Nyheter

PERSONVERN: På grunn av personvernhensyn har ikke Forsvaret mulighet å føre generell statistikk over vernepliktige med minoritetsbakgrunn.

Vil øke kunnskapen om minoriteter og mangfold i Forsvaret 

Det føres per i dag ikke statistikk over andelen vernepliktige soldater med minoritetsbakgrunn i Norge. Nå skal et pilotprosjekt utvide mangfoldsperspektivet i Forsvaret.  

Publisert Sist oppdatert

I et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren, etterlyser Høyres stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand statistikk over personer med minoritetsbakgrunn som fullfører førstegangstjenesten. Det vil si personer som selv har innvandret, eller er barn av innvandrere til Norge.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Forsvaret oppgir detaljerte tall for gjennomføringsgraden for kvinnelige vernepliktige, og for min del virker det lite hensiktsmessig å ikke oppgi de samme opplysningene for andre relevante grupper, skriver han. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer at statistikken ikke har blitt utarbeidet på grunn av personvernhensyn. 

Lite mangfold 

I «Handlingsplanen for økt likestilling og mangfold i Forsvaret», står det blant annet at Forsvarets nettsider og sosiale medier sjelden portretter personell eller personer med synlig minoritetsbakgrunn, mangfold i hudfarge og etnisk bakgrunn eller religiøs overbevisning. 

Nå har Forsvarsstaben tatt initiativet til et pilotprosjekt som skal innhente kunnskap og status på minoritetrepresentasjon blant en avgrenset gruppe vernepliktige og kadetter. 

– Prosjektet vil involvere både interne og eksterne ressurser og vi ser for oss at prosjektet gjennomføres ved et utvalg av våre avdelinger, skriver talsperson for Forsvaret, oberstløytnant Stine Barclay Gaasland i en e-post til Forsvarets forum. 

Les også: Forsvaret lanserer historisk handlingsplan for mangfold og likestilling.

Status quo 

Staben jobber nå med å kartlegge prosjektet og vurderer ulike modeller for gjennomføring. Blant annet skal Forsvaret invitere minoritetsorganisasjoner og religiøse organisasjoner til dialog. 

– Pilotprosjektet vil bli en viktig del av Forsvarets videre arbeid for en sammensetning av personell som representerer mangfoldet i vår befolkning, skriver Gaasland. 

Farahmand sier at pilotprosjektet er viktig og at det kan gi oversikt over hvordan det egentlig går med rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. 

– Om Forsvaret ønsker å rekruttere fra hele samfunnet må man også få kunnskap om hvorfor enkelte grupper uteblir, sier han. 

Flere aspekter 

Han mener at det er flere ting som kan være viktig å se på i arbeidet med et tydeligere mangfoldsperspektiv i Forsvaret. 

– Et annet aspekt er å styrke rekrutteringen av ungdommer med innvandringsbakgrunn. 
Førstegangstjenesten er et av de beste arenaene for å skape tilhørighet til det norske fellesskapet, sier han. 

For kort tid siden ble det utført en studie i Sverige,  hvor det kom fram at det er betydelig lavere villighet og motivasjon for å avtjene verneplikt blant svensk minoritetsungdom. 

– Dette sier også noe om oppslutningen i det svenske fellesskapet, sier Farahmand. 

– I Norge hører jeg at stadig flere får avslag på sine sikkerhetsklareringer, og ofte fordi de eller deres foreldre er født et annet sted enn i Norge. Dette er i seg selv nok til å skade fellesskapet vi forsøker å skape, sier han. 

Powered by Labrador CMS