Nyheter

NYE ADJUTANTER: Kong Harald får en ny overadjutant og en ny adjutant. Kronprins Haakon (i bakgrunnen til høyre) får én ny adjutant denne høsten.

Kongen får nye adjutanter

I månedskiftet august, september blir det rokade i adjuntantstaben på Slottet. Nye offiserer fra alle forsvarsgrenene skal inn i tjeneste.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Adjutantene på Slottet sitter i en periode på tre år, før det utnevnes nye. Dette er en ærefull stilling som man ikke kan søke seg til, men blir forespurt om, ifølge kongehuset.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I statsråd fredag ble det utnevnt en overadjutant og to adjutanter, mens tre offiserer er frabeordret tjenesten ved adjutantstaben.

Kommandør Per Ole Hovde Janitz frabeordres tjenesten som overadjutant fra Sjøforsvaret hos kongen med virkning fra 31. august 2022. Hans etterfølger blir kommandør Gro Thrane Øen, som skal virke i tjenesten fra 1. september.

Major Joakim Thyregod frabeordres tjeneste som adjutant fra Hæren hos kongen med virkning fra 31. august 2022. Hans etterfølger blir major Øystein Mathisen, fra 1. september 2022.

Major Ida Bjørklund Heggheim frabeordres tjeneste som adjutant fra Luftforsvaret hos kronprinsen med virkning fra 31. august 2022. Hennes etterfølger blir løytnant Emil Mathias Løvenskjold, fra 1. september 2022.

Kongen har tre overadjutanter og tre adjutanter, fordelt på forsvarsgrenene. Kronprinsen har tre adjutanter, en fra hver gren.

Overadjutanene kalles inn ved behov og har både seremonielle og praktiske oppgaver. Adjutantene har fast tjeneste på Slottet hver tredje måned, som de rullerer mellom seg. Når de ikke er på Slottet, tjenestegjør de ved sitt faste tjenestested, står det på nettsidene til kongehuset.

I desember meldte Forsvarets forum at prinsesse Ingrid Alexandra får sin egen adjuntant. Kapteinløytnant Engh blir den første til å tjenestegjøre i stillingen.

Powered by Labrador CMS