Meninger

INNGRIPENDE: Soldater i førstegangstjeneste lever under svært inngripende tiltak, skriver Sondre Skytteren. Her ser vi innrykk med korona-tiltak på Skjold leir.
INNGRIPENDE: Soldater i førstegangstjeneste lever under svært inngripende tiltak, skriver Sondre Skytteren. Her ser vi innrykk med korona-tiltak på Skjold leir.

– Hverdagen til soldater er ekstremt restriktiv

Flere refselser tyder på mangelfull informasjon og urimelige regler, skriver Sondre Skytteren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Generaladvokatembetet kom nylig ut med sin rapport om militære disiplinær- og straffesaker for 2020, der blant annet antall refselser gitt til soldater inne til førstegangstjeneste ble offentliggjort. I rapporten ser man en økning i antall ordreunnlatelser. Dette var hovedsakelig brudd på bevegelsesinnskrenkelser, oppbevaring av alkohol på militært område og seksuell omgang med samtykke. Tallene er oppsiktsvekkende for noen, men TVO i Luftforsvaret forstår at soldatene opplever det som utfordrende.

Muligheten til å være sosial utenfor leir, og dra på permisjon har etter pandemien blitt drastisk redusert.

Restriksjoner

Innleggforfatter er hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret Sondre Skytteren.
Innleggforfatter er hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret Sondre Skytteren.

Soldatene har lite bestemmelse over egen tid og begrenset privatliv. I tillegg har soldatene bevegelsesrestriksjoner som gjør tjenesten mer omfattende og gjennomgripende. Soldatene blir plassert ved tjenestested etter Forsvarets behov, ofte på avsidesliggende steder. Muligheten til å være sosial utenfor leir, og dra på permisjon har etter pandemien blitt drastisk redusert.

I en endret hverdag med et mindre tilgjengelig velferdstilbud, strenge kohortstyringer og vesentlig mindre sosial kontakt, har flere soldater følt et stort behov for å møte andre.

Det har ført til at soldatene i desperasjon har gått på tvers av egne kohorter. Rekrutter forteller selv at den nåværende ordningen med portforbud og kohortstyring, kombinert med åtte ukers uniformsplikt oppleves som et fengsel.

Flere refselser

Det kommer frem i rapporten til generaladvokatembetet at antall refselser knyttet til alkohol har økt. Det er per i dag ikke lov til å bringe med eller oppbevare alkohol på militært område. Omstendighetene gjør at soldatene er innesperret i leir store deler av tiden, og har færre muligheter til å dra ut. Flere refselser betyr ikke nødvendigvis at soldatene ikke respekterer reglene i lik grad som før, men heller at soldatene ikke klarer å leve opp til en ekstremt restriktiv tilværelse. Avdelingene i Forsvaret har et ansvar å videreformidle informasjon til soldatene om retningslinjer for opptreden og nye smitteverntiltak som innføres.

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Generaladvokaten forteller til Forsvarets forum at det kan være uklarheter for den enkelte hva som er tillatt

I rapporten kommer det også frem at flere refses for seksuell handling, derunder seksuell omgang med samtykke fra begge parter. Det er viktig å understreke at soldatene er vant til et sivilsamfunn der seksuell omgang med samtykke er greit. Forsvaret har stadig utskiftninger av personell, og det blir derfor viktig at informasjon kontinuerlig blir formidlet til alle inne til førstegangstjenesten.

Generaladvokaten forteller til Forsvarets forum at det kan være uklarheter for den enkelte hva som er tillatt. Det er derfor viktig at Forsvaret stiller tydelige krav til soldatene, for å få bukt med denne problematikken.

Ekstremt restriktivt

Generaladvokatembetet rapporterer om flere refselser i 2020 enn tidligere, TVO i Luftforsvaret mener dette skyldes den ekstremt restriktive hverdagen til soldatene. Vi mener problemstillingen reiser spørsmål om reglene er i tråd med hva som er rimelig å forvente at soldatene kan etterleve gjennom hele tjenesten. Det stilles strenge krav til den enkelte soldat inne til førstegangstjenesten.

Når antall refselser øker, bør Forsvaret undersøke årsak og iverksette forebyggende tiltak.

Powered by Labrador CMS