Nyheter

FARLIG?: Den kjemiske forbindelsen kumen, som finnes i drivstofftypene F-34 og F-35, ble i desember omklassifisert som potensielt kreftfremkallende. Nå må Forsvaret gjøre tiltak.

Forsvarets drivstoff kan være kreftfremkallende

Drivstofftypene F-34 og F-35 brukes i hele Forsvaret. Nå er det slått fast at de kan føre til kreft. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

Forsvarets drivstofftyper F-34 og F-35 har fått ny helsefare-klassifisering som kreftfremkallende etter at den kjemiske forbindelsen kumen ble omklassifisert 1. desember 2023.

Forsvaret har igangsatt tiltak og dannet en arbeidsgruppe for å håndtere den nye klassifiseringen og sikre en forsvarlig drivstofftjeneste.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

«H350 Kan forårsake kreft.»

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er det nye merket på Forsvarets drivstoff F-34 og F-35, etter at den kjemiske forbindelsen kumen, som brukes i begge drivstofftypene, fikk ny helsefare-klassifisering 1. desember i fjor. Dermed må Forsvaret gjøre tiltak for å tilpasse seg at drivstofftypene kan forårsake kreft. 

Det kommer fram i et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i. 

Forsvaret har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe «for en forsvarlig drivstofftjeneste i forsvarssektoren», heter det i dokumentet. F-34 er Forsvarets enhetsdrivstoff, som blant annet brukes i primuser og kjøretøy, mens F-35 tilsvarer det som sivilt kalles Jet A-1, eller flydrivstoff. 

Ikke registrert krefttilfeller

Arbeidsgruppa består av representanter fra Forsvaret gjennom bedriftshelsetjenesten og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), samt Forsvarsbygg. 

Talsperson for Forsvaret, stabssersjant Aleksander Engborg Hage, skriver i en e-post at arbeidsgruppa vil følge opp notatet om at drivstoffet har fått status som kreftfremkallende. 

Han opplyser om at drivstoffet brukes til en rekke fremkomstmidler og i Forsvarets primuser. 

– Har det kommet fram noen skader i forbindelse med bruk av drivstoffet? Kreft eller annet?

– Det er ikke funnet at det er registrert krefttilfeller i Forsvarets register over yrkessykdommer som har årsak i arbeid med drivstoff, skriver Hage. 

Egne risikovurderinger

At drivstoff ikke er spesielt helsefremmende er imidlertid ikke noe nytt. I bakke- og vedlikeholdsskvadronen i 132 luftving på Ørland er det ikke store endringer som skal til før de skal være relativt godt sikret, ifølge stabsbefal Tony Johansen. 

Han understreker at de har mest indirekte kontakt med F-34 i forbindelse med vedlikehold av kjøretøy på verksted, men at de har god kontroll på hvordan man håndterer farlige stoffer. Blant annet er friskluftsmasker i lukkede rom og verneutrustning viktige grep de bruker. 

– Vi har ikke vært så nøye med å fjerne drivstoffiltre for så å få det i filterbeholdere veldig raskt, så det har fått ligge og avdampe lengre enn det kanskje burde. Det er enkle ting vi kan gjøre som tar ned risikoen betraktelig, sier han. 

– F-34 er jo ikke sunt, og fungerer lakserende. Får du en dråpe i deg skiter du i to dager. Så vi har allerede hatt gode rutiner, men vi bør se litt på hvordan vi gjør det med rengjøring av utstyr, og hva faren er med det etter at det er brent opp. Det er det vi venter litt i spenning på retningslinjer rundt, sier Johansen. 

Han forteller at de har fått god informasjon om omklassifiseringen og har hatt møter med alle avdelingslederne. 

– Alle fra toppen og helt til mekanikeren på gulvet har blitt informert. Vi har satt i gang med å ta egne risikovurderinger. Vi gir nøye opplæring til soldatene, og alle her er utdanna til å omgås løsemidler og kjemikalier som er minst like farlig som F-34, sier Johansen. 

– Tar det alvorlig

Arbeidsgruppa skal se nærmere på om drivstofftypene skal substitueres med noe annet, samt om det skal gjøres andre tiltak. I dokumentet står det at substitusjon skal vurderes der det er mulig, og at eksempler kan være å gå over til kokeapparater og varmeovner som bruker alternative drivstoff. 

Der det ikke er mulig å bytte ut kreftfremkallende kjemikalier, må man behandle kjemikaliene i et lukket system, og sørge for at eksponeringa blir så lav som mulig. 

– Hva er alvorlighetsgraden av at dette har blitt brukt og potensielt kan føre til kreft, slik Forsvaret ser det?

– Forsvaret tar endringen av klassifiseringen og nevnte notat alvorlig og har informert alle driftsenhetene i Forsvaret om dette. Videre oppfølging vil bli gjennomført i tråd med de anbefalinger som kommer i fra arbeidsgruppen som er satt ned, skriver Hage. 

Han opplyser om at det jobbes med kartlegging og risikovurderinger i driftsenhetene, og skriver: 

– Forsvaret tar disse funnene på største alvor og det er viktig for oss å kunne tilby et godt og trygt arbeidsmiljø for våre soldater og ansatte.

Powered by Labrador CMS