Nyheter

FN-TOPP: Navi Pillay er sjef for FNs granskingskommisjon for Israel og de palestinske områdene og har lang erfaring i det internasjonale rettsvesenet. Hun ber norsk politi etterforske Israel.

FN-topp ber Norge etterforske Israel for krigsforbrytelser

Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og Palestina mener norsk politi bør etterforske krigsforbrytelser. Hun håper flere land vil gjøre det samme.

Publisert Sist oppdatert

Kripos vurderer for tiden en anmeldelse av tre sentrale israelske ledere for forbrytelser mot menneskeheten levert av professor Terje Einarsen og de juridiske organisasjonene ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

FN-toppen Navi Pillay kjenner godt til den norske anmeldelsen.

– I den situasjonen vi er i, er det veldig viktig at et land som Norge griper inn. Det vil forsikre folk om at alle land har et ansvar i en situasjon der et land åpenbart bryter internasjonal lov, sier Pillay til NTB på telefon fra Durban.

Den sørafrikanske dommeren er tidligere FNs høykommissær for menneskerettigheter og president for Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Som FN-gransker har hun blitt sterkt kritisert av Israel.

Sør-Afrika har selv tatt Israel til FN-domstolen (ICJ) med anklager om folkemord. Israel avviser anklagene og har reagert kraftig. De mener krigen er lovlig for å avverge flere Hamas-angrep som det 7. oktober.

Splittelse

Pillay sier at de internasjonale politiske systemene er splittet og viser til at USA legger ned veto mot resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Det har stanset krav om våpenhvile.

Hun har full tro på at rettsvesenet – lokalt og globalt – skal behandle saken i henhold til lover og traktater.

En etterforskning i Norge og andre land kan avdekke informasjon som kan bli brukt i internasjonale saker, som den i ICJ – og motsatt.

ØDELEGGELSER: Store deler av Gaza er lagt i ruiner av de israelske angrepene. Her leter palestinere etter overlevende i ruinene i flyktningleiren Nuseirat.

– Hvis Norge gjør dette, kommer de internasjonale domstolene til å merke seg det. Det er og noe andre land vil merke seg, sier Pillay.

Hun sier at land må vise at de ikke har dobbeltstandarder. Krigsforbrytelser ryster menneskehetens samvittighet, mener hun.

Norge som godt eksempel

– Derfor bør alle land sikre rettferd og ansvarlighet for internasjonale forbrytelser. Norge ville ha satt et godt eksempel ved å gjøre dette, sier FN-toppen.

Dokumentasjon fra nasjonale domstoler vil ha like stor juridisk tyngde globalt som rapporter fra FN-aktører, ifølge Pillay.

Israel har kritisert FN-systemet gjentatte ganger og blant annet kalt Pillays kommisjon antisemittisk. Pillay har avvist det på det sterkeste.

STRIDSVOGN: Israel hevder at deres hær driver en lovlig krig for å avverge flere angrep fra Hamas. Her en israelsk stridsvogn på en høyde med skue inn i Gaza fra Sør-Israel fredag.

Kommisjonen er oppnevnt av medlemsstatene, påpeker hun – og rapportene legges fram for FN.

– Jeg er overrasket over at det er så kraftig motstand mot kommisjonen i seg selv, sier hun.

Spent på argumentene

Israelske politikere har reagert sterkt på Sør-Afrikas sak i ICJ. Men Israel sender forsvarere til rettsmøtene for å forsvare seg.

– Det er unikt, og jeg synes det er forfriskende å se. De skal ha rett til å legge fram sin sak og adressere loven med fakta. Det internasjonale rettssystemet ønsker en rettferdig prosess og vil høre alle sider, sier Pillay.

Selv har kommisjonen anklaget Israel for krigsforbrytelser. De har også fordømt Hamas-angrepet. De sier granskingen er vanskelig fordi Israel ikke vil gi dem tilgang på ofre og de ikke får tilgang i Gaza slik krigen er.

Israel har sagt at kommisjonen ser for lett på angrepet fra Hamas og for kritisk på Israels krig. Pillay sier at kommisjonen forholder seg til internasjonal lov.

– Det er regler for krig, så krigsforbrytelser eller til og med folkemord kan ikke forsvares. Loven er veldig klar på forholdsmessighet, sier hun.

Folkemord og våpenhvile

Pillay sier Israel og alle land har full rett til å kjempe mot terror. Men at måten Israel gjør det på, etter kommisjonens syn bryter internasjonal lov.

I motsetning til den sørafrikanske saken handler ikke den norske saken om folkemord. Pillay sier at hennes kommisjon heller ikke bruker den definisjonen, men at Sør-Afrika argumenterer for at det er rett.

Pillay var dommer i tribunalet som kom med den første internasjonale dommen for brudd på Folkemordkonvensjonen. Hun sier det er strenge beviskrav og at Sør-Afrika må bevise både at folkemord skjer og at det skjer med vilje.

Det første domstolen må ta stilling til, er at Sør-Afrika ber om midlertidige forføyninger – at retten blant annet skal si at det må bli en våpenhvile med en gang mens saken behandles.

– Det er veldig viktig på grunn av situasjonen i Sikkerhetsrådet.

Tysk snuoperasjon

Pillay er ad hoc-dommer i folkemordsaken som Gambia har reist mot Myanmar. Flere vurderinger derfra kan bli brukt i saken mot Israel. Vestlige land har intervenert mot Myanmar og kommet med juridiske drøftelser.

Blant dem er Tyskland, som nå har intervenert for Israel i saken Sør-Afrika har reist.

– Det kan bli interessant å se hvordan de skal argumentere når de har tatt en stilling og nå skal endre sin posisjon, sier Pillay.

De vestlige landenes innspill i saken mot Myanmar kan bli viktige bevis for å avklare spørsmål i saken mot Israel. En avgjørelse om midlertidig forføyning kan komme snart, mens selve saken vil ta år.

Advarsel

Det betyr at internasjonale og nasjonale etterforskninger løpende kan støtte hverandre.

– Internasjonale forbrytelser påvirker hele menneskeheten, så de bør være nasjonale forbrytelser, også, sier Pillay.

Hun advarer mot utfallet ved å ikke ville granske hva som skjer.

– Det er ekstra viktig nå fordi dette skjer foran øynene våre, og det er skapt en veldig risikabel toleranse for internasjonale forbrytelser.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er rundt 25.000 palestinere drept i israelske angrep. I tillegg er tusenvis savnet og over 60.000 såret. Israel fremholder at de kjemper en lovlig forsvarskrig og forsøker å skåne sivile. De anklager Hamas for å bruke sivile som menneskelige skjold.

Powered by Labrador CMS