Nyheter:

17. august tok general Eirik Kristoffersen over kommandoen som forsvarssjef. Her holder han forsvarssjefens kommandoflagg, mens admiral Haakon Bruun-Hanssen etter sju år i sjefsstolen er takket av.

Korona, ny forsvarssjef og LTP: Dette var forsvarsåret 2020

2020 vil neppe bli glemt med det første. Her er noen av de forsvarsrelaterte hendelsene som satte preg på pandemiåret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Januar

3. januar: 2020 startet bokstavlig talt med et brak for norske soldater i Irak. Den mektige generalen Qasem Soleimani, øverstkommanderende for Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken, ble drept i et amerikansk angrep mot kjøretøyet han satt i. Fire dager senere, natten til 7. januar rammet et titalls raketter basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. Iransk TV kalte det hevn.

Forsvarets forum laget en tidslinje over hendelsene i Irak og Iran i begynnelsen av januar.

Frode Berg holder pressekonferanse dagen etter at han kom hjem til Kirkenes. Bildet er tatt i desember 2019.

9. januar: 15. november 2019 ble Frode Berg utlevert fra Russland til Norge, etter å ha sittet to år i fengsel. Han ble siktet for spionasje og erkjente senere at han hadde vært på oppdrag for norsk etterretning. I januar startet han det som han selv omtaler som en frivillig debrief hos Etterretningstjenesten.

10. januar: Etter 374 år fikk Norge for første gang en kvinnelig generaladvokat. Sigrid Redse Johansen tok over jobben. Generaladvokatembetet har historikk helt tilbake til 1646 og er helt fram til nå blitt ledet av menn.

22. januar: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som har sittet i sjefsstolen siden 2013, meldte i januar at han ville pensjonere seg til høsten. Forsvarets forum laget en oversikt over alle kandidatene til å ta over etter admiralen. I de påfølgende månedene gikk spekulasjonene om Bruun-Hanssens etterfølger.

Tips?

En oversikt som dette vil aldri klare å få med absolutt alt. Dersom det er noen veldig viktige saker vi har glemt, eller noen saker vi bør ta tak i på nyåret, kan vi kontaktes på tips@fofo.no

27. januar: I 2018 og 2019 brukte Forsvarets mediesenter, som er det interne medie- og reklamebyrået i Forsvaret, over 102 millioner kroner, viste budsjetter Medier24 fikk innsyn i.

– Vi ser en negativ utvikling der tallet på kommunikasjonsfolk blir større og større, mens det blir færre og færre kritiske journalister, sa Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til bransjenettstedet.

– Det koster penger å nå de unge og rekruttere flinke folk og Forsvaret konkurrerer direkte med andre utdanningsinstitusjoner og det sivile jobbmarkedet, svarte mediesenteret.

31. januar: Hæren meldte at 2. bataljon setter i gang med mekanisering av avdelingen. Det er ventet å ta ett år.

Februar

3. februar: Saken om at personell i Heimevernets innsatsstyrker har måttet betale skatt, men ikke fått feriepenger hadde allerede rullet og gått lenge. I februar ble saken anket til til Høyesterett.

4. februar: Tre personer fra Vaktskvadronen ved Ørland flystasjon skulle passere en kolonne i en Iveco Light Armoured Vehicle (LAV3). I forbindelse med forbipasseringen fikk de sleng på kjøretøyet, som rullet og havnet på taket.

10. februar: I februar 2019 offentliggjorde Forsvaret resultatene av sin største undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering noensinne. I februar 2020 skrev ABC Nyheter at antall varsler om mobbing og seksuell trakassering steg med 30 prosent fra 2018 til 2019.

10. februar: Etterretningssjef Morten Haga Lunde fortalte at det russiske missilet Kinzhal kan nå Norge med en varslingstid på 40 minutter, i en tale til Oslo Militære Samfund.

– Vi har observert fly-tester av det luftleverte ballistiske missilet Kinzhal, et av de nye våpnene. Våre beregninger viser at dersom dette missilet skytes ut fra et fly over Kola, vil varslingstiden – gitt at vi detekterer aktiviteten – være cirka 40 minutter fra flyets avgang til missilets nedslag i et mål i Norge, sa Haga Lunde i sin presentasjon, ifølge VG.

