Nyheter:

DRIKKER: Forsvarets personell ble refset mer enn dobbelt så ofte for alkoholrelaterte overtredelser i 2020 som i 2019.

Alkohol og manglende respekt største årsaker til refs

Koronaviruset førte til giganthopp i refselser for brudd på respekten for den militære kommandomyndighet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva er vanligst å bli refset for i det norske Forsvaret? Generaladvokatembetet har publisert sin «Årsrapport over militære disiplinær- og straffesaker i 2020», der det føres nøye statistikk over refselser i Forsvaret som er kontrollert av embedet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Rapporten byr på en overraskelse: Det er en stor økning i refselser i kategorien «den militære underordning». Dette defineres som overtredelser mot den militære underordning gjelder brudd på ulike regler som skal beskytte respekten for den militære kommandomyndighet.

Økning i ordreunnlatelser

Normalt er det relativt få som refses for overtredelser mot den militære underordning. I årene 2016-2019 lå antallet på 15-27 tilfeller årlig, eller rundt fem prosent av det totale antall refselser.

I 2020 eksploderte antall refselser i denne kategorien til 139, eller 31 prosent av de totale refselsene. Og koronaviruset får skylda for veksten.

«Økningen kan ene og alene forklares med en økning i ordreunnlatelser i Hæren som følge av brudd på ordre om bevegelsesinnskrenkninger for å redusere smitterisikoen av Covid-19», står det i rapporten.

Det ble gitt 129 refselser for overtredelser i underkategorien «ordreunnlatelse», og det var her veksten var størst. De andre underkategoriene, ordrenekt, løgnaktighet, vold/trusler mot foresatte og respektstridig opptreden hadde ingen eller få tilfeller hver.

Det er også dette som gis som begrunnelse for at det totalt sett ble gitt Iangt flere refselser i 2020, enn i 2019. Antallet gikk fra 267 refselser kontrollert av Generaladvokaten i 2019, mot 453 i fjor.

Alkohol

Den nest største kategorien den refses for er alkoholrelaterte overtredelser. Her var det også en kraftig vekst i 2020, sammenlignet med tidligere. Det ble gitt 108 refselser i denne kategorien i 2020, noe som er 24 prosent av de totale refselsene. I 2019 var antallet 51 og andelen 19 prosent.

Veksten var spesielt stor i underkategorien «alkoholpåvirkning på militært område», som så en tredobling fra 26 til 77 tilfeller.

Synlig beruselse i uniform eller på militært område er straffbart etter militær straffelovs paragraf 72. I staffelovens paragraf heter det følgende knyttet til hvilke sanksjoner man kan forvente seg ved brudd på loven:

Kategorien med tredje flest refselser er «straffeloven og militær skikk og orden», men det er en vid kategori, som inkluderer alt fra brudd på militær skikk og orden til straffbare handlinger som tyveri og seksualforbrytelser.

Totalt ble det gitt 96 refselser i denne kategorien, et tall som har holdt seg ganske likt de siste fem årene.

Kategorien med færrest refselser er «fravær». Det ble gitt 29 refselser for fravær i 2020, noe som er seks prosent av totalen. Det er en tredobling fra 2019, men en nedgang om man ser på utviklingen de siste fem årene.

Powered by Labrador CMS