Nyheter:

Illustrasjonsfoto av Militærpolitiet.
Illustrasjonsfoto av Militærpolitiet.

Nesten dobbelt så mange rapporterte seksuallovbrudd i fjor

Det var 57 saker i kategorien seksuallovbrudd i 2019, mot 30 saker i 2018,ifølge Militærpolitiets årsrapport. Økningen betegnes som «markant».

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Totalt antall saker innenfor statistikkgruppen «Seksuallovbrudd» har gått markant opp fra 30 saker i 2018 til 57 i 2019, skriver Militærpolitiet i sin årsrapport for 2019.

Siden 2011 har de sett et jevnt stigende antall saker, men det stabiliserte seg i perioden 2016 til 2018, før det igjen steg i fjor.

 • To saker dreier seg om voldtekt
 • Ni saker dreier seg om seksuell handling uten samtykke
 • 36 saker dreier seg om seksuelt krenkende atferd
 • Ti saker dreier seg om kjøp av seksuelle tjenester

Antall saker i kategorien seksuell handling uten samtykke er nesten uendret fra året før, mens saker som omhandler seksuell krenkende atferd har over tredoblet seg fra elleve til 36 saker.

Færre rapporterte voldtekter

Antallet rapporterte voldtekter har falt fra sju i 2018 til to i 2019.

– Sakstypen har så lave årlige tall at selv små avvik fremstår som store. Det er vanskelig å tolke noe ut fra disse voldtektstallene grunnet det generelt lave antallet totalt sett, står det i rapporten.

Det påpekes at det kan være hendelser utenfor tjenestetid som kan anmeldes direkte til politiet uten at det blir registrert hos Militærpolitiet. Forsvaret har bare krav på å bli informert om slike forhold dersom det tas ut tiltale mot en person som tjenestegjør i Forsvaret.

Det er en klar overvekt av kvinnelige fornærmede i seksuallovbrudd-sakene.

I årsrapporten til Militærpolitiet står det at de så en økning i saker i kategorien seksuallovbrudd fra 2011.

– Deler av økningen kan trolig tilskrives økt kvinneandel i Forsvaret. Til en viss grad er dette forventet siden øvrig kriminalstatistikk tilsier at seksuallovbrudd primært skjer mellom ulike kjønn, står det.

Det pekes på at både en økt kvinneandel og at undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering (MOST) kan ha senket terskelen for å anmelde forhold.

– Selv om slike saker oppstår under mange ulike omstendigheter er det en klar overvekt av forhold som oppstår utenfor tjenestetid, gjerne på kvelds- og helgepermisjon, og ofte i forbindelse med inntak av alkohol, står det i årsrapporten.

23 varsler om mobbing og trakassering

Arbeid for å forebygge og forhindre seksuell trakassering har stått sentralt i Forsvaret de siste årene. Særlig mye oppmerksomhet fikk tematikken i kjølvannet av den såkalte MOST-undersøkelsen, der i overkant av 8800 ansatte svarte på detaljerte spørsmål knyttet til mobbing og seksuell trakassering.

– Jeg har sagt det tidligere da dette var i media nylig: Dette gjør meg forbannet. Nå har vi fått en grundig og detaljert undersøkelse, og funnene her gjør meg ikke mindre forbannet, har forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sagt om funnene i undersøkelsen.

Blant annet svarte 1,1 prosent av kvinnene og 0,4 prosent av mennene at de hadde opplevd å bli tvunget til seksuelle handlinger de foregående 12 månedene.

Hele undersøkelsen kan leses her.

Dog skriver Militærpolitiet i sin årsrapport at mobbing og seksuell trakassering ikke nødvendigvis er straffbart eller refsbart, men heller beskriver uakseptabel oppførsel i mellommenneskelige relasjoner. Derfor er det ikke mulig å hente ut dekkende tall fra Militærpolitiets registre om trakassering i Forsvaret.

Forsvarets forum har fått innsyn i en statusrapport for varslingssaker i 2019 fra Forsvarets sentrale varslingskanal. Der fremkommer det at 23 saker dreide seg om mobbing eller trakassering.

79 varsler om kritikkverdige forhold

I varslingskanalen kan alt personell under forsvarssjefens myndighetsområde og innleide arbeidstakere melde fra om kritikkverdige forhold. Forsvarssjefen informeres månedlig om status i arbeidet med varslingssakene, står det i dokumentet.

I statusrapporten står det at det er omtrent 30 prosent økning i saker tatt imot ved varslingskanalen i 2019 sammenlignet med 2018. Det står at det er en vesentlig økning i saker relatert til mobbing og trakassering, men omfanget tallfestes ikke i rapporten.

I alt mottok varslingskanalen 135 varsler i 2019. 79 av dem ble definert som å omhandle kritikkverdige forhold. 56 varsler ble ikke vurdert som kritikkverdige. De henvendelsene er sendt videre til den riktige instansen i Forsvaret i samråd med den som har informert om saken.

De øvrige varslene er kategorisert i faktaboksen under:

Varsler til Forsvarets sentrale varslingskanal 2019

 • HMS-forhold: 5
 • Mobbing/trakassering: 23
 • Personellforvaltning: 29
 • Uregelmessigheter/misligheter: 15
 • Brudd på sikkerhets- eller beskyttelsesbestemmelser: 3
 • Påstand om straffbare forhold: 4
 • Vesentlig svikt i styring og kontroll: 0
 • Ikke kritikkverdige: 56
Powered by Labrador CMS