13. februar: Forsvaret har bestemt at de nye marine overvåkingsflyene P8 skal plasseres på Evenes fram til basen der er ferdig.

15. februar: Norges nye kampfly, av typen F-35, debuterte utenlands med et treukers oppdrag på Island. Øystaten har ikke sitt eget luftforsvar, men Nato-landene veksler på å være stasjonert der.

29. februar: Skjebnen til den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ble bestemt. Den skal destrueres så snart konkurranseprosessen er gjennomført og det er kapasitet i verftsindustrien.

– Stål og andre metaller som har salgsverdi, vil bli solgt til den enhver gjeldende skraptmetallpris, opplyste kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til Forsvarets forum.

Mars

5. mars: Koronaviruset hadde nådd Norge. Det var rett etter vinterferien, og mye var usikkert. 5. mars kom det meldinger om at en person i Skjold leir fikk påvist koronasmitte. Leiren ble helt stengt ned og 800 satt i karantene. Et par dager senere skrev Forsvarets forum om et rom på Skjold i karantene: De er seks på rommet- og ser bare hverandre.

9. mars: Et Hercules-fly var nær ved å kollidere med fjelløya Mosken i Lofoten under en militærøvelse tidligere i år. Bare marginer skilte hendelsen fra en katastrofe og flyet var på det nærmeste bare 44 meter fra terrenget. Den forsvarsinterne rapporten etter hendelsen kom på sommeren. Da skrev Forsvarets forum en større sak om elementer i denne hendelsen som var gjenkjennbare fra Kebnekaise-ulykken i 2012.

11. mars: Dagen før Norge fikk innført de strengeste restriksjonene i fredstid, satt Forsvarets ledelse i et lengre møte. Der ble det besluttet å avlyse den flernasjonale vinterøvelsen Cold Response.

– Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen, sier sjef Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen.

16. mars: Hjemmekontor var en ny virkelighet for mange. Cyberforsvaret gikk ut og advarte mot angrep på hjemmekontoret.

– Vi har allerede tilfeller hvor forsvarsansatte er blitt lurt til å åpne vedlegg eller besøke nettsider relatert til COVID-19 som forsøker å levere skadevare, opplyser kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, Knut Helge Grandhagen til Forsvarets forum.

17. mars: Åsegården leir var egentlig stengt og klargjort for salg. Men da 37 soldater fra KNM Harald Haarfagre, som skulle til førstegangstjeneste på Ramsund Orlogsstasjon, ble leiren åpnet for å huse dem i «søringkarantene».

HV-soldater fra Oslofjord heimevernsdistrikt-01 bistår sivile myndigheter med grensekontroll på Svinesund.

18. mars: Heimevernet ble utstasjonert ved grenseoverganger i den innledende fasen av pandemien i Norge. De bisto politiet med kontroll og veiledning i flere perioder og langs hele landet. Politet sa senere at de ikke hadde lykkes i sitt oppdrag uten Heimevernets innsats.

19. mars: Fra mai til november 2019 deltok Norge i FN-operasjonen MINUSMA i Mali med et Herkules transportfly. Etter oppdraget skulle Norge ha refundert i overkant av 36 millioner kroner. Hittil har Norge fått utbetalt 14,2 millioner kroner, skrev Forsvarets forum i mars.

– FN-systemet er regulert slik at dersom FN ikke har likvider til å betale alle nasjoner på samme tid, vil de enten ikke utbetale til noen eller bare deler av det som skulle vært refundert til samtlige, forklarte Forsvarsdepartementet.

20. mars: Forsvaret måtte tenke nytt om mye da smitteverntiltakene også la restriksjoner mot fysiske møter. Sesjon ble i en periode avlyst, men så ble det gjenopptatt – over telefon.

20. mars: De siste dagene skjøt dollarkursen i været ettersom oljeprisen hadde falt som en stein og investorene i aksjemarkedet nærmest hadde flyktet fra norsk økonomi, skrev Forsvarets forum. Prisøkningen på F-35-flyene kunne få uante konsekvenser for fremtidige forsvarsinvesteringer, mente tidligere økonomisjef i Forsvaret, Espen Amundsen.

