Nyheter

KASERNE: Kasernen i Setermoen leir fra 2013 er én av kasernene oppført av Forsvarsbygg som er høyere enn tillatt.

SV om Kaserne-saken:
Forsvarsdepartementet har et ansvar

Flere av Forsvarsbyggs kaserner er høyere enn tillatt. Grete Wold (SV) understreker at Forsvarsdepartementet har et ansvar for at loven følges og etterlyser bedre rutiner.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets forums gransking av kaserner oppført det siste tiåret, har dokumenterte at fire av ti kaserner overskrider gjeldende regler for høyde, uten at det ble søkt om dispensasjon.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er Forsvarsbygg som er ansvarlig for å bygg og drifte byggene. Etaten har bekreftet at de skal passe på at dette skjer i henhold til loven.

BEDRE RUTINER: Stortingsrepresenant Grete Wold (SV) mener Forsvarsdepartementet må sørge for at loven følges.

Men Forsvarsbygg bygger på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, som også er eier av byggene. SV understreker at departementet dermed har en rolle når det gjelder å sørge for at lover og regler følges.

– Forsvarsdepartementet har det overordnede ansvaret for Forsvarsbygg, og de må ha rutiner som gjør at de sikrer at underliggende etater følger lover og regler, inkludert plan- og bygningsloven, sier stortingsrepresentant Grete Wold i Kommunal- og forvaltningskomiteen til Forsvarets forum.

Forutsetter at reglene følges

Forsvarets forum har flere ganger bedt Forsvarsdepartementet om en kommentar til saken, men departementet har henvist til Forsvarsbygg. Etter sakens publisering har Forsvarets forum spurt om hvilke rutiner Forsvarsdepartementet har for å oppdage og følge opp avvik, og hva slags konsekvenser de kan få.

Forsvarsdepartementets pressevakt Lars Gjemble har gitt følgende svar:

«Departementet forutsetter at underlagte etater følger lover, forskrifter etc. i gjennomføringen av sin virksomhet, og at det innhentes nødvendige dispensasjoner om det er behov for det. Eventuelle avvik som avdekkes følges opp i departementets styring av etatene.»

Departementet har avslått å gi ytterligere svar på rutiner og oppfølging.

Rutineendring

Grete Wold i SV sier til Forsvarets forum at saken viser at det trengs bedre rutiner.

– Vi forventer at Plan- og bygningsloven følges opp i kommunene, og dersom dette ikke gjøres må rutinene endres, sier Wold.

– Kommunene har mer enn nok å gjøre i arbeidet med å levere tjenester til sine innbyggere. Vi må kunne vente at offentlige etater følger lov og regler, særlig profesjonelle aktører som Forsvarsbygg, føyer hun til.

Powered by Labrador CMS