Nyheter

MØRKET: Rekrutter fra ledningsregementet øver på å skyte på natten på Härads skytefelt.

Forsvarsmakten til Soldatnytt: — Utdanningen hos oss skal være utfordrende, men rettferdig

Hjemsendelsen av 500 vernepliktige og kurs for ansatte, er bare første steg på veien for å bli kvitt uakseptable hendelser, sier Försvarsmakten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Før jul ble rundt 500 vernepliktige fra Sverige, tilhørende ledningsregementet, sendt hjem. Dette skjedde på grunn av uakseptable hendelser som hadde blitt meldt inn. Den umiddelbare løsningen var at befalet ble sendt på lynkurs.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det svenske Pliktrådet, som tilsvarer den norske Tillitsvalgtordningen, har vært tett på saken over tid. I oktober besøkte de avdelingen og skrev rapport, der de blant annet reagerte på kollektiv avstraffelse.

Rapporterte problemer

— De vernepliktige formidlet dette til avdelingen, som tok tak i det, men åpenbart fortsatte problemene, sier Olof Wärmländer, som er Pliktrådets kommunikasjonsansvarlig, til Soldatnytt.

Les også: Svensk regimentssjef sier at vernepliktige har blitt utsatt for «destruktivt lederskap»

Siden ble det skrevet en ny rapport om behandlingen i avdelingen, som ble sendt til Högkvarteret i Forsvarsmakten.

— Man intervjuet vernepliktige, og der kom det frem at noen av problemene var større enn man trodde, sier Wärmländer om den andre rapporten.

Soldatnytt kontaktet Forsvarsmakten for å høre om det Pliktrådet meldte stemmer. Forsvarsmakten sier at Pliktrådet var på besøk og meldte videre at det var problemer med upassende oppførsel i opplæringen av vernepliktige. Det svenske forsvarets leder- og pedagogikkenhet (FMLOPE) undersøkte forholdene under den militære treningen og formidlet resultatene videre. Det ble da bestemt at de 500 vernepliktige skulle sendes hjem for å frigjøre tid til seminar om ledelse og pedagogikk med befalene som var ansvarlig for de vernepliktiges utdanning.

Løsningen

Wärmländer sier at etter det han er kjent med, så er ikke behandlingen som nå er kommet frem i offentlighetens lys noe nytt i avdelingen. Det bekrefter Försvarsmakten.

— Regimentet har i lengre tid hatt problemer med upassende oppførsel i deler av opplæringen av vernepliktige. Det er derfor iverksatt tiltak både i løpet av studieåret 19/20 og 20/21. Disse tiltakene har dessverre ikke vært tilstrekkelige skriver Jonas Olsson, pressesekretær i forsvarsmakten, til Soldatnytt på e-post.

Soldatnytt har spurt begge parter hva de syns om det som ble løsningen, nemlig å sende de vernepliktige hjem til jul et par dager for tidlig og gi medarbeiderne opplæring.

— Det er jo ikke en løsning på problemet egentlig, sier Wärmländer i Pliktrådet.

Han mener derimot at det er et signal om at det er et alvorlig problem og at å dra i nødbremsen handler om å sende et budskap til de vernepliktige, offiserer og til hele Försvarsmakten.

– Det er bra at man våger å ta grep, men nå handler det om å omsette det i handling og da holder det ikke med en tredagers innføring.

Forsvarsmakten er enige med Pliktrådet, et tredagers seminar ikke er løsningen, men mener det er et nødvendig første steg for å kunne gi de vernepliktige bedre utdanning etter juleferien. Det er begynnelsen arbeidet med å ta tak upassende oppførsel og taushetskulturen, som er et problem i avdelingen.

— Når det gjelder forsvaret som helhet, jobber vi videre med sakene. Det handler fremfor alt om å utdanne og sørge for at hendelser blir rapportert slik at de kan håndteres. En relativt nyetablert funksjon er UOB, etterforskningsstøtte for uønsket atferd.

Han forklarer at UOB består av fem personer som jobber på heltid med å etterforske hendelser etter etablerte metoder. Der kan alle som opplever at ledere i sin nærhet ikke tar sine erfaringer på alvor, henvende seg til støtte. Deretter oppnevnes en uavhengig gransking for å se på saken, etterfulgt av tiltak.

Straff

På nyåret skal de vernepliktige returnere til avdelingen. Pliktrådet sa til Soldatnytt før jul at de ikke er kjent med om de som har utøvet den nedverdigende behandlingen vil få noen form for straff eller reaksjon.

— Vi får vente og se. Forsvarsmakten har jo en nemd som kan dømme bøter og oppsigelse.

Forsvarsmakten sier at de vil sjekke alle anmeldelser de får inn og at det kan medføre disiplinærstraff dersom det fastslås at noen har opptrådt på en ulovlig eller uakseptabel måte. Dette gjelder både for befal og offiserer, og vernepliktige.

–Soldaten skal tørre å gjøre feil

— Hvilke tanker gjør dere i pliktrådet dere generelt om problemer som dette?

— Det som har skjedd skal ikke få skje. Å behandle mennesker slik går helt imot hele Forsvarsmaktens tanker om hvordan man skal utdanne soldater. Soldaten skal kunne tørre å gjøre feil. Da kan man ikke straffe dem slik, spesielt ikke for andres feil, sier Wärmländer.

Han sier at dette er en utfordring som ikke bare gjelder regimentet som nå er omtalt. De får ofte tilbakemeldinger om lignende forhold når de reiser rundt på besøk til avdelingene. Både kollektiv avstraffelse og at befal tilnærmer seg vernepliktige seksuelt er saker de får høre om jevnlig.

Les mer soldatnytt: Løste Finnmark-problemet på 1-2-3-4-5-6!

– Og vi kommer til å fortsette å oppleve slike saker om det ikke tas et krafttak i hele organisasjonen.

— Organisasjonen må tørre å få ordentlig slutt på dette. Det er et kjempegammelt problem og det må tas tak i, slår Wärmländer fast.

Forsvarsmakten svarer at de vil aldri akseptere noen form for uønsket oppførsel og at de vil fortsette å jobbe aktivt med blant annet verdiopplæring og synliggjøring av virkemiddel som UOB.

— Utdanningen hos oss skal være utfordrende, men rettferdig, avslutter Jonas Olsson med på vegne av Forsvarsmakten.

Powered by Labrador CMS