Nyheter

NORDISK SAMARBEID: Finske og svenske soldater på felles øvelse med blant annet svenske Gripen-fly och finske F 18.

Forsvarskommisjonen peker på stordriftsfordeler ved nordisk samarbeid

Norge, Sverige og Finland fremstår i realiteten som en øy i militærstrategisk forstand, skriver Forsvarskommisjonen sin rapport.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Finland ble medlem av Nato 4. april 2023, og er nevnt 73 ganger i den 364 sider lange rapporten til Forsvarskommisjonen med undertittel «Forsvar for fred og frihet». Til sammenligning er Sverige nevnt 78 ganger, og Danmark er nevnt 20 ganger.

Forsvarskommisjonen vektlegger Norges maritime karakter og vår rolle i et Nato utvidet med Sverige og Finland.

Videre står det at Forsvaret i et 10–20-årsperspektiv bør kunne lede og gjennomføre nasjonale og allierte landoperasjoner på Nordkalotten, i tett samarbeid med særlig Sverige og Finland.

«Forsvarskommisjonen mener Norge bør ta initiativ til å utvikle tiltak for en så tett integrering av Nordens militære kapasiteter som mulig. Dette bør skje innen rammen det etablerte nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO.»

Ønsker en nordisk ekspertgruppe

Rapporten fremhever at finsk og svensk medlemskap i Nato er en av de største endringene i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i moderne tid, og at dette vil få vidtrekkende betydning for nordisk samarbeid om sikkerhet, forsvar og beredskap.

«Det nye bildet endrer også i noen grad Norges geopolitiske posisjon. Med Sverige og Finland som del av Nato, vil Norge bli et strategisk mottaks- og transittområde for hele det arktisk-nordiskbaltiske-området. Dette er en utvikling som vil medføre nye forpliktelser og kreve endringer i strategi, planverk og øvelser i årene som kommer.»

Kommisjonen anbefaler at det settes ned en nordisk ekspertgruppe som vurderer tiltak som kan gi effekt på tvers i Norden innen totalforsvar, og peker på store muligheter for stordriftsfordeler innen blant annet utdanning, logistikk, materiell og vedlikehold.

«Forsterket nordisk forsvarssamarbeid vil kreve politisk vilje, initiativ og evne til nytenking,» står det videre.

Med Sverige og Finland i Nato endres den militære geografien i Nord-Europa, skriver Forsvarskommisjonen.

«Samlet er Norden med sine 27 millioner innbyggere verdens ellevte største økonomi. Allianseutvidelsen innebærer at NATO vil få 16 millioner nye innbyggere og de nordiske land vil tilsammen ha om lag 250 moderne kampfly.»

Inspirasjon fra Finland

Rapporten peker på at norske myndigheter kan la seg inspirere av ulike tiltak rundt opplæring og situasjonsforståelse i andre nordiske land, og nevner som eksempel at i Finland er psykologisk motstandsdyktighet spesielt vektlagt.

«Det er tilknyttet en rekke opplærings- og utdanningsprogram i det finske sikkerhetskonseptet. Dette inkluderer blant annet nasjonale kurs ved den finske forsvarshøgskolen, bordøvelser for politisk ledelse, tverrsektorielle øvelser og integrering av problemstillinger om sammensatte trusler i pensum på universitetsnivå.»

Ifølge rapporten har det i Finland også blitt gjennomført opplæringsaktiviteter i privat sektor og initiativ for å øke befolkningens medieforståelse.

Powered by Labrador CMS