i Forsvaret. 

Antall søkere per stilling i Forsvaret er mer enn halvert fra 2018 til nå, og nærmere halvparten av stillingene som ble utlyst i årets søknadsrunder ble ikke besatt. 

I løpet av et år utlyses stillinger i runder, fire ganger i året. 

Ifølge tall Forsvarets forum har fått innsyn i fra Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS), har antallet stillinger som ikke har blitt søkt på vært høye i alle fire søknadsrundene: 

 • Runde 0, september 2023: 
   132 utlyste stillinger, 57 stillinger ble besatt og 75 stillinger ble ikke besatt.
  55 prosent av disse hadde ingen søkere. 
 • Runde 1, desember 2023: 
  375 utlyste stillinger, 195 stillinger ble besatt og 180 av disse ble ikke besatt.
  53 prosent av disse hadde ingen søkere. 
 • Runde 2, april 2024: 
  822 utlyste stillinger, 370 av disse ble besatt og 452 stillinger ble ikke besatt.
  50 prosent av disse hadde ingen søkere. 
 • Runde 3, mai 2024:
  277 utlyste stillinger, 87 stillinger stod igjen uten å ha blitt søkt på. 

I den siste og fjerde søknadsrunden utlyses stillinger det er kritisk og viktig at blir besatt innen 1. august 2024. Hva som regnes som kritiske stillinger varierer i de såkalte «driftsenhetene», for eksempel Sjøforsvaret eller Forsvarets logistikkorganisasjon, basert på deres behov og hvordan bemanningen er for øvrig. 

På listen over stillinger som ikke hadde noen søkere finner man blant annet: 

 • Kompanibefal Stridstrenbataljonen, Brigade nord
 • Nestkommanderende/Stabssjef i HV-16, som dekker Nord-Hålogaland
 • Stabssjef for 134 luftving, som drifter transportflyet C-130J Hercules 
 • Teknisk befal, Kystvaktstaben
 • Kullsersjant ingeniørlinjen, Krigsskolen 
 • Seksjonssjef ammunisjonsseksjonen, Forsvarets logistikkorganisasjon Midt-Norge
 • Stabsoffiser operasjonssikkerhet, Forsvarets operative hovedkvarter
 • Senior stabsoffiser materiell, Forsvarets sanitet 
 • Lagfører sambandsavdeling Vest, Cyberforsvaret

 • De tre første søknadsrundene er gjennomført, mens den siste runden er ferdig i slutten av juni. 

  Nestkommanderende i FPVS, oberstløytnant Petter Lysholm, sier til Forsvarets forum at den planlagte økningen av soldater som ble presentert i langtidsplanen vil hjelpe på personellmangelen. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Det er viktig å understreke at Forsvaret må starte med å fylle eksisterende struktur før vi kan fylle på med fler, sier han. 

– Økning i budsjetter, sammen med fokuset på rekruttering vil på sikt gi grunnlag for vekst, legger han til. 

LEDIGE STILLINGER: Det er en stor prosentandel av utlyste stillinger i Forsvaret som ikke har hatt en eneste søker.
Powered by Labrador CMS