For bare uker siden var valutakursen rett under 10 kroner. De siste dagene økte den kraftig - til nærmere 12 kroner pr dollar, som tilsvarer en økning per fly på rundt 160 millioner kroner - eller totalt 960 millioner kroner ekstra for seks fly. Om kursen er en krone lavere er likevel økningen på nærmere en halv milliard kroner.

23. mars: Regjeringen skrev i en pressemelding at Norge ikke kommer til å bidra til Takuba-styrken i Mali. Styrkens formål er å drive kapasitetsbygging og styrke den maliske hærens evne til å håndtere terrortrusselen i området. Takuba-styrken er tilknyttet Frankrikes Bakhane-operasjon i Sahel.

– Vi er bekymret for den forverrede situasjonen i Sahel og forstår godt behovet for å etablere Task Force Takuba. Regjeringen har vurdert dette nøye og konsultert Stortinget. Da vi mangler støtte i Stortinget er vi kommet fram til at Norge ikke skal delta i denne styrken nå, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

27. mars: Regjeringen opplyste at de har fastsatt en ny forskrift som innebærer at Forsvaret kan unntas lokale karantener. Forskriften slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon, står det i en pressemelding.

April

1. april: Vest politidistrikt, som leder etterforskningen av havariet av fregatten KNM Helge Ingstad i november 2018, sendte i mars over etterforskningen til generaladvokaten. Generaladvokaten skal vurdere straffansvar etter militær straffelov, begått av militærpersoner og vurdere straffansvar for Forsvaret som foretak.

– Jeg mottok Helge-Ingstad saken 25. mars for vurdering av de forhold som ligger til oss. Vi returnerer vår vurdering til Vest politidistrikt innen midten av mai, skrev generaladvokat Sigrid Redse Johansen til Forsvarets forum.

7. april: Politiet hadde ikke lenger behov for Heimevernets bistand på Oslo lufthavn som følge av at flytrafikken var sterkt redusert.

8. april: Kjøp og innfasing av nye redningshelikoptre for å erstatte Sea King-helikoptrene ble forsinket av koronaviruset.

– Leverandøren Leonardo Helicopters har hovedkontor i Nord-Italia i tillegg til at mesteparten av helikopterproduksjonen foregår i Storbritannia. Det samme gjelder for flere underleverandører, opplyste senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justisdepartementet til Stavanger Aftenblad.

15. april: Om lag 1.200 hadde innrykk i Forsvarets førstegangstjeneste i midten av april. For at det skulle være smittevernfaglig forsvarlig, ville samtlige bli koronatestet.

17. april: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la frem Langtidsplanen for Forsvaret i Marmorsalen, i Klima- og miljødepartementet. Regjeringen vil styrke Forsvaret med 16,5 milliarder kroner. Forsvarssjefen hadde ønsket seg en økning på nesten 10 milliarder mer.

Forsvarets forum forsøkte uten hell å hale ut av forsvarsministeren hvem som blir ny forsvarssjef og skal iverksette langtidsplanen.

– Det blir ny sjef til sommeren. Er det en sjef som passer godt til planen?

I bakgrunnen forsøker en uniformert mann å skjule et knis. Han vet at Forsvarets forum har lurt på hvem som blir ny sjef i måneder.

– Ja, det vil jeg tro, svarer statsråden.

– Jeg kjenner ikke noen av dem som aspirerer til å være forsvarssjef som ikke passer godt til planen, legger han til.

22. april: Regjeringen la fram et forslag til ny Etterretningslov. Venstre tok dissens på delen som handler om å overvåke grensekryssende nettrafikk. Loven møtte dessuten kritikk fra andre aktører. Høringsutkastet til ny Etterretningstjenestelov fikk kritikk for å være inngripende i retten til privatliv og i strid med menneskerettighetene. Det nye forslaget har få forbedringer, sa Datatilsynet til Forsvarets forum.

27. april: I løpet av april fikk Forsvaret levert store mengder smittevernutstyr fra Shanghai, fløyet til Norge med NATO-fly, skrev aldrimer.no.

Det var på Natos nettsider at hjelpeoperasjonen, som også hentet utstyr til Spania, ble omtalt. Forsvaret hadde fått leveranser i to omganger.

