Meninger

LINDERUD: Oppstilling ved Krigsskolen. Illustrasjonsfoto.

Eirik Kristoffersen, du mangler den handlekraft som er nødvendig

Mangel på handlekraft er et tegn på svake lederevner generelt. Gode ledere bør klare å omsette ord til handling relativt raskt, skriver Nina Langfeldt i et åpent brev til forsvarssjefen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

På NRKs Debatten sto du skolerett foran programleder Fredrik Solvang og lovet bot og bedring til den modige kvinnen som våget å varsle om seksuell trakassering og voldtekt hun opplevde under sin førstegangstjeneste.

Jeg opplever at du mangler den handlekraft som er nødvendig for å endre ukulturen du innrømmer er en utfordring i Forsvaret.

Mangel på handlekraft er et tegn på svake lederevner generelt. Gode ledere bør klare å omsette ord til handling relativt raskt. Hvis denne handlekraften mangler i fredstid, hvordan egner du deg da som forsvarssjef i en eventuell krigssituasjon som snart kan oppstå?

Introduksjonskurs

Fra 1985 ble det innført yrkesmessig likestilling mellom kjønnene i Forsvaret. Jeg var på sesjon i 1985. Men da jeg ble innkalt til førstegangstjeneste i Sjøforsvaret, sto det i innkallingen at håret måtte være kortklippet og skjegget veltrimmet.

SAMFUNNSVITER: Nina Langfeldt.
SAMFUNNSVITER: Nina Langfeldt.

Sånn var tilrettelegging for kvinner i Forsvaret den gangen. Jeg kom inn på psykologistudiet og valgte bort førstegangstjenesten.

Kvinner i Forsvaret utdannes faktisk til å delta i krig. Det at norske kvinner skal sendes ut i krigssoner i andre land der kulturen generelt er mer preget av mannssjåvinisme enn i Norge, betyr at kvinnene i Forsvaret også må takle seksuell trakassering og voldtektsforsøk i situasjoner der varsling ikke er mulig, eller ikke kan redde dem.

Allerede på sesjon bør dette temaet derfor på dagsorden. På den første uka av førstegangstjenesten foreslår jeg at du får innført et todagers introduksjonskurs om temaet seksualitet, seksuell trakassering og seksuelle overgrep i Forsvaret.

Praktisk trening

En dag med teori og rollespill, og en dag med praktisk selvforsvar i nærkampsituasjoner med forsøk på voldtekt. Soldatene må lære fra dag én hvordan de kan forebygge seksuell trakkassering verbalt, og forebygge voldtekt i praksis. Under trygge forhold, med voksent kvalifisert befal tilstede hele dagen.

Så lær soldatene å psyke ut overgriperne med verbale teknikker, og la dem få praktisk trening i hva de kan gjøre hvis en voldtektssituasjon oppstår.

Ved å sette seksuell ukultur på programmet allerede den første uka, kan du bidra til å forebygge seksuelle overgrep og trakassering, istedenfor å bøte på skadene med gode varslingrutiner.

Hvis du kurser folka dine på denne måten tror jeg det blir mindre behov for byråkratiske og tungrodde varslingsrutiner, som uansett ikke vil fungere særlig bra i akutte situasjoner ute i felten.

Empowerment fungerer alltid bedre enn klageinstitutter.

Hva er empowerment?

  • Begrepet «empowerment» utdyper viktige perspektiver i medvirkning.
  • Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer «empowerment» som en prosess der personer oppnår større kontroll over beslutninger og handlinger som påvirker deres liv.
  • Det kan oversettes med myndiggjøring eller «å gjøre sterk». (Kilde: Helsedirektoratet.)
Powered by Labrador CMS