Meninger

ILLUSTRASJONSBILDE: Bildet er tatt i forbindelse med en velkomstseremoni for personell som har vært i Latvia under «Enhanced Forward Presence» (EFP).

Hva gjør vi når viktig kampkraft slutter?

Forsvaret trenger personell som blir værende lenge og bygger erfaring og kunnskap. Når flere enn før velger å slutte er det vår oppgave å forstå hvorfor og iverksette tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarets forum publiserte 20. september funn fra en undersøkelse Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjort om hvorfor folk slutter i Forsvaret. 

Dette er en undersøkelse Forsvaret har bestilt fra FFI i tre omganger siden 2016. Vi ønsker å lære mer gjennom forskning. 

Vi ønsker å gjøre det vi kan, innenfor det handlingsrommet vi har, for å beholde flere iallfall litt lenger, og aller helst hele yrkeskarrieren. Vi ønsker å rekruttere flere, og å være en arbeidsplass der også tidligere ansatte får lyst til å komme tilbake.

Et sammensatt bilde

Samtidig er det en erkjennelse at det er utfordrende for Forsvaret å utdanne tilstrekkelig antall soldater fort nok, eller tilby kurs og videreutdanning tidsnok, til å erstatte personell med dyrebar kompetanse som velger å forlate oss. Det er vår jobb å lytte, forebygge og sette inn tiltak som først og fremst kan motivere personell til å bli i tjenesten, alternativt komme tilbake til, og uansett fremsnakke Forsvaret som arbeidsplass til andre. 

Hver og en som er ansatt eller vernepliktig i Forsvaret bærer en del av ansvaret som samfunnsoppdraget vårt gir. Mange ofrer mye for å vie sin tid til å tjenestegjøre.

Sterk tilhørighet

Andre undersøkelser vi har gjort viser at mange kjenner på en sterk tilhørighet til organisasjonen. For de militært ansatte er det sterk identitet i det å bære flagget på uniformen. For alle forsvarsansatte er det viktig å bidra til noe som er større enn oss selv. 

Kampkraften til Forsvaret består av mange ulike deler som skal virke godt sammen. Dersom noen deler mangler, kan gløden til å bli med videre slukne. Det er derfor grepene vi har gjort og gjør nå skal bidra til å motvirke at flere slutter.

Økt fleksibilitet

Vi skal ikke gjemme oss bak samfunnstrender som flyttestrømmer, økt hyppighet på jobbskifter og at «alle» sliter med å skaffe enkelte kompetansekategorier. 

Vi kan likevel ikke tro at Forsvaret kan være upåvirket av samfunnet rundt oss og ulike generasjoners – og personers – ulike ønsker og forventninger om jobb, karriere, familieliv og balansen mellom disse. Derfor forsøker vi blant annet å tilby en mer fleksibel arbeidshverdag, så langt det er mulig innenfor Forsvarets oppdragsløsning og sikkerhetskrav. 

Selv om det å skulle forsvare Norge krever en rekke ferdigheter og utstyr som ikke lar seg kombinere med hjemmekontor, fortsetter vi å tenke nytt om fleksible ordninger innenfor de rammene og oppgavene vi har.

Kunnskapsgrunnlag

Arbeidet med å styrke håndtering av varslingssaker og å bruke læringspunkter fra tidligere saker pågår for fullt. Jevnlige undersøkelser om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret videreføres. 

Det er også etablert en avdeling som arbeider utelukkende med Forsvarets profesjon og kultur. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et sunt arbeidsmiljø med godt verdigrunnlag og en meningsfull arbeidshverdag kan føre til at flere blir lengre i tjenesten. 

Hvis du selv jobber eller har jobbet i Forsvaret kan du nok kjenne deg igjen i at samholdet ofte har stor betydning for både trivsel og oppdragsløsning. 

Hva blir gjort akkurat nå?

Vi har i løpet av sommeren gjort en betydelig omprioritering av ressurser til vårt personell i den hensikt å styrke deres kompetanse. Rapporten «Riktig kompetanse på rett sted», utarbeidet våren 2023, inneholder innspill fra alle deler av Forsvaret og beskriver konkrete tiltak vi nå jobber med:

  • Heve grunnlønn for enkelte kategorier og personellgrupper.
  • Stipendordninger.
  • Fleksibel arbeidsplass, økt bruk av hjemmekontorløsninger.
  • Kvalitetssikring av velferdsbehov ved soldatenes lokasjoner.
  • Militær etter- og videreutdanning.

Samtidig er det fortsatt god rekruttering av vernepliktige og nye soldater til Forsvaret. Dette er vi svært takknemlig for. Samtidig ser vi god effekt av:

  • Å tilby tilsetting til 60 år, noe som ser ut til å gjøre at yngre ansatte blir værende lengre.
  • Økte kvoter for utdanning. Alle skoleplassene til våre utdanninger som startet høsten 2023 er fulltegnet.

Lengre strategisk satsning

I tillegg jobber vi strategisk med HR som fagfelt i Forsvaret. Vi samler fortsatt inn datagrunnlag, analyserer trender i arbeidsmarkedet og vurderer hvordan vi kan forebygge at personell forlater Forsvaret. Planen skal drøftes og godkjennes av partene i Forsvaret og innebærer en kontinuerlig utvikling av ledelse, rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, livsfasepolitikk og arbeidsmiljø.

Den nye handlingsplanen for mangfold og likestilling som ble lansert i august utfordrer Forsvaret til å tenke mer langsiktig og kreativt om hvordan et større mangfold kan styrke hele organisasjonen. Det er motiverende å se hvordan dette arbeidet tar form.

Bred involvering

Et partssammensatt samarbeidsprosjekt om lønn og insentiver under ledelse av Forsvarsdepartementet er inne i sin andre fase. Der involveres hele forsvarssektoren og arbeidstakerorganisasjonene, blant annet innen tematikk som arbeidstidsordninger og godtgjøringer, avtaler og styringssystem, og ikke minst geografisk mobilitet. Vi vet at lønn betyr mye. 

Selv om Forsvaret ikke vil være lønnsledende i dagens arbeidsmarked, er disse ordningene enormt viktige for at den enkeltes arbeidssituasjon skal gå opp med andre prioriteringer i en lang forsvarskarriere.

Utvikle Forsvaret sammen

Grepene vi har gjort og gjør er essensielle for å motvirke at flere slutter. Noen opplever at tiltakene kommer for sent, mens andre føler de ikke treffer den enkelte i like stor grad. Det har vi respekt for. 

Vi håper imidlertid at arbeidet vi gjør på kort og lang sikt medfører at våre ansatte fortsatt blir for å utvikle Forsvaret inn i fremtiden. Personell med riktig kompetanse skaper den operative evnen Norge er avhengige av for å ha et troverdig forsvar.

Powered by Labrador CMS