Nyheter:

Forsvarsdepartementet anker dommen om feriepenger

Forsvarsdepartementet anker dommen der Lars Bugge Aarset fikk medhold i kravet om feriepenger for tjenesten i HVs innsatsstyrker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Årsaken til at staten anker saken er særlig behovet for en prinsipiell avklaring av dagens rettstilstand.

Det skriver seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet Lisa Nordøen i en epost til Forsvarets forum. 

Det kan ta inntil fire uker før anken, som er sendt høyesterett, blir behandlet. Det kan enten lede til at anken fra FD blir forkastet. Hvis ikke er det duket for en ny runde i retten for Lars Bugge Aarset. 

Forsvarets forum har forsøkt å komme i kontakt med Regjeringsadvokaten som fremmer anken på vegne av Forsvarsdepartementet. Så langt har vi ikke lykkes med å få en kommentar. 

– Et spørsmål om etikk

Lars Bugge Aarset, som er befal i Heimevernets innsatsstyrke «Rype», fikk i desember medhold i feriepengekravet på 19 756, 62 kroner. Det viste en dom fra Frostating lagmannsrett. Dommen konkluderte også med at Forsvarsdepartementet som var motpart, skulle dekke sakskostnadene. 

Fikk du med deg saken der vi skrev om at staten kan stå overfor millionkrav om feriepenger?

Lars Bugge Aarset forteller til Forsvarets forum at han ikke er overrasket over FDs beslutning om å anke til høyesterett. 

– Det er likevel  spesielt at de velger å dra en HV-soldat til høyesterett for å spare penger, sier Aarset. 

– For meg er dette et etisk spørsmål om hvordan staten ved Forsvaret ønsker å behandle sine soldater, fortsetter han. 

På spørsmål om han frykter økonomiske konsekvenser for Heimevernet hvis dommen fra lagmannsretten står, svarer han følgende: 

– Ingen arbeidsgiver kan la være utbetale feriepenger fordi de har dårlig råd. Det er ikke et holdbart argument, sier Aarset. 

Et tidligere estimat anslo at kravet om feriepenger for soldater i HVs innsatsstyrker kan beløpe seg til  et krav pålydende 300-400 millioner kroner. 

Det sa hovedtalsperson for innsatsstyrkene i Heimevernet, Aleksander Gudmundseth overfor Fædrelandsvennen i desember.

– Jeg føler at Forsvaret snur alle mulige steiner for å slippe å betale. Feriepenger er en lovpålagt ytelse og at ferieloven er ufravikelig, sier Aarset til Forsvarets forum. 

Anket og tapte

I tingretten og i lagmannsretten, der Aarset ved begge tilfeller fikk medhold i sitt krav om feriepenger, har Forsvarsdepartementets bestridt HV soldatens krav.  Forsvarsdepartementets har argumentert for at det å gjøre frivillig tjeneste i innsatsstyrkene ikke er å regne som et arbeidsforhold – og at slik tjeneste må sees i lys av verneplikten. 

«Det motsatte vil få store konsekvenser for Forsvaret, herunder økonomiske. Det er også andre grupper i Forsvaret som har frivillige kontrakter, og en slik løsning (dommen, journ. anm.) vil medføre en rekke implikasjoner enn bare spørsmålet om feriepenger», heter det blant annet i Frostating lagmannsretts gjengivelse av Forsvarsdepartementets argumentasjon. 

Powered by Labrador CMS