Totalt dreide det seg om 7.500 ansiktsmasker, 5.000 visir, 3.000 par hansker, 2.000 beskyttelsesbriller og 2.500 isolasjonsdrakter. Det bekreftet talsmann for forsvarssjefen, orlogsmester Per-Thomas Bøe, overfor nettstedet.

Mai

4. mai: VG-journalisten Stian Eisenträger ble kunngjort som ny ansvarlig redaktør i Forsvarets forum. Avtroppende redaktør, Tor Eigil Stordahl, går av etter 25 år i redaktørstolen. Byttet skal skje i august.

5. mai: Aftenposten navnga tre russiske diplomater i Oslo og skrev at de er tilknyttet russisk militær etterretning (GRU). Før de tre dro til Norge som diplomater, hadde to av dem registrert bostedsadresse i GRUs hovedkvarter i Moskva, viste russiske registre, skriver Aftenposten.

6. mai: Senterpartiet åpnet for å sende Langtidsplanen for Forsvaret, som ble lagt frem av regjeringen i april, i retur.

– Slik Sp ser det, må planen enten sendes tilbake til regjeringen med repetisjonslekse om å legge fram en plan for 2020–2024 og ikke for 2024–2028, sa forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

7. mai: Orlogskaptein Jostein Mattingsdal fra Sjøforsvaret ble tildelt Krigsmedaljen for sin innsats i Afghanistan i 2017.

Les saken om han her: Trosset granatregnet i Kabul

Kong Harald, stortingspresident Tone Wilhelmsen, dronning Sonja, Sindre Finnes, statsminister Erna Solberg, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, er blant deltakerne på 75-årsmarkeringen for frigjøringen på Akershus festning 8. mai.

8. mai: Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var blant deltakerne på 75-årsmarkeringen på Akershus festning, som var stengt for publikum.

8. mai: Trandumskogen i Ullensaker er fredet av Riksantikvaren. Skogen er et nasjonalt minnesmerke og er stedet på norsk jord hvor flest nordmenn ble henrettet.

12. mai: Generalmajor Eirik Kristoffersen (51) ble presentert som ny forsvarssjef. Han overtar etter avtroppende Haakon Bruun-Hanssen.

18. mai: Opposisjonen på Stortinget var så misfornøyd med forsvarsministerens nye langtidsplan for Forsvaret at den nå ble sendt i retur til regjeringen. Opposisjonen la ved en rekke krav de mener må innfris.

Juni

2. juni: I begynnelsen av mai deltok amerikanske og britiske skip i en øvelse i Barentshavet. Russland sier nå at de oppfatter dette som en bevisst provokasjon, skrev NTB. Norge deltok ikke i øvelsen.

11. juni: Den nye e-loven ble vedtatt på Stortinget.

12. juni: Lars Lervik ble utnevnt som sjef Hæren etter Eirik Kristoffersen. Lervik kom fra stillingen som brigadesjef i Brigade Nord.

Lervik tok over kommandoen 25. juni. – Jeg kjenner ansvaret ganske godt i magen, sa han i sin tale. Her kan du lese om seremonien og Lerviks visjoner. Her han du lese hans svar på lesernes spørsmål.

15. juni: Forsvarets forum publiserte gravesaken «Uunnværlig», som handler om hasteanskaffelser for nærmere en halv milliard kroner for å dekke opp for mangler og at Forsvarets logistikkorganisasjon har latt rammeavtaler gå ut på dato. Noen av anskaffelsene har FLO i etterkant erkjent at ble gjort på kant med loven.

19. juni: Fylkesmannen i Nordland anmeldte Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes kommune. Det er i forbindelse med utbygging av Evenes flystasjon at Forsvarsbygg har fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten de nødvendige tillatelser.

Juli

1. juli: Statens havarikommisjon for Forsvaret og Statens havarikommisjon for transport ble slått sammen til Havarikommisjonen. Før sammenslåingen la Havarikommisjonen for Forsvaret frem sin rapport etter granatulykken i Heimevernet sommeren 2019. Feil håndtering, manglende bruk av sikkerhetsutstyr og manglende kunnskap, var elementer som bidro til at ulykken inntraff. Les hele saken her.

Arne Pran.

