Nyheter:

FLO mangler avtale på over en tredjedel av klærne og utstyret soldatene skal ha

De siste årene har det vært til dels store mangler på grunnleggende klær og utstyr til soldatene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Soldater uten sokker var tema for en rekke artikler i Forsvarets forum i fjor høst. En bataljonssjef ga ordre til sine ansatte om å gi fra seg sine ullsokkpar til de vernepliktige, soldater satt oppe på natten for å vaske fordi de hadde lite tøy og forsvarsministeren kommenterte manglene på Stortinget.

I vår omtalte Forsvarets forum soldatene på Haakonsvern, som også manglet sokker og de tomme depotene der.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som forsyner Forsvaret med bekledning og utrustning (PBU), opplyste at manglene skyldtes at det var lav dekning på rammeavtalene. Forsvarets forum har flere ganger bedt om et tall på hvor mange avtaler som mangler. Nå har logistikkorganisasjonen sendt over en liste som viser avtaledekningen.

Mandag skrev Forsvarets forum om at FLO innrømmer brudd på anskaffelsesloven. Logistikkorganisasjonen kjøpte bereter og ferdighetsmerker direkte fra leverandør - uten konkurranse i markedet og uten Forsvarsdepartementets godkjennelse.

Har du tips i denne saken? Kontakt journalistene kryptert:
Louise Thommessen på e-post: lthommessen@protonmail.com eller via Signal +4798806282
Andrea Rognstrand på e-post: arognstrand@protonmail.com eller via Signal +4745204315.

Har avtale på halvparten

Status 10. juni er at FLO har rammeavtale på 51,5 prosent av den personlige bekledningen og utrustningen som soldatene skal ha i grunnsatsen sin. Noen av artiklene er det Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets spesialstyrker (FS) som har ansvaret for å inngå rammeavtaler på. På det utstyret FLO har ansvar for, mangler over en tredjedel rammeavtaler.

FLO har gitt Forsvarets forum følgende oversikt: På PBU-satslisten for 2020 er det 799 typer bekledning og utstyr. 31 av disse artiklene skal utfases, mens 53 av disse artiklene ikke er i PBU-porteføljen, ifølge FLO. De 53 artiklene som ikke regnes i porteføljen er gjenstander som ikke skrives ut til den enkelte soldat, eksempelvis ørepropper, pistolhylster og kleshengere. Dermed skal soldatene ha 715 artikler.

Per juni 2020 mangler det rammeavtale på 258 av artiklene logistikkorganisasjonen har ansvar for.

Blant punktene som mangler avtale på listen Forsvarets forum har sett, står det blant annet votter, bagger, luer, ryggsekker, undertøy og vinterstøvler.

Forsvarets underbukser for menn

Dette er en del av en større sak Forsvarets forum har skrevet om mangler på personlig bekledning og utrustning, og hasteanskaffelsene som er gjort for å dekke behovet. Hele saken kan leses her:

Det var under et intervju med Forsvarets logistikkorganisasjon i november 2019 at Forsvarets forum først fikk opplyst at FLO «ikke har evnet» å fornye rammeavtalene som skal sikre Forsvaret tilgang på nødvendig materiell.

– Det er der vi har sviktet litt i FLO. At vi ikke har evnet å hatt på plass den rammeavtaledekningen som vi burde hatt hele tiden. Det er FLOs ansvar, sa oberst Ann Karin Sondov.

Ønsker du å skrive et debattinnlegg om denne saken? Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Årsverk og lagre

Årsaken til den lave dekningen på rammeavtaler er sammensatt, men skyldes blant annet for få årsverk til å få arbeidsoppgavene gjort, ifølge FLO.

– Det er ubalanse mellom antall avtaler og tilgjengelig kapasitet. Knyttet til PBU-området gjelder dette primært den delen av divisjonen Strategiske anskaffelser som arbeider med rammeavtaler, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i en e-post.

I avdelingen «Strategiske anskaffelser» i FLO er det i dag 37 årsverk satt av til merkantile saksbehandlere – de som lager rammeavtaler og kontrakter fra oppstart til avtale er signert. I tillegg til 22 årsverk for avtaleforvaltere – de som følger opp avtaler, og 43 årsverk for innkjøpere.

Totalt er det 152 årsverk i avdelingen, seks flere enn i 2018.

Logistikkorganisasjonen peker også på at det i en årrekke er blitt tært på lagre for såkalt PBU.

– Lagerbeholdningene våre av PBU har gått gradvis nedover, for å være generell, og til slutt så blir det en mismatch mellom behovet ute hos brukerne og det vi har på lager, sier Meisingset.

Lagrene som daglig forsyner norske soldater, fylles blant annet opp av de samme avtalene som det nå ikke er god nok dekning på.

I tillegg har det i en årrekke og i den inneværende langtidsplanen for Forsvaret blitt vurdert som mer kostnadseffektivt å få utstyr gjennom avtaler med leverandører. Dette i stedet for å oppbevare utstyr i store lagerbygg. Det er mer tidkrevende å bestille underbukser og hjelmer fra en leverandør, enn å hente det ut fra et lager.

FLOs tilsvar

Vi har i over et halvt år forsøkt å belyse for Forsvarets forum bakgrunnen for, og innholdet i, de forserte anskaffelsene innen området personlig bekledning og utrustning (PBU).

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS