Nyheter

PÅ TOPPEN: Når kongen er sykemeldt, er kronprins Haakon den øverste befalingsmann. Her under besøk av svenske og finske styrker under Cold Response i 2022.

I kongens sykefravær er han Norges øverste krigsherre

Da kronprinsregenten besøkte militærøvelsen Nordic Response var det også som øverste befalingsmann i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Formelt er kronprinsen, i kongens sykefravær, Norges fungerende statsoverhode. Alle rettigheter og ansvarsområder som den siste generasjonen har vært tillagt kong Harald, bæres nå av kronprins Haakon. 

Kronprinsen er ifølge Grunnlovens paragraf 41 «kongemaktens midlertidige utøver». 

Det betyr også at han er landets øverste krigsherre.

Når kronprinsregenten besøker en stor militærøvelse som denne, er det en historisk parallell tilbake til 1814. 

Da Grunnloven skulle tilpasses unionen med Sverige senhøsten 1814 ønsket Stortinget å svekke den personlige kongemakten som var skrevet ned fra 17. mai.

Denne vingeklippingen var pussig nok ikke på grunn av kongen, men kronprinsen. 

Den gang het han Karl Johan. Han hadde tidligere vært krigsherre og feltmarskalk i Napoleons franske imperium. Som kronprins ønsket ikke nordmennene at han skulle ha full kontroll over det norske forsvaret. 

«DRA»: Kronprins Haakon har som andre rekrutter deltatt i den tradisjonelle tautrekkingen på KNM «Harald Haarfagre».

Kong Karl XIII, som hadde adoptert Karl Johan i 1810, var skrøpelig og ute av stand til å utføre sine konstitusjonelle plikter. 

Det var viktig for Norge at unionskongens makt måtte svekkes fordi kronprinsen skulle inneha rollen som regent. En skal ikke kimse av kronprinsregenttittelen.

Aspirant 13.10

Men hvilket forhold har dagens kronprinsregent til Forsvaret?

Kronprinsen blir i boken «Haakon: historier om en tronarving» av forfatter Kjetil Østli sitert på at «Forsvaret har jeg et nært forhold til». Hvor begynner et slikt forhold?

Med kong Olav som bestefar, som til og med hadde vært forsvarssjef under 2. verdenskrig, kan en lett se for seg at forholdet startet tidlig. Vi må likevel forholde oss til den offisielle historien. Den begynner med førstegangstjenesten i 1992, hvor kronprins Haakon var nettopp det: kronprins Haakon. 

I motsetning til andre rekrutter – og sin egen datter – ble kronprinsen omtalt ved tittel:

«Aspirant 13.10 kronprins Haakon» var tilnavnet under førstegangstjenesten, som startet med rekruttperiode på KNM «Harald Haarfagre» på Madla i Stavanger, før han dro videre til befalsskolen i Horten. 

I en artikkel i Soldatnytt fortalte kronprinsen om sin tid i førstegangstjenesten. Kronprinsen «feiret» bursdagen sin på Madla det året. Selv om alle Norges flaggstenger var kledd i det norske flagget for anledningen ble det ikke store feiringen på Norges fremtidige konge. 

Under oppstilling ble det sagt «13.10 kronprins Haakon, gratulerer med dagen». Det var den feiringen. 

Froskemann og fallskjermhopper

Etter fire år i Sjøforsvaret har kronprinsen tatt kurs med marinejegerne, fallskjermkurs med Forsvarets spesialkommando og krigsstabstjenestekurs. 

Opptaket for marinejegerkurset er blant de hardeste utvelgelsesprosessene i verden. Den er en videreføring av froskemannsutdanningen som ble startet i 1953.

KLAR: I 2016 deltok kronprins Haakon på et fallskjermkurs i regi av Forsvarets Spesialkommando (FSK).
I SVEVET: Etter kurset ble kronprinsen godkjent som militær taktisk fallskjermhopper.

En annen kongelig har gjennomført en lignende utdanning i sitt kongedømme, nemlig kong Frederik X av Danmark. For en historisk sjøfartsnasjon som Norge er det ingen ulempe å ha en kronprins med inngående kjennskap til Sjøforsvaret, fra Madla leir til spesialstyrkene.

De siste årene har kronprins Haakon besøkt de store militærøvelsene i Norge, som har fått økt oppmerksomhet etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

Da Cold Response ble gjennomført i 2022 var han på plass i øvingsområdet og besøkte de deltagende avdelingene. Den gang sa kronprinsen at øvelsen ble gjennomført med et alvorlig bakteppe, men at det var en type øvelse som ville vært gjennomført uansett.

PÅ BESØK: Kronprins Haakon besøkte nylig soldater under Nordic Response.

På denne øvelsen bar kronprinsen Hærens generalsuniform, noe han gjør hvis han skal besøke flere avdelinger. 

Hvis det er slik at han skal besøke enten Luft- eller Sjøforsvaret bærer han deres respektive uniformer som tilligger hans rang. 

Nærhet til Forsvaret går tilbake til 1800-tallet og den svensk-norske unionen. Kong Oscar II skiftet fra svensk til norsk generalsuniform da han kom med toget til Norge. Slik skifter også kronprinsen. Ikke etter land, som sin tipp-oldefar, men etter forsvarsgren.

Det nære forholdet er gjensidig. Da kronprinsbiograf Østli fulgte kronprinsen på øvelsen i 2022 spurte han en major om det hadde betydning at kronprinsen deltok. Majoren virket forfjamset ifølge Østli, og svarte:

HONNØR: I anledning veterandagen 2023, la kronprins Haakon ned krans ved Nasjonalmonumentet.

«Fire generasjoner kongelige er utdannet i Forsvaret. De kongelige kommer fra Forsvaret, holder seg oppdatert om Forsvaret, de er én av oss».

Royal forsvarsaudiens

Forsvaret har et nært forhold til tronarvingen. Kontakt mellom forsvar og kongehus har vært en nyttig symbiose for begge parter. Listen av militært avsatte monarker er lang, men en kan nøye seg med å nevne Gustav IV av Sverige.

Forholdet til Forsvaret er ikke bare personlig, det er også rent offisielt og ligger til kronprinsrollen.

Hver mandag klokken halv tolv er det forsvarsaudiens med kongen og kronprinsen. Da møter en representant fra Forsvaret for å gi analyser og siste nytt.

Ifølge kongehusets offisielle program er det sjefen for Luftforsvaret som skal mottas i audiens av Hans Majestet Kongen og kronprinsen mandag 18. mars.

Kongens livlege har derimot sagt at kong Harald er sykemeldt til over påske. 

Da fortsetter kronprinsen i sin rolle som kronprinsregent. Og landets øverste krigsherre.

Powered by Labrador CMS