6. juli: Arne Pran gikk bort, 84 år gammel. Pran ble ansiktet utad for Forsvaret etter Vassdalen-ulykken der 16 norske soldater mistet livet i et snøskred under vinterøvelsen i 1986.

– Arne Pran gjorde noe som var temmelig unikt ved å stå frem og ta ansvar som leder den gang. På sett og vis fungerte han som en lynavleder for Forsvaret i Vassdalen-ulukken. Han tok et ansvar som ingen andre ville eller våget å ta. For det fortjener han all respekt og honnør, sier Espen Eidum som er forfatter av boka «Vassdalen 1986».

Forsvarets forum gjorde et portrettintervju med Pran i 2011. Saken ble publisert på nett i forbindelse med hans død. Les saken her: Obersten med det store hjertet.

13. juli: Forsvaret og flere underleverandører risikerer millionbøter etter at Arbeidstilsynet har funnet en rekke grove lovbrudd ved på KNM Helge Ingstad.

Lovbruddene, som av Arbeidstilsynet beskriver som grove, skal ifølge Bergens Tidende dreie seg om ulovlig overtid, manglende betaling og for lav lønn i forbindelse med arbeidet på vraket av KNM Helge Ingstad.

14. juli: – Jeg kan bekrefte at personell er sendt hjem, sa pressetalsperson Elisabeth Eikeland i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til Forsvarets forum. Norsk personell i Afghanistan hadde fått påvist koronaviruset, men FOH ville ikke tallfeste hvor mange.

Forsvarets forum var på medaljeseremoni i oktober da personell fra sykehusoppdraget i Kabul kom hjem. Da fortalte personellet fra Forsvarets sanitet mer om smitten der nede og sier at det var 14 dager som var «litt rufsete».

– Vi hadde totalt sett elleve norske som var smittet under kontingenten. På det verste var vi ti stykker som var i isolasjon.

17. juli: Dansker reagerte da F-16 jagerfly brøt lydmuren og laget et enormt leven. De danske flyene ble sendt opp for å eskortere et Ryanair-fly mellom London og Oslo der det var funnet en bombetrussel. Flyet landet trygt på rullebanen på Gardermoen.

21. juli: De siste årene har det i snitt vært 650 US Marines i Norge mellom øvelser, fremover skal det bli rundt 20.

– Amerikanernes nærvær blir mer dynamisk i fremtiden, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG etter at han hadde snakket med sin amerikanske motpart, Mark Esper, over telefon.

August

5. august: – Det er slik at enkelte mennesker fyller sitt embete med mer enn samfunnet i utgangspunktet forventer. De bruker evner, vilje og kraft, mer enn det som vanlig er, tilfører mer og etterlater seg resultater til nytte for samfunnet og landet vårt.

Det sa kansellisjef Mette Tverli da hun leste opp begrunnelsen for dekoreringen av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen med St. Olavs Orden. Bruun-Hanssen ble dekorert som Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden for embedstjeneste.

11. august: Forsvarets interne undersøkelsesrapport etter havariet KNM Helge Ingstad ble offentliggjort – ett og et halvt år etter ulykken. Der går det frem at 53 av 88 sikkerhets­barrierer brutt da fregatten havarerte. Det var Bergens Tidende som først omtalte rapporten.

Ifølge rapporten var det ikke noen stor enkeltfeil som gjorde at det gikk galt, men en lang rekke hendelser. Blant annet blir det påpekt at for lite erfaring og kompetanse blant mannskapet, i tillegg til sviktende samhandling mellom mannskapet på broen, «i vesentlig grad medvirket til kollisjonen».

15. august: En 50 år gammel norsk statsborger ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på en restaurant i Oslo. Han var da sammen med det PST mener er en russisk etterretningsoffiser.

PST har siktet 50-åringen for å ha avslørt statshemmeligheter. Siktede erkjenner ikke straffskyld, men har i avhør innrømmet at han har fått penger for å gi informasjon.

Mannen har blant annet holdt foredrag på en ugradert FFI-konferanse.

17. august: Forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen leverte over stafettpinnen til general Eirik Kristoffersen.

Forsvarets forum dro på sykkeltur med Bruun-Hanssen for å summere «rittet» han har vært gjennom de siste sju årene, motbakker, punkteringer og «medvind hele veien».

