Nyheter

MULIG KREFTFREMKALLENDE: Forsvaret bruker gjerne drivstoffet F-34 på jerrykanner. Nå krever Forsvarets hovedverneombud at drivstoffet byttes ut.

Krever stans av Forsvarets drivstoff etter kreftvarsku

Forsvarets hovedverneombud legger ned forbud mot drivstoffet F-34 til bruk i jerrykanner, kokeapparater og teltovner fra 1. juli. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • F-34 og F-35 drivstoffene i Forsvaret har fått ny helsefareklassifisering som «kan være kreftfremkallende» på grunn av innholdet av kumen.
  • Hovedverneombud Thomas Norman Hansen har kritisert Forsvaret for manglende tiltak etter omklassifiseringen og har lagt ned forbud mot bruk i jerrykanner, kokeapparater og teltovner fra 1. juli.
  • Kun én avdeling hadde gjennomført risikovurdering og skaffet verneutstyr, mens andre avdelinger manglet kompetanse og nødvendig verneutstyr under befaring på Nordic Response.
  • Hansen krever at Forsvaret tar i bruk alternative drivstoff med lavest mulig risiko, som parafin, biodrivstoff eller vedfyring, og påpeker at dette også er bedre for klimaet.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Forsvaret må finne en annen type drivstoff å bruke framover, etter at F-34 fikk ny klassifisering som sier at det «kan være kreftfremkallende». Hovedverneombud Thomas Norman Hansen var på befaring under storøvelsen Nordic Response, og ble ikke spesielt imponert over det han så. 

Det var kun én avdeling som hadde tatt inn over seg den nye fareklassifiseringen på F-34 og gjort tiltak. Det var en logistikkavdeling som primært jobbet med drivstoff. 

– De hadde gjennomført risikovurdering og skaffet seg verneutstyr. Men dette er de som jobber med drivstofftjeneste og skjønner hva det handler om. Vi var innom fire-fem andre avdelinger også, sier han. 

1. desember 2023 fikk Forsvarets drivstoff F-34 og F-35 ny helsefareklassifisering: De kan være kreftfremkallende, på grunn av innholdet av stoffet kumen. 

De andre avdelingene Hansen kontrollerte, hadde ikke gjennomført risikovurderinger, manglet kompetanse og hadde ikke nødvendig verneutstyr. 

Dette mener Hansen viser at det ikke er gjort tiltak, selv etter at drivstoffet ble omklassifisert som mulig kreftfremkallende. Derfor legger han ned forbud mot bruk av F-34 i jerrykanner, kokeapparater og teltovner fra 1. juli i år.

– Kritikkverdig

Nå krever hovedverneombudet at Forsvaret tar i bruk alternative drivstoff med lavest mulig risiko. F-34 og F-35 fikk endret fareklassifisering i desember 2023, men dokumentet det bygger på kom ut i juni i 2021. 

KRITISK: Hovedvernombud i Forsvaret Thomas Norman Hansen mener F-34 bør ha blitt byttet ut tidligere.

Likevel har ikke Forsvaret byttet ut drivstoffet.  

– Dette har vært kjent i to og et halvt år. Det mener jeg er kritikkverdig. At man ikke har HMS-systemer som fanger opp slike endringer – dette kan være et rødt flagg. Det er et grunnleggende prinsipp i systematisk HMS-arbeid, som alle virksomheter i Norge er forpliktet til å følge, sier Hansen. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hansen har sendt et brev til Forsvarsstaben. Han mener at risikoen for søl og eksponering ved håndtering av drivstoffet på jerrykanner, er spesielt stor, og at Forsvaret ikke har gjort nødvendige tiltak som arbeidsgiver. 

Vil unngå kreftfare

Hva kan F-34 kan byttes ut med? Hansen lister opp parafin, biodrivstoff eller vedfyring som alternative eksempler. 

– Jeg tenker at det er mange løsninger som ikke innebærer at man utsetter folk for kreftfare. Tanken om bioløsninger er god, for det også er bedre for klimaet. Jeg mener vi har sittet litt fast i enhetsdrivstoff-tanken, og at vi ikke trenger å ha ett drivstoff som skal brukes til alt, sier han. 

– Hva gjør man hvis det ikke kommer et alternativ på plass? 

– Da blir det kaldt i teltene fram til vinteren. Det påvirker ikke operativ evne negativt. Jeg mener det er fullt mulig å skaffe alternativer, og det må prioriteres. Det er mulig å klare seg uten fyring i telt fram til kanskje september, så man har tid til å finne løsninger. 

Hansen sier det er to ting de fortsatt vil ha søkelys på rundt drivstoffet framover: 

– Eksos. Det at når vi kaldstarter kjøretøy kommer det mye uforbrent drivstoff ut i lufta. Det kan ikke være bra å puste inn. Det andre er hva man gjør man med arbeidsklær som blir tilsmusset. Trolig mangler vi gode rutiner for hva man gjør om klærne blir tilgriset ute i felt, og at man tar med klær inn på forlegningene. Det er ikke i henhold til anbefalt praksis, sier Hansen.  

Forsvaret: Venter på vurdering

– Målinger og risikovurderinger foretatt av Forsvarets bedriftshelsetjeneste og Forsvarets forskningsinstitutt har vist lave eksponeringsnivåer og lav kreftrisiko for ansatte i drivstofftjenesten som håndterer store kvanta med drivstoff, skriver talsperson for Forsvaret Aleksander Hage i en e-post til Forsvarets forum. 

Innholdet av kreftfremkallende forbindelser i Forsvarets drivstoff F-34 er vurdert å være lavt sammenlignet med mange andre vanlige drivstofftyper, står det i e-posten. 

Forsvarsstaben har bedt Forsvarsmateriell (FMA) undersøke hva F-34 og F-35 kan byttes ut med, mens Hæren har fått i oppdrag å gjennomføre en risikovurdering ved bruk av F-34 i for eksempel teltovner, kokeutstyr og generatorer. 

Resultatene skal være klare i slutten av mai, og etter det vil det gjøres endringer, opplyser talsperson Hage. 

– Vi avventer en tilbakemelding fra Hæren og FMA for å sørge for at vi gjør riktige endringer, skriver Hage i en e-post til Forsvarets forum. 

Hage skriver videre at Forsvarets avdelinger ble informert av Forsvarsstaben som følge av endringene i fareklassifiseringen i desember, og at de ble gjort oppmerksomme på gjennomføring av risikovurdering knyttet til bruk av F-34 i forbindelse med Nordic Response. 

– Er det aktuelt å bytte ut F-34 flere steder enn jerrykanner, kokeapparater og teltovner?

 – Forsvarsstaben har bedt FMA vurdere muligheter for substitusjon av F-34/35. Det gjelder alle steder hvor det er aktuelt, skriver han. 

Powered by Labrador CMS