Meninger

MOST: FFI-forsker Kari Røren Strand og forsvarssjef Eirik Kristoffersen på vei til presentasjonen av Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i februar 2021.

NTLs tillitsvalgte fraråder som hovedregel medlemmer å varsle om kritikkverdige forhold

De personlige kostnadene av å varsle kan være høy, samtidig som sannsynligheten for at varslet vil få følger for den omvarslede er liten, skriver lederen for NTL Forsvar, om trakassering, varsling og ukultur.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Høsten 2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke mobbing og seksuelltrakassering blant ansatte og vernepliktige i Forsvaret. Den såkalte MOST-undersøkelsen viste blant annet at nær 30 prosent av kvinnene i undersøkelsen hadde opplevd å bli fortalt støtende eller ubehagelige vitser eller historier med seksuelt innhold det siste året og at over 160 personer hadde blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året.

Les også: BFO og NOF om varslingssakene: – Utfordrende problem for Forsvarets omdømme

Haakon Bruun-Hanssen, som da var forsvarssjef, sa at han var overrasket og forbannet. Samtidig uttalte han på Dagsnytt 18 at det ikke var snakk om en ukultur eller et strukturelt problem, men at det fantes enkelte råtne egg i organisasjonen.

Mot til å si fra

Da MOST-undersøkelsen ble gjennomført igjen i 2020 viste tallene at 46 prosent av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering og en av tre kvinner i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell atferd. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var skuffet over resultatet og mente at løsningen var lederskap og mot til å si fra. Han påpekte at det ikke varsles ofte nok når det forekommer mobbing eller seksuell trakassering.

De siste månedene har NRK hatt en lang rekke saker som omhandler tilfeller der det har blitt varslet både om seksuell trakassering og andre kritikkverdige forhold. Sakene avdekker at varslene ikke har blitt godt nok fulgt opp, at de ofte har hatt store negative konsekvenser for den som varsler og få alvorlige konsekvenser for den omvarslede.

Les også: Varsling i Forsvaret – god varslingskultur eller ukultur?

Forsvarssjef Kristoffersen har gjentatte ganger uttalt at dette ikke dreier seg om en ukultur i Forsvaret, men enkelte personer som begår feil.

Følger for den omvarslede

NTLs tillitsvalgte ute i Forsvarets store organisasjon forteller meg at de som hovedregel fraråder våre medlemmer å varsle om kritikkverdige forhold. Bakgrunnen for det er at de personlige kostnadene av å varsle kan være høy, samtidig som sannsynligheten for at varslet vil få følger for den omvarslede er liten. Dette inntrykket bekreftes av Hyldmo fra tillitsvalgtordningen for vernepliktige i Forsvaret som sier at oppfatningen blant de yngste i organisasjonen er at det ikke nytter å varsle. Hvis Forsvarssjefen ønsker at alle ansatte og vernepliktige skal varsle hvis de opplever kritikkverdige forhold, må han gjøre noe med denne utbredte oppfatningen.

Uttrykk for en ukultur

Ja, det er enkelte individer som trakasserer og mobber, men de enkelte individene er en del av det systemet der alvorlig overtramp ikke nødvendigvis får negative konsekvenser. Forsvarssjefen understreker til stadighet viktigheten av Forsvarets kjerneverdier respekt, ansvar, mot. Verdiene skal være førende for alt vi som ansatte i Forsvaret foretar oss og for Forsvaret som organisasjon. Når enkelte ikke viser respekt for sine underordnede, og de som tar ansvar og viser mot ikke blir lyttet til, da er avstanden fra det som sies fra toppen og den realiteten som møter den enkelte varsler for stor.

Hvilken kultur vi som organisasjon har, viser seg når uttalte verdier og gode intensjoner møter virkeligheten og skal forme våre handlinger. Undersøkelser og medieoppslag har over tid vist at Forsvarets kjerneverdier ikke former organisasjonens handlinger når det er våre egne som begår kritikkverdige handlinger. Det er uttrykk for en ukultur.

Les også: Ingen flere varsler

Powered by Labrador CMS