Nyheter:

Forsvaret får hjelp med systematisk arbeid mot trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal blant annet vurdere undervisningsopplegget for de vernepliktige.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​Rundt et bord i Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) lokaler nær Youngstorget i Oslo satt likestillingsombud Hanne Bjurstrøm og HR-direktør i Forsvaret, Tom Simonsen seg ned tirsdag for å underskrive avtale. 

Den innebærer en detaljert plan for bistanden LDO skal yte Forsvaret i arbeidet mot trakassering og seksuell trakassering. Det skjer i kjølvannet av undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering (MOST) i fjor. Undesøkelsen viste at både mobbing og seksuell trakassering forekommer i rekkene. 

Punktene i avtalen

Formålet med avtalen er å bidra til at Forsvaret får etablert og utviklet et systematisk arbeid for å forebygge trakassering og seksuell trakassering.

I avtalen, som Forsvarets forum har fått en kopi av, heter det at Forsvaret forplikter seg til en rekke punkter, deriblant: 

* Å bidra med de nødvendige ressursene for å komme i mål med de avtalte aktivitetene. 

* Å ta ansvar for den praktiske gjennomføringen av aktivitetene 

* Å ta eierskap til kursmaterialet som utvikles i samarbeid med LDO og inkludere det i egnede opplæringsprogram for vernepliktige, ansatte og personell med lederansvar. 

I siste utgave av Forsvarets forum skrev vi om de unge lederne, som arbeider er nærmeste leder for soldater under 20 år. Det er den gruppen som utsettes mest for mobbing og seksuell trakassering, ifølge undersøkelsen. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har også forpliktet seg på en rekke punkter, deriblant:

* Å bistå Forsvaret med å utvikle et kursmateriale og en metodikk som Forsvaret kan inkludere i opplæring

* Å bidra med fagkompetanse for å støtte Forsvaret i arbeidet.

* Å bistå Forsvaret i opplæring knyttet til planlagte aktiviteter

Fram til neste sommer

Avtalen varer i utgangspunktet fram til sommeren 2021. Det er omtrent like lenge som prosjektoffiser Jarle Heggelund skal sitte i sin stilling. Heggelunds stilling er ett av Forsvarets egne tiltak for å få bukt med mobbing og seksuell trakassering i rekkene. 

Det står i avtalen at det kan inngås en ny avtale dersom det blir identifisert ytterligere behov. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet dekker lønnsutgiftene for sine ansatte i forbindelse med aktivitetene i Forsvaret, men Forsvaret dekker utgifter til reising og overnatting i forbindelse med aktiviteter i samarbeidet. 

Leste du denne? Forsvarets høgskole vil ha mer makkertjeneste på bar

Disse aktivitetene er planlagt

I et vedlegg til avtalen er det skissert når aktivitetene i samarbeidet skal finne sted. Blant annet skal ombudet, Hanne Bjurstrøm, holde innlegg for Forsvarssjefens ledergruppe i mai. 

Allerede denne uken skal det plukkes ut deltakere fra de 14 driftsenhetene i Forsvaret, som skal være med i samarbeidet.

LDO skal reise til noen av regionene der Forsvaret holder til, og vurdere undervisningsopplegget for de vernepliktige.

Samarbeidet skal ha en midtveisevaluering i fjerde kvartal 2020. I andre kvartal 2021 skal de gjennomføre en avsluttende evaluering. 

Forsvaret skal gjennomføre en ny MOST-undersøkelse i september 2020. Den er noe justert sammenlignet med pilotundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2018. Den nye undersøkelsen vil spørre respondentene om hvor og når eventuelle uønskede hendelser har funnet sted. 

Her er Forsvarets egne tiltak.

Powered by Labrador CMS