Nyheter

ILLUSTRAJONSBILDE: Forsvarets forskningsinstitutt har undersøkt sluttårsaker i Forsvaret. Avbildet er deler av mannskapet på KNM Fridtjof Nansen. Bildet er tatt 29. november 2022.

Derfor slutter folk i Forsvaret:
14 prosent har «mistet troen på systemet»

For tredje gang har Forsvarets forskningsinstitutt undersøkt årsakene til hvorfor folk slutter i Forsvaret. Misnøye med karrieremuligheter, lønn og personellforvaltning er gjengangere.

Publisert

«Jeg var ikke fornøyd med mine karrieremuligheter i Forsvaret».

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«Jeg var misfornøyd med lønnsbetingelsene».

«Jeg var misfornøyd med personellforvaltningen».

«Det var for vanskelig å kombinere jobb og fritid/familieliv».

«Jeg har mistet troen på systemet».

Det er de fem viktigste grunnene til at militært ansatte sluttet i jobben i 2021 og 2022, ifølge en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Gjentakende årsaker

Omtrent tre fjerdedeler av respondentene krysset av for sluttårsaker som uttrykker direkte misnøye. Manglende karrieremuligheter og lønnsnivå er de klart mest vanlige årsakene, med 29 prosent hver.

20 prosent var misfornøyd med personellforvaltningen, mens 17 prosent mener det var for vanskelig å kombinere jobb og fritid eller familieliv.

14 prosent oppgir at de har mistet troen på systemet. Ni prosent oppgir at de var misfornøyd med én eller flere av sine ledere.

Tre av de fem vanligste årsakene – misnøye med karrieremuligheter, lønn og kombinasjon av jobb og familieliv og fritid – kom også på topp i de to foregående undersøkelsene. De to andre årsakene på topp fem-listen, er nye av årets undersøkelse.

La til alternativer etter «signaler i organisasjonen»

I rapporten skriver FFI at «jeg var misfornøyd med personellforvaltningen» ble tatt med som følge av tilbakemeldinger etter forrige undersøkelse.

– Årets resultater viser at det var viktig å ha den med.

Årsaken «jeg har mistet troen på systemet» ble inkludert i årets undersøkelse fordi «kontaktpersoner i Forsvarsstaben» ønsket det. Begrunnelsen var at de hadde plukket opp signaler i organisasjonen som tilsier at mange kan kjenne på en lavere tro på systemet, heter det i rapporten.

To prosent oppgir mobbing eller trakassering som sluttårsak, og kvinner kjenner mer på misnøye med ledere og dårlig arbeidsmiljø.

Nesten dobbelt så mange yngre kvinner enn menn svarte at de sluttet fordi de var misfornøyde med én eller flere av sine ledere. Syv ganger så mange kvinner enn menn svarte at de sluttet på grunn av dårlig arbeidsmiljø.

Forskjeller mellom kvinner og menn

28 prosent oppgir at de var fornøyd med jobben. Årsakene til at de likevel sluttet er i stor grad at de ønsker å ta en sivil utdannelse, eller at de rett og slett ønsket å gjøre noe annet.

Kvinner under 30 slutter i større grad nettopp fordi de ønsker seg en sivil utdannelse. Samtidig oppgir kvinner i større grad enn menn at de sluttet fordi de ønsket seg en jobb med mer ansvar. Yngre menn opplever i større grad at det er vanskelig å kombinere jobb med familieliv og fritid.

Blant personer ansatt på T35-kontrakt, var det 83 prosent som sluttet før kontrakten gikk ut. Det var betydelig flere som sluttet i Hæren før kontrakten utløp, med 89 prosent, mot Sjøforsvarets 76 prosent og Luftforsvarets 58 prosent.

Undersøkelsen er den tredje i rekken hvor FFI ser på sluttårsaker i Forsvaret. I perioden var det totalt 1906 personer som sluttet i jobben og 252 personer som tok ulønnet permisjon.

Av disse er det 929 personer som har svart på undersøkelsen fra FFI. 508 av disse sluttet av andre årsaker enn utgått kontrakt eller oppnådd aldersgrense.

Les også: Områdesjef i HV-02 mener flere bør få betalt for arbeidet de legger ned i forbindelse med heimevernsøvelser.

Powered by Labrador CMS