Portrettet av Eirik Kristoffersen: Arven fra bestefar

18. august: Enkelte i E-sportmiljøet kan ha formell og uformell kompetanse innenfor det digitale domenet, og Cyberforsvaret vil sikre seg de hodene. I august inngikk E-sportforbundet og Cyberforsvaret samarbeid.

E-sportforbundets generalsekretær Jack Holand, sa til Forsvarets forum at for dem er tilgang på fagmiljøer, erfaringer og forskning viktig.

– Videre vil E-sportforbundet bidra med å synliggjøre Cyberforsvaret og deres rolle og ansvar, støtte Cyberforsvarets behov for interaksjon med nye fagmiljøer samt synliggjøre og fremsnakke Cyberforsvaret og deres interesser, fortalte Holand.

28. august: Amerikanske bombefly trente over alle 30 land i Nato, deriblant over Norge, opplyste Forsvaret. Seks amerikanske bombefly av typen B-52 var med på den storstilte samtreningen, kalt Allied Sky.

Allied Sky er omtalt i Forsvarets forums hovedsak i desember-utgaven: Kald klinsj

September

1. september: En 29 år gammel soldat fra Heimevernet ble skutt i låret ved et uhell under en øvelse i Lånke i Stjørdal kommune.

– Soldatene stod på linje ved siden av hverandre for å skyte mot et mål. Et skudd blir avfyrt ved siden av medsoldaten, og hylsen går en runde i lufta før den lander i nakken til vedkommende.

Medsoldaten skal ha blitt brent av hylsen, for så å selv ha avfyrt et skudd. Det er dette skuddet som traff 29-åringen i låret.

– Medsoldaten husker ikke detaljene av hva som skjedde, men er naturligvis fortvilet, sa etterforskningslederen til Forsvarets forum to dager etter ulykken.

1. september: Redningshelikoptrene AW101, også kalt SAR-Queen, overtok for Sea King på Sola. Skvadronsjef Svein Tore Pettersen sa at redningshelikopteret SAR-Queen overgår sin forgjenger på de aller fleste områder.

I november ble Forsvarets forum med Sea King-pilotene tilbake på skolebenken: Fartøysjef Asbjørn Singstand har flere tusen timer på Sea King, men må på skole igjen før han kan fly nye SAR Queen.

4. september: Berit Svendsen har ledet en gruppe som har utarbeidet en rapport om hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse. Rapporten ble overlevert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i juni. Utvalget har i sin rapport blant annet konkludert med at Forsvaret prioriterer fysisk styrke framfor å hente de skarpeste hodene. I september ble rapporten sendt til høring.

4. september: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) presenterte Nils Andreas Stensønes som ny sjef for Etterretningstjenesten. – Det er en jobb som jeg så for en del år siden, og tenkte at den har jeg virkelig lyst på, sa Stensønes.

11. september: Tromsø kommune vil nekte USA å ta i bruk en kommunal kai for mottak av reaktordrevne ubåter.

18. september: Heimevernets innsatsstyrker gikk til massesøksmål for å få utbetalt manglende feriepenger. Nå utbetaler Forsvarsdepartementet feriepenger tilbake til 2005.

– Jeg er glad for at vi endelig har fått ryddet opp i et regelverk som gjennom flere år har blitt praktisert feil, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en pressemelding.

Oktober

7. oktober: I Alta la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen frem forsvarsbudsjettet for 2021. Regjeringen vil bruke 64, 5 milliarder kroner på forsvar.

Her er noen av satsningsområdene:

  • En halv milliard til ammunisjon og reservedeler. Pengene skal gå til kjøp av ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksutstyr. Pengene skal brukes til å fylle opp beredskapslagre med materiell og reservedeler, samt til å ta igjen vedlikeholdsetterslep.
  • 1,3 milliarder til Evenes flystasjon og om lag 1 milliard til Ørland flystasjon. Den oppdaterte analysen av kampflyprosjektet viser en forventet kostnad på 98,8 milliarder kroner. Det er en overskridelse på i overkant av 9 milliarder kroner sammenlignet med en tidligere kostnadsberegning, viser budsjettforslaget.
  • E-tjenesten styrkes med 140 millioner. – E-tjenesten har mange store oppgaver, en del av det går til at vi begynner å ansatte og utdanne folk i forhold til det med tilrettelagt innhenting, så skal de ha noe utstyr fremover og litt sånt forskjellig. Så pengene går til å videreutvikle e-tjenesten, en del i henhold til den nye E-loven, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Og grunnen til at budsjettet ble lagt frem i Alta? Svaret er folk som Halvdan.

