Meninger

HÅNDTERING: Situasjonsforståelsen sammen med en vurdering av risiko gir grunnlaget for hvordan vi systematisk organiserer arbeidet vårt, skriver oberstløytnant Bernt Lockert.

Systematisk håndtering av varsler og hendelser

I flere av diskusjonene kommer det dårlig frem hvordan vi jobber med våre styringssystemer, herunder styringssystemet for uønsket seksuell oppmerksomhet og mobbing

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Vi har de siste ukene lest og hørt historier om uønskede hendelser i Forsvaret. Det er selvsagt trist og hjerteskjærende. Diskusjonen har et bredt omfang og på mange måter oppleves det som om vi ikke blir helt enige om hva som er den reelle situasjonen på overordnet nivå. Har vi en ukultur, litt ukultur eller mye ukultur? Hvor stort er omfanget? Hva er årsakene?

Forsvaret har allerede flere mekanismer som kan si noe om den overordnede situasjonen. I tillegg til daglig situasjonsforståelse har vi medarbeiderundersøkelser, tillitsvalgte, partssamarbeidet, konsulent-rapporter og varslingsinstituttet.

Situasjonsforståelsen sammen med en vurdering av risiko gir grunnlaget for hvordan vi systematisk organiserer arbeidet vårt. Hvis vi bruker en forenklet klassisk modell innen kvalitetsstyring så kan vi dele arbeidet vårt i tre trinn:

Trinn en: Forebygging

Dette er det viktigste trinnet i forhold til hvor vi legger tid og ressurser. Tiltakene er fokusert mot våre ansatte og mannskapene. Trinnet inkluderer blant annet kunnskap om varslingsinstituttet og et utstrakt arbeid gjennom handlingsplaner, verdibasert fokus, lederskap, opplæring, reguleringer og alt annet som kan bidra til å skape tydelighet rundt hvordan vi skal omgås hverandre og hva som er akseptabelt i det mellommenneskelige samspillet - både som leder og som kollega.

Trinn to: Beredskap til å håndtere og reagere

Denne beredskapen slår inn hvis forebyggingen svikter. Det vil være naivt å tro at det ikke vil skje hendelser også i fremtiden. Planen sier hva som skal gjøres og er en beskrivelse av rutiner for iverksetting av etterforskning, undersøkelse og anmeldelse. Den redegjør for mulige reaksjoner i form av disiplinære tiltak, arbeidsrett eller sivil straffesak og beskriver mulige støtte-ressurser som eksempelvis militærpolitiet, jurister og Krigsadvokaten.

Det som er sentralt og avgjørende i dette trinnet er sjefens handlekraft og viktigheten av at planen iverksettes umiddelbart og kraftfullt. Trinnet inkluderer ivaretakelse og hensyn til rettsvern for både varsler og omvarslet inntil saken er undersøkt eller etterforsket.

Trinn tre: Læring

Alle saker må evalueres. Læringspunkter som identifiseres må omsettes gjennom varig endring (dobbelkretslæring) i våre skriftlige produkter og i vår utdanning og opplæring. Nødvendige justeringer gjøres med tanke på hvordan vi organiserer og gjennomfører vår virksomhet. Vi må også se på behov for rettelser og tillegg til trinn en (forebyggingen) og trinn to (reaksjonen).

Planlegging og utførelse på disse tre trinnene vil kunne gi en positiv effekt og potensielt redusere antall saker eller alternativt gi en redusert alvorlighet i dem. Derfor er et godt gjennomtenkt kvalitetssystem for forebygging, håndtering og læring et godt verktøy for å sikre best mulig vilkår for en trygg tjeneste.

Samtidig er det viktig for meg å presisere at jeg opplever at det gjøres svært mye godt arbeid innenfor det som er listet opp her allerede. Fra topp til bunn. Og uansett system og innsats så vil det aldri være noen garanti for at ting ikke skjer. Men ingen må være i tvil om vårt inderlige ønske om en trygg, god og meningsfylt tjeneste for både ansatte og mannskaper.

Les også: Sammen skal vi bli bedre, og ansvaret er mitt

Powered by Labrador CMS