Nyheter

BIDRAG: I fjor bidro Forsvaret med støtte til sivilsamfunnet da ekstremværet Hans rammet i august.

Gap mellom ambisjoner og finansiering i Forsvaret

Flere avdelinger i Forsvaret har måttet redusere aktiviteten i 2023 på grunn av økonomi, ifølge Forsvarets årsrapport.

Publisert

Forsvaret har styrket sin evne til alliert samvirke og fellesoperasjoner gjennom høy alliert tilstedeværelse og stor øvingsaktivitet gjennnom hele 2023, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen i Forsvarets årsrapport. 

«Alliert trening der norske og utenlandske enheter trener og øver sammen, er viktige arenaer som har bidratt til å utvikle interoperabilitet i positiv retning i 2023».

Høy russisk aktivitet kombinert med lav tilgjengelighet på egen maritim struktur har ifølge rapporten vært en utfordring for Forsvaret siste del av 2023.

Dette ble i noen grad kompensert for ved hjelp av godt alliert samvirke og høy tilstedeværelse i norske nærområder.

Forberedt på vekst

I fjor hadde Forsvarets driftskostnader på 50,78 milliarder kroner.

Forsvarssjef Kristoffersen skriver i rapporten at Forsvaret må endre seg for å få mer ut av de midlene de har.

Han tror effektiviseringen og moderniseringen av Forsvaret og forsvarssektoren kommer til å fortsette i 2024.

«Forsvaret er posisjonert og forberedt på en vekst i årene som kommer», skriver Kristoffersen.

Gap

Kristoffersen skriver likevel at i rapporten at det er et gap mellom ambisjoner, strukturen i Forsvaret og finansieringen.

«Selv om Forsvaret løser oppdraget godt, har flere avdelinger måttet redusere aktiviteten av økonomiske årsaker», skriver forsvarssjefen.

Han skriver videre at det er viktig at de underliggende årsakene til denne ubalansen mellom struktur og finansiering blir adressert i arbeidet med den nye langtidsplanen for forsvarssektoren.

Akseptert risiko

Ifølge rapporten er Forsvarets beredskap i hovedsak uendret i løpet av 2023.

Likevel påpekes det at lange ledetider i markedet vil gjøre at bedringen i Forsvarets forsyningsberedskap ikke vil bli bedre før i 2025.

Beredskapen i Forsvaret påvirkes også av donasjonene som er gjort til Ukraina, noe som er et bevisst valg med en akseptert risiko.

Forsvaret har også styrket evnen til å håndtere varslingssaker, ifølge rapporten. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Powered by Labrador CMS