Meninger

OBERST: Arvid Halvorsen mener at offiserer, sersjanter og kadetter skal vurderes etter samme krav når det kommer til respekt, ansvar og mot.

Forsvaret har ikke bruk for deg!

Når vi forventer at 20 åringer tar de rette valg, forstår kjerneverdiene og klarer å styre sitt gryende lederskap etter våre kjerneverdier, så må Forsvaret stille de samme krav til oss andre også!

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Varslingssakene mot Forsvaret har versert i media de siste ukene. Vår forsvarssjef har kalt dette en krise. 17. juli skrev Stortingsrepresentant og offiser Mahmoud Farahmand følgende på sin Facebook side:

«Varslingssakene i Forsvaret raserer etatens omdømme». «Slik sakene beskrives er det et ubeskrivelig stort tillitsbrudd. Det er disse menneskene som skal krige for oss, ivareta oss når det kreves aller mest». «Jeg forventer mer av ledere som skal lede oss i en krig, jeg forventer mer av folk som anser seg selv som krigere».

Simen Berge Størkersen kaptein og kompanisjef i Hans Majestet Kongens Garde skiver i en kronikk i NRK: «Men så snart debatten handler om at noen av våre egne kolleger bryter med Forsvarets kjerneverdier på en fullstendig uakseptabel måte, da blir det taust fra oberstene».

Som oberst og sjef for Stabsskolen stiller jeg meg 100 prosent bak disse uttalelsene over om at Forsvaret er i en tillitskrise, og jeg har brukt store deler av ferien til å tenke på det Forsvaret nå står midt oppe i.

Jeg følte meg også truffet av kaptein Størkersen og er helt enig i at vi ikke har sagt nok ifra, det ønsker jeg å gjøre noe med.

Kjerneverdiene

Jeg har publisert flere kronikker som omhandler de fagfeltene som jeg jobber med (Kina, Russland, krigen i Ukraina og Nato), men jeg har ikke skrevet noe om det mest fundamentale og det absolutt grunnleggende som hele vår forsvarsevne hviler på, nemlig respekt, ansvar og mot (RAM, som vi kaller våre kjerneverdier).

For mer detaljer og en god beskrivelse over hva Forsvaret mener med RAM.

Som sjef for Stabsskolen, en jeg en del av Forsvarets Høgskole (FHS), som består av sju skoler (Befalsskolen, Cyberingeniør-skolen, Språk- og etterretningsskolen, de tre krigsskolene og Stabskolen), samt Institutt for forsvarsstudier. FHS er Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk og FHS utdanner alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Gjennom forskning og utvikling er FHS ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring.

Krav som stilles

FHS har en skikkethetsnemnd, som jeg leder og hvor vi vurderer om de yngste studentene er skikket til å bli offiserer. Dette betyr at nemnda har noen få saker hvert år hvor vi anbefaler at en person ikke skal få bli offiser.

En slik avgjørelse er som oftest forankret i at vedkommende ikke vurderes å fylle de strenge krav som RAM og Forsvarets kjerneverdier krever.

En slik avgjørelse er altså ikke opphengt i faglige eller fysiske krav, eller vedkommendes akademiske prestasjoner på skolene, den er utelukkende koblet mot i hvilke grad vedkommende er skikket til å bekle en rolle som offiser og potensielt lede andre i en krise/krigssituasjon.

Dette er den tillit som Farahmand skriver om, og det er dette jeg opplever at forsvarssjefen kaller en krise, om dette helt nødvendige tillitsforholdet skulle bryte sammen.

Det må bemerkes at jeg ikke kjenner noen av varslingssakene annet en fra media og det er helt sikkert fasetter som ikke er blitt belyst slik de burde.

Men som kronikkens tittel sier, så har Forsvaret ikke bruk for deg som offiser om du ikke kan forholde deg til og respektere våre kjerneverdier!

Vi vurderer våre yngste etter en svært høy standard, så hvorfor skal ikke de eldre og mer erfarne offiserene vurderes etter samme standard?

Når vi forventer at 20 åringer tar de rette valg, forstår kjerneverdiene og klarer å styre sitt gryende lederskap etter våre kjerneverdier, så må Forsvaret stille de samme krav til oss andre også!

Forsvaret har enerett, via Stortinget, rett til å benytte voldelig makt og sågar ta liv om det oppstår en krise/krig. Dette er en svært alvorlige oppgave som FHS tar på ytterste alvor og som vi daglig arbeider for å utdanne våre kommende ledere til å håndtere på en profesjonelle måte i tråd med Norges lover og Forsvarets kjerneverdier.

Forsvaret har ikke bruk for deg om du ikke kan følge kjerneverdiene Respekt, Ansvar og Mot. Da må du finne deg noe annet å gjøre, enten du er sersjant eller oberst!

Powered by Labrador CMS