Meninger

MYSTERIUM: Det er en gåte at Forsvarets politiske og administrative ledelse kan tro at ny flytting vil løse teknikermangelen.

En tvilsom hypotese til anslått kostnad på nesten én milliard kroner

Dette handler ikke om en lokaliseringsdebatt, men om nasjonal sikkerhet.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Innleggsforfatter uttaler seg ikke på vegne av Luftforsvarets skolesenter, men som privatperson.  

I Prop. 151 S (2015-2016) og Prop. 1 S (2023-2024) fremsettes hypotesen som kort sagt går ut på at flyttingen av skolesenteret fra Kjevik til Værnes vil bidra til å løse teknikerkrisen i Luftforsvaret. Dette er hovedargumentet for vedtaket og overstyrer økonomien. 

Argumentet er syltynt og savner enhver saklig begrunnelse. Det er derfor helt uforståelig at nåværende regjering ikke har stoppet prosjektet for lenge siden. De fleste omstillinger og flyttinger har nesten alltid hatt et rasjonale om å spare penger i bunn. 

Nå er en villig til å bruke nærmere én milliard kroner på å bygge ny eiendom, bygg og anlegg (EBA) som man allerede har, uten at det virker som at noen begriper på hvilken måte det skal løse teknikermangelen i Luftforsvaret.

All erfaring tilsier det motsatte, kompetansen forsvinner ved flytting. Selv Luftforsvarsstaben (LST) (som fortsatt støtter flyttevedtaket), burde innse det. LST ble nemlig selv vedtatt flyttet til Bodø av Stortinget i 2012, men i internt notat frarådet de flytting på grunn av kompetansetapet. Vedtaket ble omgjort i 2016. 

Det Luftfartstilsynet lærte av sin flytting var at «Når det er snakk om regional flytting, må du ta høyde for at det handler om å bygge ned og bygge opp. Det vi i realiteten gjorde var å avvikle Oslo og bygge helt nytt tilsyn i Bodø...».

  Les også: Nedleggelsen av Kjevik utsettes i ett år

Dette aspektet mangler helt i planprosessen til LST og Forsvarsdepartementet, i den grad det i det hele tatt er noen plan. På tross av at medarbeiderundersøkelser viser at praktisk talt ingen flytekniske instruktører vil flytte fra Kjevik til Værnes. 

Forsvarets forum referer den 5. januar 2024 til forsvarsminister Bjørn Arild Grams uttalelse til Stortinget om at nedleggelsen av Kjevik er utsatt til 2026, da det ikke er nytt skolebygg på plass på Værnes før den tid. Men ministeren har tilsynelatende glemt at å flytte avdeling ikke bare er å bygge ny EBA, men også bygge ny kompetanse. Hvordan det skal løses bør være neste spørsmål i Stortingets spørretime. 

Bekymringer og etterlysing rundt en ordentlig planprosess rundt EBA og kompetanseoverføring blir avfeid som «støy» av Luftforsvarets ledelse – et nærmest naturgitt fenomen som kommer fra ansatte i alle organisasjonsutviklingsprosesser som medfører flytting blir ikke tatt på alvor. Men dette handler ikke om en lokaliseringsdebatt, men om nasjonal sikkerhet. 

Sjef for Luftforsvaret Rolf Folland har vært ute i media og luftet sin bekymring for teknikerkrisen på Ørlandet, og frykter at F-35 ikke vil nå operativ evne i 2025. De fleste vet at en av årsakene er flyttingen av hovedkampflybasen 132 fra Bodø til Ørland. Derfor er det en gåte at Forsvarets politiske og administrative ledelse kan tro at ny flytting vil løse teknikermangelen. 

Powered by Labrador CMS