Meninger

FLERE KVINNER: Behovet for tilpasning av uniformer for gravide er trolig økende. Forsvaret har som mål å øke antall kvinnelige ansatte.

Uniformstilpasning for gravide – legg til rette lokalt

Skaff uniformsstoff. Legg materiellet i Forsvarets logistikkorganisasjons nettbutikk. Gi åpning for å få refusjon for utgiftene.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarets forum har satt søkelyset på uniformer for gravide, eller mer presist: mangel på tilpassede uniformer for gravide. Militært kvinnelig nettverk (MKN ) etterlyser flere syere i Forsvaret. Vil én systue i Forsvarets logistikkorganisasjon avhjelpe behovet?

Gravide militært ansatte er som folk flest, forskjellige. Noen bruker feltuniform til daglig, andre har tjenesteuniform. Spesialistene i musikkorpsene bruker parade eller messeuniform ukentlig. Selv om fellesnevner er uniform er størrelse og fasong på folkene forskjellig. Uniformene bør tilpasses den enkelte og for mange flere ganger i løpet av graviditeten.

Lokal løsning

Skal resultatet bli bra bør uniformene prøves som en del av tilpasningen, noe som særlig gjelder for paradeuniformene. Siden våre leire er lokalisert i alle landsdeler, og militært ansatte er bosatt på enda flere steder, vil en sentralisert løsning gi et for dårlig tilbud. Behovet for tilpasning av uniformer for gravide er trolig økende. Forsvaret har som mål å øke antall kvinnelige ansatte.

Det er behov for syere i Forsvaret. Både til reparasjon av uniformer, bagger og telt. Det er god bærekraft å reparere fremfor å kaste, men noen få systuer i Forsvaret møter ikke behovet for individuell tilpasning og flere justeringer i løpet av graviditeten. Det blir for tungvint. Løsningen bør finnes lokalt. Et raskt Google-søk viser at det er mange private syere og systuer i alle landsdeler.

Skaff uniformstoff

Disse systuene lever av å tilpasse eller reparere klær for andre. Det kan være bytte av en glidelås eller justere lengden på benklær, for å nevne noe. Etter at bærekraft og miljøvern har fått økt oppmerksomhet har også tekstilindustrien tatt grep. Forbruket skal ned og klær skal vare lenger, så vi kan anta at etterspørselen etter sytjenester i samfunnet vil øke.

Syere er profesjonelle håndverkere som også vil kunne tilpasse uniformer så lenge de får tak i stoff, tråd og gode mønstre og instruksjoner. Forsvaret bør legge til rette for salg av uniformsstoff, tråd, mønstre og instruksjoner som utgangspunkt for individuell og lokal tilpasning av uniformene. De ansatte skaffer selv stoffet, går til den lokale systuen, betaler og får refundert utleggene mot kvittering.

Hva holder oss igjen for å prøve løsningen? Skaff uniformsstoff. Legg materiellet i Forsvarets logistikkorganisasjons nettbutikk. Gi åpning for å få refusjon for utgiftene.

Powered by Labrador CMS