Forsvaret må forholde seg til koronaviruset COVID-19 en god stund framover, varsler ekspertgruppe. Dette bildet er fra et innrykk på Skjold.

– Jeg håper vi er kvitt den håndhilsingen – en gang for alle

Ekspertgruppen til Forsvarets sanitet fryktet et langt verre scenario da koronaviruset kom til Europa.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rundt et bord med flere meter dem i mellom sitter en veterinær, en farmasøyt og lederen for det som kan omtales som covid-gruppa i Forsvaret – eller «Korona task force». Egentlig er de en OPG – en operativ planleggingsgruppe i Forsvarets sanitet.

Gruppen som egentlig teller fem, har satt opp retningslinjer med den hensikt at Forsvaret best mulig kan navigere seg gjennom pandemien. Det handler om at «Forsvarets operative evne» kan opprettholdes også under en pandemi.

– Det har gått langt bedre enn vi fryktet. Det kan jo lamme en avdeling hvis det kommer et utbrudd, sier veterinær Simen Forr Toverud.

– Vi kan sammenligne oss med brannvesenet, fortsetter leder av OPG-en Audun Skaret.

– Nå det brenner og alle løper ut av «huset» – da skal vi rykke inn, sier Skaret som sikter til at Forsvaret må kunne operere under alle omstendigheter.

Små utbrudd

Så langt har det vært få og små utbrudd, og i Forsvaret har drøyt 200 blitt bekreftet smittet av Covid-19.

Men ingen har blitt så syke at de måtte bli innlagt på sykehus, så vidt Forsvarets sanitet er kjent med.

Totalt er det rundt 43.000 meldte tilfeller av smitte, og i overkant av 400 har dødd – nesten utelukkende i gruppen over 60 år og snittalderen for de som har mistet livet er 81 år, viser tall fra Folkehelseinstituttet om situasjonen i Norge.

Ole Gunnar Sætre (t.v.) Simen Forr Toverud og Audun og Audun Skaret har utarbeidet retningslinjer for å forhindre smittespredning av COVID-19 i Forsvaret.

Ekspertgruppen i Forsvarets sanitet forteller at de fryktet et langt verre scenario da koronaviruset med opphav i Kina kom nærmere og nærmere Europa.

De forteller at de fryktet at Forsvaret kunne miste kontrollen; at smittetrykket ville bli så stort at hele avdelinger gikk ned for telling, at Forsvarets operative evne ble kraftig svekket og at man heller ikke klarte å gjennomføre innrykk.

Heldigvis ble det ikke sånn, blant annet på grunn av smittesporing og isolering av de tilfellene som var, forklarer gruppa.

Forsvarssjefen har også omtalt pandemien som et angrep på Norge – samtidig som han har rost befolkningen i å være lydhøre for råd og for at det har fulgt pålegg og anbefalinger fra myndighetene.

Støtte fra forsvarssjefen

Gruppa rundt bordet på Sessvollmoen sier at forsvarssjefen også har lyttet til dem: «Kan» har blitt «bør» og «bør» til «skal» etter at Kristoffersen har vurdert deres tiltak, forteller de.

– Vi vet at forsvarssjefen har kommet innspill til våre dokumenter og vi vet at vi har hatt ryggdekning helt fra toppen av Forsvaret når vi har innført tiltak, sier farmasøyt i Forsvarets sanitet Ole Gunnar Sætre.

Gruppa rundt bordet sier de har forsøkt å veie Forsvaret evne til å løse sine oppdrag opp mot smittevernshensyn.

De er ofte sammenfallende, sier de: Forsvaret kan ikke opprettholde sin drift dersom personell blir satt ut av spill med covidsmitte – uavhengig om de føler seg pigge nok til å gå på jobb eller ikke.

Da blir det isolasjon inntil testen viser negativ og viruset har forlatt kroppen. Nærkontakter blir satt i karantene. Aller helst vil de unngå at sånne situasjoner oppstår.

– Det enkle er ofte det beste: Det handler om hilsekultur, avstand og god håndhygiene. Jeg håper vi er kvitt den håndhilsingen en gang for alle og at folk nå begynner å hilse til lua, sier Audun Skaret med et smil.

Smitte i Forsvaret

På tross av lite smitte har det vært utbrudd, kailigge og testing av besetning i Kystvakten – det er har vært nedstenging og portforbud ved militærleire i nord – og det har vært små drypp av smitte andre steder i landet. Kadettene på Krigsskolen fikk også føle på livet isolert fra omverdenen da det brøt ut smitte i hovedstaden.

Kadett Karl Måland ved Krigsskolen ble påvist smitte da det var et utbrudd i Oslo. Da ble han isolert på rommet.

I all hovedsak har det blitt håndtert etter smittevernsboka, konkluderer Forsvarets sanitet.

– Smitten i Forsvaret er det vi antar er importsmitte – at folk har tatt det med seg utenfra og inn i Forsvaret. Vi skal ikke opptre på en sånn måte at vi sprer smitte til det sivile samfunnet, sier Skaret.

– Det har vært lite smitte med tanke på hvor tett man bor og jobber i Forsvaret. Det viser at de tiltakene vi har gjennomført har fungert, fortsetter han.

Tiltak mot smitte

Mellom dusjing av hendene i antibac forteller de om at tiltakene i Forsvaret kommer til å vedvare en god stund. At vaksinen begynner å rulle ut og de mest sårbare i samfunnet blir vaksinert, er en god start. Likevel blir det ikke en normalisering av samfunnet og Forsvaret før om ett år, sier farmasøyt i Forsvaret Ole Gunnar Sætre.

– Det vil ta ganske lang tid før nok folk er vaksinert. Det vil ta lang tid før vi kan gå tilbake til normalen, men det blir likevel en «ny normal», sier Sætre.

Han forteller at det trolig også vil innebære strengere smittvernshensyn som ikke forsvinner selv etter at folk er vaksinert. Det handler om at det trolig blir mindre grupper som kan omgå hverandre og mindre reisevirksomhet enn det som var regelen før koronaen inntok Norge.

Foreløpig er det ikke klart hvor mange vaksinedoser Forsvaret vil bli tildelt eller om det blir en påkrevet vaksinasjon, eller hvilke personellgrupper som skal prioriteres. Soldater som skal til internasjonale operasjoner er trolig blant dem som står fremst i køen.

Da Forsvarets forum i slutten av november etterlyste informasjon fra Forsvarets sanitet om hvor mange vaksinedoser som vil bli gjort tilgjengelig for Forsvaret, hadde de ikke oversikt. Det var heller ikke klart om det ville bli et krav om vaksinasjon.

Audun Skaret i Forsvarets sanitet har vært med på lage retningslinjer for smittevern i Forsvaret.

– Dette vil man vurdere når det fremkommer hvor mange vaksiner Forsvaret blir tildelt, og hvordan smittesituasjonen er utover vinteren/våren, skrev kommunikasjonsansvarlig i Forsvarets sanitet Endre Nedberg.

Viktig innsats

Veterinær Simen Forr Toverud er tydelig på at Forsvarets avdelinger har gjort en god jobb i å forhindre smitte. Den innsatsen må fortsette også etter at vaksinene letter smittetrykket i Forsvaret og i resten av samfunnet.

– De operative styrkesjefene har gjort en viktig innsats – de har gitt tydelige beskjeder om hvorfor de gjennomfører tiltak.

– Det tror jeg er viktig for å sikre at de blir etterlevd.

Powered by Labrador CMS