Nyheter

IKKE ALTERNATIVER: Forsvarets feltrasjoner, som leveres av DryTech, har ingen alternativer med kjøtt for soldater som skal ha et halalsertifisert alternativ.

Ingen halal-feltrasjon i Forsvaret: – Det skal utbedres

I 2022 hadde ikke Forsvaret tilbud om feltrasjoner som er halalsertifisert. Det kan innebære en risiko for diskriminering, ifølge en likestillingsredgjørelse.

Det er funnet flere hull i Forsvarets arbeid med likestilling som kan utgjøre en risiko for diskriminering, går det frem av Forsvarets egne likestillingsredegjørelse for 2022. Dette er praksiser og rutiner som kan diskriminere ikke-troende og troende, i tillegg til dem som tilhører etniske minoritetsgrupper.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Les også: Hvordan yte i sin stilling hvis ikke en av de viktigste energikildene er tilstrekkelig?

I redegjørelsen står det at:

«Forsvaret arbeider med å skape et arbeidsmiljø og en organisasjon som har rom for ulike behov knyttet til religion og kultur.»

Men likevel har Forsvaret avdekket at det ikke alltid er tilgjengelig halalmat, spesielt gjelder dette varmmat, pålegg og feltrasjoner.

Det var for eksempel ingen tilbud, per 2022, om feltrasjoner som var godkjent halal, står det i redegjørelsen.

Jan Trondsen, nøkkelkundeansvarlig i DryTech, selskapet som leverer feltrasjoner til Forsvaret, bekrefter i en e-post til Forsvarets forum at de ikke har tilbud om halalsertifiserte feltrasjoner. Og at det ikke har vært noe de har vurdert i utviklingen av sitt sortiment.

Videre skriver Trondsen at det heller ikke er noe dialog med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) om feltrasjoner som er halalsertifisert.

Plan for likestillingsarbeid

Store norske leksikon skriver at ordet «halal» et er arabisk og betyr tillatt, lovlig. Og at ordet, som står i koranen, brukes om både handlinger og ting.

For at dyr skal være halalsertifisert må det slaktes etter bestemte regler. Også vegansk og vegetarisk mat regnes som halal.

– Forsvaret har et bredt utvalg feltrasjoner. I dag er det imidlertid ingen av disse som inneholder halalsertifisert kjøtt. Dette skal utbedres. Det skriver Danel Hammer, som jobber med mangfold i Forsvarsstaben, i en e-post til Forsvarets forum.

Hun forklarer at det i slutten av august skal lanseres en handlingsplan for økt likestilling og mangfold i Forsvaret, der halalsertifiserte feltrasjoner blir tatt opp.

– Forsvaret kjøper i dag inn mat tilpasset ulike dietter. Feltrasjoner må, i likhet med alt utstyr og materiell vi kjøper inn, møte behovene til de vernepliktige vi til enhver tid har inne til tjeneste, skriver Hammer.

– Har det eller skal det settes i gang en dialog med DryTech om halalsertifisert feltrasjoner?

– Forsvaret er i prosess med å vurdere mulige alternativer, svarer Hammer.

Trenger å rekruttere

Da Forsvarskommisjonen la frem sin rapport om veivalg i Forsvaret de neste tiårene i mai, pekte de på behovet for å rekruttere bedre blant dem med utenlandsk bakgrunn.

Utenlandsfødte vil de neste to tiårene stå for den største befolkningstilveksten i Norge, skriver Forsvarskommisjonen i sin rapport. Om lag 1,4 millioner nordmenn kan om 20 år være utenlandskfødte eller norskfødte med utenlandske foreldre, viser statistikk kommisjonen har hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Andre punkter i likestillingsredegjørelsen:

  • En gjennomgang av Forsvaret.no og Forsvarets Instagram i 2022 viser at bildebruken i liten grad viser personell eller personer med synlig minoritetstilhørighet, slik som mangfold i hudfarge/etnisk bakgrunn, religiøs overbevisning eller andre former for synlig mangfold.

  • I noen sammenhenger er det utfordringer med å få utlevert personkontrollopplysninger fra land Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med. I slike tilfeller er det vanskelig å gjennomføre tilstrekkelig rask og god sikkerhetsklarering av personellet. Dette har i sin tur ført til utfordringer knyttet til at vernepliktig ungdom som ellers fremstår kvalifisert, ikke blir sikkerhetsklarert på nødvendig klareringsnivå for avtjening av førstegangstjeneste, eller må vente lengre enn andre før svar på søknad om klarering foreligger.

  • Kjønnsblandede rom blant vernepliktige har vært praksis i flere år med overveiende positive resultater. Det at det er mulig å reservere seg mot å bo på rom med personer av motsatt kjønn er imidlertid ikke alltid kjent for befalet.

  • Fellesdusjer (med samme kjønn) er norm de fleste tjenestesteder. Det er anledning for å be om tilrettelegging for dem som har behov for å dusje alene, men dette er ikke alltid kjent for befalet.

  • Det var ikke alle avdelinger som i 2022 hadde tilgang på seremonirom for utøvelse av tro og livssyn. Det arbeides med å kartlegge omfanget.

Powered by Labrador CMS