8. oktober: Rødt har fått med seg stortingsflertallet på flere tiltak for bedre å ivareta skadde veteraner. Det dreier seg blant annet om foreldelse, juridisk bistand og prosesser forbundet med vurdering av psykiske belastningsskader.

11. oktober: En avtale om å tilbakeføre den tidligere marinebasen Olavsvern i Tromsø til Forsvaret, kan være klar til uken, meldte NRK.

I november meldte Forsvaret at de droppet Olavsvern som forhåndslager for materiell. Mens en nederlandsk styrke har fått avtale om leie av den gamle marinebasen.

13. oktober: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kalte den russiske ambassaden inn på teppet etter dataangrep-anklagene, som regjeringen bygget på etterretningsanalyser.

Stortinget varslet om datainnbruddet 24. august.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sa Søreide.

16. oktober: Generalmajor Yngve Odlo ble i statsråd utnevnt til generalløytnant og beordres i stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Marinesjef Rune Andersen ble utnevnt til ny sjef for Sjøforsvaret.

Samme dag la regjeringen frem nytt forslag til langtidsplan for Forsvaret, men opposisjonen lot seg ikke imponere:

– At vi ikke engang er i stand til å overvåke egne områder i fredstid er skammelig, sa Liv Signe Navarsete til Forsvarets forum.

28. oktober: Forhandlingene i Utenriks- og forsvarskomiteen om ny langtidsplan startet.

Forsvarets forum la frem kravlister fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 500 ekstra ansatte i 2021, ba Arbeiderpartiet om. Partiet hadde elleve krav.

Senterpartiet derimot hadde syv krav.

Det tredje store opposisjonspartiet – Fremskrittspartiet – ville ikke legge frem ei kravliste, men varslet likevel at de ville ha en kraftig bemanningsøkning.

28. oktober testet også to personer i Setermoen leir positivt for koronaviruset. De to hadde vært på et bataljonsarrangement med nærmere 200 personer helgen i forveien. Smittekilden var ukjent og de påfølgende dagene ble det iverksatt et omfattende arbeid på både sivil og militær side for å stanse spredningen. Til slutt ble det konkludert med at gåten om hvordan smitten kom til Setermoen kan forbli uløst.

November

9. november: Også på Krigsskolen på Linderud skjedde et smitteutbrudd. Etter 20 positive prøver, besluttet skolen å teste alle sammen en gang til.

Operatører fra Minedykkerkommandoen (MDK) bistår politiet i Øst politidistrikt og Kripos i letingen etter et mulig drapsvåpen på bunnen av en vanningsdam i Indre Østfold.

10. november: Sjøforsvarets minedykkere fikk et noe uvanlig oppdrag: De bisto i søket i et tjern i Askim etter drapsvåpenet som ble brukt til å ta livet av Christian Halvorsen (43) i juli.

En måned senere bekreftet politiet at minedykkerne fant våpenet i det grumsete vannet.

10. november: I en pressemelding opplyste regjeringen at to kapitler blir utsatt når e-loven trer i kraft over nyttår. Det dreier seg om de omstridte kapitlene som regulerer hvordan såkalt tilrettelagt innhenting skal benyttes. Årsaken til utsettelsen er at man avventer resultatet i flere saker i EU-domstolen, som kan ha påvirkning på hvordan den norske loven kan utformes.

12. november: En av Forsvarets ubåter traff onsdag en forankringstrosse og kuttet tauet på et oppdrettsanlegg, meldte VG.

– Den initiale vurderingen tilsier at det er ingen skader på ubåten eller personellet om bord, og da dette skjedde så meldte ubåten straks ifra og vi tok kontakt med oppdrettseier, sa Forsvarets operative hovedkvarter til avisen.

