Nyheter:

Hærsjef Lars Lervik under et besøk til Porsanger bataljon i forrige uke.

Dette vet vi om den nye bataljonen: – Kan gjøre det veldig raskt om vi får lov

Fire mekaniserte manøverbataljonen er skissert i langtidsplanen for å møte Natos mål. En ny bataljon må derfor etableres fra bunnen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er lagt opp til at Brigade Nord skal ha fire mekaniserte manøverbataljoner i regjeringens forslag til langtidsplan (LTP), som ble lagt fram i vår. Stortinget sendte planen i retur, med krav om blant annet et kortere tidsperspektiv enn de åtte årene regjeringen brukte i mange tilfeller.

Når det gjelder de mekaniserte manøverbataljonene, har Brigade Nord allerede Telemark bataljon og Panserbataljonen. I tillegg er 2. bataljon i ferd med å endres fra lett infanteri til en mekanisert bataljon på linje med de to andre.

For å oppfylle regjeringens visjon må det også opprettes en ny, fjerde mekanisert manøverbataljon.

– Vi venter til LTP er besluttet først, før vi legger planer, men vi vet jo på en måte hva det skal være. Det skal være en bataljon som skal være lik Telemark bataljon, Panserbataljon og nå 2. bataljon etter hvert, i organisering og utrustning, sier hærsjef Lars Lervik til Forsvarets forum.

700 soldater

Han fortsetter:

– For å gjøre det, så må vi jo få på plass personellet, vi må få på plass materiellet, vi må få på plass infrastrukturen. Men når vi får ordre om det og ressursene er der, så føler jeg meg trygg på at det kan vi gjøre veldig raskt, hvis vi får lov til det.

I langtidsplanen står det at Brigade Nord skal ha tyngdepunkt i Indre Troms og at mekaniseringen som nå gjøres, skal styrke evnen til å sinke og eventuelt hindre en motstander i å ta kontroll over norsk territorium frem til allierte styrker er på plass.

De fire mekaniserte manøverbataljonene skal derfor ha høy oppsettingsgrad og tilhørende taktiske og logistiske støtteavdelinger. Oppsettingsgrad dreier seg om hvor mange soldater som arbeider i bataljonen til daglig, kontra hvor mange som kan kalles inn etter behov.

Har du tips eller innspill i denne saken? Kontakt oss på tips@fofo.no eller journalisten kryptert gjennom appen Signal på +4745204315.

– Vet dere hvor stor den skal være?

– Den blir jo i størrelsesordenen rundt 700 soldater, fullt oppsatt, som de andre. Legger du på støtteressursene rundt, som ingeniør, artilleri, sanitet, vil det si en økning på rundt 1000 til sammen, tenker jeg for brigadens del, sier Lervik.

Forsvarets forum har spurt Forsvarsdepartementet om hvor stor den fjerde bataljonen skal være.

– Forsvarssjefen vil i implementeringen av langtidsplanen detaljere utviklingen av bataljonene ytterligere innenfor prioriteringene som regjeringen har satt i langtidsplanen, svarer pressevakt Lisa Nordøen i en e-post.

I langtidsplanen heter det at Ingeniørbataljonen, Stridstrenbataljonen, Artilleribataljonen, Sanitetsbataljonen, Sambandsbataljonen og Militærpolitiet skal videreutvikles og tilpasses for å forbedre understøttelsen av manøveravdelingene.

Det er lagt opp til 500 nye tilsatte i Forsvaret i perioden 2021-2024. I et brev til Stortinget skriver regjeringen at de skal øke bemanning på utvalgte områder for å stryke reaksjonsevnen og utholdenheten. I Hæren skal den økte bemanningen i hovedsak knyttes til Brigade Nord og Finnmark landforsvar.

Foreløpig navnløs

Mekaniseringen av Brigade Nord og den nye manøverbataljonen skal utvikles fram mot 2024. Det står i planen at regjeringen innledningsvis vil prioritere omvæpning av 2. bataljon og materielltilførsel til eksisterende struktur. Deretter skal den fjerde mekaniserte manøverbataljonen etableres. Da vil man møte et av Natos kapabilitetsmål til Norge, står det i statsbudsjettet.

– Alliansens forsvarsministre ble enige om at Norge skulle prioritere utviklingen av en fullt ut kapabel tung brigade med tilhørende støtteelementer samt at Norge skulle minimere gapet i evnen til å kunne levere presisjonsstyrte våpen i forbindelse med innfasing av F-35.

Hva den fjerde mekaniserte manøverbataljonen skal hete, er ennå ikke bestemt, opplyser Forsvarsdepartementet til Forsvarets forum.

Ønsker du å delta i debatten på Forsvarets forums nettsider? Send oss ditt innlegg på debatt@fofo.no.

Etablering i 2026

Det planlegges å starte etableringen av bataljonen i 2026 og den er ventet å være fullt operativ innen 2032. Før 2026 venter regjeringen at Hæren legger til rette for etableringen ved å styrke bemanningen og bredden i våpensystemene. Det skal opprettes en såkalt kadreorganisasjon for å legge til rette for den nye bataljonen.

– En kadreorganisasjon består av nøkkelpersonell som skal inngå i en avdeling eller styrke som ikke er fullt oppsatt, forklarer pressevakt Nordøen i Forsvarsdepartementet.

– I dette tilfellet vil kadreorganisasjonen typisk bestå av deler av avdelingsledelsen og personell innen spesielle funksjoner som skal planlegge for etableringen av den nye fjerde bataljonen

Planlagt i Indre Troms

– Den nye mekaniserte manøverbataljonen er planlagt etablert i Indre Troms i en egnet eksisterende leir der det er mest hensiktsmessig, svarer Forsvarsdepartementet på spørsmål fra Stortinget.

Panserbataljonen og 2. bataljon holder til i Indre Troms, henholdsvis på Setermoen og på Skjold. Telemark bataljon holder til i Rena leir i Østerdalen.

– Jeg ser det er sagt at det skal være i nord. Det tror jeg er lurt. Så tenker jeg at jeg ikke er så opptatt av hvor, jeg mer mer opptatt av å få den, for å være helt ærlig, sier hærsjef Lervik til Forsvarets forum.

500 millioner til etablering og infrastruktur

Forsvarsdepartementet opplyser også at alle de fire manøverbataljonene skal ha høy oppsettingsgrad som tilfredsstiller krav til beredskap. Departementet viser til at beredskapsnivået norske avdelinger har, både nasjonalt og knyttet til deltakelse i Nato-operasjoner, er gradert.

Men oppsettingsgraden er også knyttet til tilgjengelige eiendommer, bygg og anlegg, personell og kompetanse, materielltilgjengelighet og forsyningssikkerhet, opplyser departementet.

I forbindelse med den nye bataljonen vil de være nødvendig å videreutvikle og nyetablere infrastruktur, deriblant garasje, verksted, flerbrukshaller, kontorer, kaserner og kvarter.

– Planrammen for etablering av infrastruktur til den nye bataljonen er på om lag 500 millioner kroner. Det er også planlagt med EBA (Eiendom, bygg og anlegg, journ.anm.) for understøttelse av nye stridsvogner til Hæren på omlag 250 millioner kroner, skriver Forsvarsdepartementet i et brev til Stortinget.

Powered by Labrador CMS