Nyheter

MÅ RAPPORTERE: Statsminister Jonas Gahr Støre må gi Stortinget en statusrapport over langtidsplanen hvert år - så fremt han er i regjering.

Må rapportere om langtidsplanen: – Vi må unngå disse grøftene

Stortinget pålegger regjeringen en årlig oppdatering over hvordan langtidsplanen ligger an. Det skal sørge for at gigantplanene faktisk blir noe av. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Langtidsplanen for Forsvaret innebærer investeringer som seks ubåter, fem fregatter og 28 andre fartøy, samt luftvern.
  • Totalt vil Forsvaret bruke 1635 milliarder kroner de neste tolv årene, hvorav 611 milliarder er ekstra midler sammenlignet med fjorårets budsjett.
  • Stortinget krever at regjeringen årlig rapporterer om fremdrift, status og risiko knyttet til langtidsplanen, en ny ordning for økt kontroll.
  • Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram støtter den økte rapporteringsplikten til Stortinget for å sikre effektiv bruk av ressursene.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Alle stortingspartiene er enige om langtidsplanen for Forsvaret, og den blir enda større enn det regjeringen la frem i sitt forslag i april. 

Det innebærer tunge investeringer knyttet til spesielt luftvern og nye fartøy, som har en prislapp på 1635 milliarder de neste tolv årene, 611 av dem kommer i tillegg til fjorårets budsjett.

Det gjør at Stortinget vil pålegge regjeringen å rapportere årlig om hva status er for langtidsplanen. Det er en helt ny ordning som innebærer at status, fremdrift, og risiko skal deles med de folkevalgte. 

– Vi skal bruke veldig mye penger, og da må vi sikre at det er gjennomføringsevne i sektoren. Langtidsplanen skal gjennomføres parallelt med at det det innføres ganske store endringer i styringsstrukturen i sektoren, som ikke er klare enda, forklarer leder for Utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide til Forsvarets forum. 

Regjeringen vil gjerne slippe å gå innom Stortinget for større investeringsprosjekter, og det gjør at komiteen vil kontrollere hva som skjer i større grad. 

– Da er motstykket at vi må bidra med bedre kontroll av fremdrift, utfordringer og justere underveis. Hvis vi ser at personellopptrappingen ikke går som planlagt, faller noe av forutsetningene for andre deler av planen. Vi må kontrollere jevnlig, og i hvert fall en gang i året, sier Søreide. 

PÅLEGGER KONTROLL: Utenriks- og forsvarskomiteen vil ha en årlig oppdatering om status for langtidsplanen. Her ved Rasmus Hansson (MDG), Ingrid Fiskaa (SV), Christian Tybring-Gjedde (Frp) og leder Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Tar imot med åpne armer

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ingen problem med at regjeringen må rapportere til Stortinget i større grad enn før.

– Det syns jeg er et greit resultat fra Stortinget som er opptatt at vi skal bruke pengene på riktig vis. Det er regjeringen også. Det skal vi absolutt leve opp til, sier han til Forsvarets forum.  

Støre nevner at Forsvaret har tidligere opplevd at vedtatt satsinger ikke har fått penger, og at det har blitt bevilget penger til noe som ikke har latt seg gjennomføre. 

– Vi må unngå begge disse grøftene, og få realistisk gjennomført planen i tråd med både utstyr, folk og penger, sier statsministeren. 

Heller ikke forsvarsministeren rynker på nesen av Stortingets pålagte ansvar.

– Vi har lagt til grunn at vi skal ha en løpende oversikt over status og balanse i Forsvaret. Stortinget ønsker en rapportering på det tilbake, og det kommer vi til å gjøre, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Kikke dem mer i kortene

Da Forsvarets forum skrev om at beløpsgrensene blir hevet for hva som skal godkjennes på Stortinget, reagerte SVs Ingrid Fiskaa. Da pekte hun på erfaringene som viser at det trengs bedre og mer demokratisk styring og kontroll i Forsvaret - ikke mindre.  

– En av grunnene er at Forsvaret har erfaringer med at det ikke alltid er så god kostnadskontroll. Da er det mulig å kikke Forsvaret og regjeringen mer i kortene, sier Fiskaa. 

Komiteen pålegger denne årlige kontrollen for å slippe at også den kommende langtidsplanen ender opp som et «luftslott».

– Tidligere langtidsplaner er jo ikke blitt gjennomført, og nå skal vi gjøre noe som ikke er gjort før. Da er det naturlig at regjeringen kommer tilbake til Stortinget og forteller hva de har fått til, ikke fått til, hva de kan gjøre bedre, om vi kan forsere noe, og om det er nødt til å utsette noe, sier FrPs Christian Tybring-Gjedde.  

– Har de vært i kontakt med industrien, både ute og hjemme, har de hatt kontakt med EU-miljøet rundt anskaffelser. Alle disse tingene vil de få en oversikt på, og vil være et varsku til regjeringen. 

Han føler seg sikker på at det ikke blir Gram og Støre som de kommende årene skal oppdatere Stortinget.

– Neste år skal vi få en ny regjering som får den jobben, ler han. 

Powered by Labrador CMS