15. november: Amerikansk etterretning skal ha spionert på Norge gjennom et samarbeid med den danske etterretningstjenesten FE, hevder flere anonyme kilder uavhengig av hverandre overfor Danmarks Radio (DR). Det skriver NRK.

16. november: Vernepliktige opplevde det som uklart hvor lenge de skulle være inne til førstegangstjeneste: – I dag møter mange opp og tror de skal ha 12 måneders tjeneste. Så viser det seg at de skal være i Forsvaret i 16 måneder, sier landstillitsvalgt Anniken Riise til Aftenposten.

Frank Bakke-Jensen skrev et debattinnlegg om temaet: – 16 måneder tjeneste styrker vernepliktens relevans

17. november: Forhandlingene på Stortinget om ny langtidsplan pågikk fortsatt, men ikke uten dramatikk. Senterpartiet trakk seg fra forhandlingene - som hadde frist tirsdag 17. november.

– Vi hadde en oppsummering i Senterpartiet mandag kveld der vi dessverre måtte slå fast at ingen av våre viktigste styrkinger av Forsvaret ville få flertall, sa Liv Signe Navarsete til Forsvarets forum.

– Jeg kan ikke huske at et større opposisjonsparti har trukket seg fra slike forhandlinger, svarte Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt.

20. november: Partiene på Stortinget avsluttet samtalene om den nye langtidsplanen for årene 2021–2024. Her kan du lese om beslutningene det er flertall for, blant annet dedikert helikopterstøtte og bemanning.

28. november: Tolv sivile helsefagarbeidere som inngår i HVs styrkestruktur har sendt en bekymringsmelding til Heimevernets ledelse.

«Vår mening er at det er urimelig at Heimevernet, som territorielt ansvarlig, skal drifte en styrkestruktur på 40.000 mannskaper, og det er kun tre faste stillinger med sanitet som primæroppgave.»

– Heimevernet er på et minimum av hvor mange vi trenger for å forvalte sanitetsfaget. Imidlertid må tildelte ressurser prioriteres og fordeles mellom en rekke fagfelt og arbeidsoppgaver, svarer Heimevernet.

Desember

9. desember: Et militært kjøretøy kjørte av veien ved Holmfosskrysset i Pasvikdalen i Finnmark. Fem soldater ble sendt til sjekk ved Kirkenes sykehus etter ulykken.

Norsk personell fra kontigenten NORTAD III, som skal tjenestegjøre i FN-operasjonen MINUSMA i Mali, på vei til å gå ombord i transportflyet Boeing C-17 Globemaster III, på Luftforsvarets base Gardermoen.

10. desember: Totalt 70 nye norske flysoldater og et C-130J Hercules transportfly dro til Mali for å delta i den fredsbevarende operasjonen MINUSMA.

18. desember: Brudd på Forsvarets smittevernrestriksjoner har ført til at om lag 150 soldater er blitt refset i 2020. – Vi har så langt i år kontrollert rundt 400 vedtatte disiplinære refselser. Rundt 50 av disse er ettersendelser fra 2019 og omlag 150 kan knyttes til brudd på smittevern-restriksjoner i 2020, sier Sigrid Redse Johansen.

18. desember: Havarikommisjonen har allerede levert èn rapport og jobber for tiden med nummer to. Den har Forsvaret nå fått til gjennomlesing.

På bakgrunn av informasjonen i utkastet har Forsvaret besluttet å redusere seilingsaktiviteten til fregattene i starten av 2021. Det betyr at tre fregatter ble liggende til kai i hele januar. Det opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

29. desember: Gruppen som ledet Forsvarets koronaarbeid forteller at de fryktet at Forsvaret kunne miste kontrollen; at smittetrykket ville bli så stort at hele avdelinger gikk ned for telling, at Forsvarets operative evne ble kraftig svekket og at man heller ikke klarte å gjennomføre innrykk.

Heldigvis ble det ikke sånn, blant annet på grunn av smittesporing og isolering av de tilfellene som var, forklarer gruppa. Les hele saken her.

Siden pandemien startet, har Forsvaret registrert 243 tilfeller, viser tall fra 22. desember.

30. desember: Et jordskred ødela flere boliger på Gjerdrum i Viken. Forsvaret bisto med redningshelikopter, Orion-fly og personell fra Heimevernet.

Powered by Labrador CMS