Nyheter

FREMAD!: Soldater fra Panserbataljonen i 2010 på marsj i skytefeltet utenfor Setermoen leir. Rekruttene som møter til tjeneste i avdelingen i august skal tjenestegjøre i tre måneder lengre enn sine forgjengere.
FREMAD!: Soldater fra Panserbataljonen i 2010 på marsj i skytefeltet utenfor Setermoen leir. Rekruttene som møter til tjeneste i avdelingen i august skal tjenestegjøre i tre måneder lengre enn sine forgjengere.

Manøverbataljonene får 15 måneders førstegangstjeneste: – En vesentlig endring av operativ evne

Den forlengede førstegangtjenesten skal gi Norge en stående brigade med kortere klartid og flere tilgjengelige soldater.

Når de kommende rekruttene møter til innrykk i Panserbataljonen 8. august, blir de den første kontingenten som skal tjenestegjøre i 15 måneder, i stedet for 12 måneder.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er en del av en større plan som Hærens ledelse har tegnet ut.

– Det viktigste er at dette er et tiltak vi gjør for å få økt operativ evne og det skjer ved at vi lager en tilgjengelig og stående brigade. Når den fjerde manøverbataljonen er på plass, vil vi alltid ha tre tilgjengelige manøverbataljoner, sier brigadesjef Pål Eirik Berglund til Forsvarets forum.

Angrepsspillere

For at dette skal gi mening, bør man ha litt kontroll på hvordan en brigade fungerer. Dersom du allerede er en av dem som himler med øynene når noen sier «tanks», kan du hoppe over denne delen (og scrolle ned til stridsvognen).

Brigade nord, som er den eneste brigaden i Norge, er bygget opp rundt tre mekaniserte manøverbataljoner; Telemark bataljon, 2. bataljon og Panserbataljonen. Disse tre er kort fortalt kampavdelinger, og er tenkt å være i direkte kamp med fienden med stridsvogner, fotsoldater og en rekke ulike typer våpen. De kan tenkes på som angrepsspillere på fotballbanen.

Disse manøverbataljonene trenger en del hjelp fra andre våpengrener for å fungere, det kan være artilleri som skyter kraftig ammunisjon mot fienden fra langt hold, logistikk som forsyner dem med drivstoff eller mat og sanitet som berger skadde soldater.

Telemark bataljon er en avdeling som består av yrkessoldater. Den er dermed godt trent hele tiden. Det er alltid personer i avdelingen som kjenner våpnene og hvordan de skal brukes på slagmarken. For Berglund og hans kolleger i Hærens ledelse kan de regnes som konstant operative.

SJEF: Brigader Pål Eirik Berglund er sjef for Brigade nord.
SJEF: Brigader Pål Eirik Berglund er sjef for Brigade nord.

Halvt års opptrening

De to andre, Panserbataljonen og 2. bataljon, er bygget opp av stort sett vernepliktige soldater inne til førstegangstjeneste. Disse møter til tjeneste rett etter videregående og må trenes opp i grunnleggende soldatferdigheter, før de spesialiserer seg innen et våpen eller en funksjon.

Dermed er ikke bataljonen kampklar før et halvt år etter at soldatene er kommet inn. Hvert år har disse bataljonene dermed en slags «nedetid» på omtrent et halvt år.

For å hindre at bataljonene står på bar bakke samtidig har Panserbataljonen innrykk på sommeren, mens 2. bataljon har innrykk etter jul.

– Det er sesongvise variasjoner. I desember har vi tre bataljoner, for da har 2. bataljon vært inne nesten ett år, mens Panserbataljonen har vært inne et halvt år. Telemark bataljon har vi hele tiden. Så er det det samme i juni, sier brigadesjefen.

Men mens soldatene i Panserbataljonen eller 2. bataljon trenes opp, har brigaden to mekaniserte manøverbataljoner.

– Når det bare er to er det mye mer sårbart. Brigaden har lengre klartid før den er fullt oppsatt.

Kort fortalt; Brigaden har tre «angrepsspillere» på banen, men to av dem spiller bare halve kampen hver.

LEO: En Leopard-stridsvogn fra en av Hærens manøverbataljoner under øvelse Artic Bolt i november 2022.
LEO: En Leopard-stridsvogn fra en av Hærens manøverbataljoner under øvelse Artic Bolt i november 2022.

To store endringer

Hæren skal derfor gjøre to store endringer i spillerstallen fremover. Den første endringen er at de vernepliktige soldatene i Panserbataljonen og 2. bataljon skal tjenestegjøre i 15 måneder.

– Etter seks måneder er soldatene veldig godt i stand til å gjøre sin primærfunksjon. Nå strekker vi avdelingstiden lengre, sier brigadesjefen.

Han sier at de ikke kommer til å legge inn noe ekstra innhold, selv om de har soldatene i tre måneder lengre. Poenget er at de skal få mer tid til å bruke de ferdighetene som Hæren har brukt et halvt år på å lære dem.

Den andre endringen blir den fjerde mekaniserte manøverbataljonen, som er vedtatt i langtidsplanen for 2021 til 2024. Der er Hæren i ferd med å sette ned en prosjektgruppe som skal se på hvordan den skal bygges opp, men tidsplanen er foreløpig ikke helt spikret.

Med den fjerde mekaniserte bataljonen vil brigaden ha enda flere «angrepsspillere» i stallen, og til en hver tid ha tre topptrente avdelinger. I tillegg vil alltid en avdeling, der de vernepliktige nylig har dimittert, kunne kalles tilbake.

– Med 15 måneder og tre sykluser vil vi alltid kunne ha to av tre vernepliktsbaserte bataljoner fullt tilgjengelige. Da har de vært lenge nok i førstegangstjenesten til å fungere på brigadenivå, sier brigadesjefen, og legger til:

– Vi får en stående brigade, og en vesentlig endring i forhold til dagens modell.

Pssst: Det er ikke bare vernepliktige i Panserbataljonen og 2. bataljon som får lengre tjeneste, det vil også bli innført i noen av støtteenhetene i de andre bataljonene, som er direkte tilknyttet manøverbataljonene. I tillegg kommer brigaden til å fortsette med 18 måneders førstegangstjeneste på frivillig basis for noen soldater. Mange kommer til å fortsette med 12 måneders tjeneste som før.

Powered by Labrador CMS