Nyheter:

Flere bygninger på Akershus festning er åpent for utleie til blant annet utenlandske ambassader. Samtidig er det militært område.

Reagerer på bruk av festningen

Irans nasjonaldag ble feiret inne på militært område. – I slike sammenhenger er det uante muligheter for sikkerhetsbrudd, sier sikkerhetssjef i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nylig avgått fiskeriminister Per Sandberg har fått kritikk for å ha deltatt på feiring av den iranske nasjonaldagen på Akershus festning 8. februar i år. Arrangør var Irans ambassade i Oslo, og festen markerte seieren for den islamske revolusjonen i Iran.

Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, er blant dem som har kritisert Per Sandberg for å delta på markeringen. Arrangementet ble holdt i et representasjonslokale på Akershus festning som Forsvarsdepartementet (FD) disponerer. Bygningen ligger tett inntil Regjeringens kontorer og en rekke av Forsvarets avdelinger.

– I slike sammenhenger er det uante muligheter for sikkerhetsbrudd, sier kommandør Hans Kristian Herland, sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) til Forsvarets forum. 

Kommandør Hans Kristian Herland er kritisk til om retningslinjene for bruk av lokaler på Akershus festning ivaretar sikkerheten.


Herland sier FD har en egen sikkerhetsavdeling og at FSA ikke i særlig grad blir rådført i forbindelse med utleie av lokaler. Han er kritisk til om retningslinjene for bruk av lokaler på Akershus festning ivaretar sikkerheten.

– Iran er omtalt i sikkerhetsvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste, som er allmenn kjent. Da synes jeg det er underlig å slippe den iranske ambassade til på festningen, sier Herland. 

Han nevner flere eksempler på etterretningsforsøk som kan tenkes å skje:

– Personer kan prøve seg på avlytting eller på andre måter få tak i informasjon mens de er der. De kan forsøke å legge igjen ulike tekniske innretninger, som avlyttingsutstyr eller optisk utstyr.

Jeg synes det er underlig å slippe den iranske ambassade til på festningen

Tidligere sjef for Etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, har kritisert Per Sandberg for å ta med tjenestetelefon på ferietur til Iran, i fare for å bli hacket. Grandhagen trekker frem Iran som en av tre nasjoner som er ekstra aggressive og kreative i sin etterretningsvirksomhet.

På spørsmål fra Forsvarets forum om retningslinjene for bruk av lokalene, svarer Marita Isaksen Wangberg, pressevakt i Forsvarsdepartementet, at det iranske arrangementet ble vurdert til ikke å være til hinder for øvrig ordinær virksomhet på festningen på utleietidspunktet. 

Ifølge FDs retningslinjer for utleie er prioriterte brukere av lokalene Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Statsministerens kontor, men at blant annet Forsvarets øvrige avdelinger, departementer og ambassader kan leie lokalene. 

Forespørselen om leie av lokalet ble vurdert opp mot disse retningslinjene, opplyser Wangberg.

Ifølge FDs retningslinjer for utleie er prioriterte brukere av lokalene Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Statsministerens kontor. Forsvarets øvrige avdelinger, departementer og ambassader kan leie lokalene. 

– Forsvarsdepartementet startet i første halvår 2018 opp et arbeid med revisjon av retningslinjene for utleie. I dette arbeidet vil bruken av lokalene og hvem som skal ha anledning til å leie lokalene bli vurdert. Revisjonsarbeidet er ikke ferdigstilt.

– I de tilfeller det skal behandles sikkerhetsgradert informasjon i lokalene, gjøres det nødvendige sikkerhetsmessige vurderinger og tiltak for det enkelte arrangement. Detaljer om vurderinger og iverksetting av enkelte sikringstiltak for å beskytte sikkerhetsgradert informasjon, er gradert, sier hun.

– Vi bistår med sikkerhetssjekk av lokaler, eksempelvis i forkant av regjeringskonferanser, sier Roar Thon, fagdirektør i sikkerhetskultur ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Akerhus festning har i flere tiår vært åpen for allmennheten, så slik sett ser ikke jeg at det er stor forskjell på om Iran holder et arrangement der eller på et hvilket som helst hotell.
– Det viktige her et at Forsvaret sørger for sin egen sikkerhet: Å gjennomføre møter med gradert informasjon i samme lokaler som leies ut, kan være problematisk hvis ikke nødvendige sikkerhetstiltak gjøres i forkant.

Jeg ser ikke at det er stor forskjell på om Iran holder et arrangement på festningen eller på et hvilket som helst hotell.

Revidert sikkerhetslov ble godkjent i 2017. Hans Kristian Herland, sjef for FSA leverte et høringsinnspill om endring av Sikkerhetsloven i 2015:

«Det finnes en rekke eksempler på at både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har utvist sviktende dømmekraft i tilknytning til en rekke saksfelter. Vi har også flere historiske eksempler på at regjeringsmedlemmer har hatt tvilsom kontakt med fremmede stater», skrev Herland i innspillet. 

FSA er blant annet ansvarlig for militær kontraetterretning og forebyggende sikkerhet i Forsvaret.

Det er Forsvarsdepartementet som har forvaltningsansvaret for sikkerhetsloven og objektsikringsinstruksen. Riksrevisjonen kritiserte i oktober 2016 regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, også definert som objektsikring. Dette er fortsatt ikke fulgt opp, mente Riksrevisjonen i juni.

– Justis- og beredskapsdepartementet har per 31. desember 2017 fortsatt ikke sørget for at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene er i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Det gjenstår et betydelig arbeid før alle de skjermingsverdige objektene vil være sikret i henhold til kravene, heter det i en pressemelding fra Riksrevisjonen. Stortingets kontrollkomité har i slutten av august innkalt til høring.

Roar Thon i NSM vil ikke kommentere om det prinsipielt er fornuftig at FD leier ut lokaler til aktører som Irans ambassade eller om sikringen av skjermingsverdige objekter generelt ivaretas godt nok, med bakgrunn i kritikken fra Riksrevisjonen.

– Det overlater jeg til de som er ansvarlige for bygningene å kommentere. 

Powered by Labrador CMS