Meninger

I KRISE: Folkene er og blir den viktigste ressursen i Forsvaret. Derfor kaller forsvarssjef Eirik Kristoffersen sakene om mobbing og trakassering som er kommet opp de siste månedene for en krise.

Mobbing og trakassering er som ugress som må lukes hver eneste dag

Jeg er også overbevist om at vi må bli bedre til å bruke hele spekteret av virkemidler for å få bukt med problemet, skriver forsvarssjefen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Kampen mot mobbing og trakassering kan og må vi i Forsvaret vinne. Mobbing og trakassering er en indre fiende som bryter ned enkeltmennesker og avdelinger. Derfor har jeg brukt ordet krise om situasjonen som blant annet media har vært med på å få frem.

Jeg er også sikker på at det finnes flere eksempler som ennå ikke er kjent og som vil komme frem. Det skal hjelpe å si ifra.

Krise

Vi i Forsvaret kan vinne denne kampen. Vi kan komme styrket ut av en krise. Men, da må vi alle erkjenne at det er en krise. Først og fremst er dette en personlig krise for den enkelte som blir utsatt for mobbing og trakassering. Deretter er det en krise for oss i Forsvaret som opplever at vår viktigste prioritet, våre verdier, ikke blir etterlevd av alle.

Og til slutt er det en krise for meg fordi folkene våre er og blir den viktigste ressursen for Forsvaret.

Da må vi behandle folk som folk. I fred, krise og krig er vi helt avhengig av at folk i Forsvaret har tillit til hverandre, at vi har tillit i den norske befolkningen og hos vår politiske ledelse. Ethvert tilfelle av mobbing og trakassering er et tilfelle for mye og hvert eneste tilfelle er med på å bryte ned tillit.

Vi har gjort en rekke interne undersøkelser som viser at vi ikke er i mål med å fjerne problemet. Antall tilfeller har gått nedover de siste årene. Sammenlignet med andre sektorer i arbeidslivet kommer heller ikke Forsvaret spesielt dårlig ut, selv om slike sammenligninger ofte ikke er presise nok.

Men, lista i Forsvaret skal ligge høyt og den skal ikke senkes. Forsvaret skal gå foran i arbeidet mot mobbing og trakassering. For å komme styrket ut av krisen er det iverksatt tiltak.

Konsekvenser og informasjon

Kritikken går spesielt på manglende konsekvenser av kritikkverdig oppførsel og manglende informasjon til den som varsler.

Det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av hele systemet med varsling, håndtering av varsler og konsekvenser. Denne gjennomgangen skal bidra til at Forsvaret videreutvikler vårt system for varsling.

I tillegg går vi gjennom de konkrete sakene som jeg er kjent med for å sjekke at behandlingen av varslene har medført de riktige konsekvensene. Jeg har også hatt en gjennomgang av alle kjente varsler mot toppledere i Forsvaret tilbake til 2018 for å sikre meg at det ikke er noen åpne saker eller saker der konsekvensene burde vært annerledes.

Ikke ukultur

Jeg har ikke brukt ordet ukultur om hvordan vi har det i Forsvaret. Ukultur stempler hele Forsvaret og er ikke noe alle de som hver dag løser oppdrag og tar vare på hverandre fortjener. De som mobber og trakasserer er enkeltmennesker, med ulike stillinger.

Jeg vil heller beskrive mobbing og trakassering som ugress som må lukes hver eneste dag. Forsvaret kan bli bedre til både å informere varslere undervegs i behandlingen av varslingssaker.

Jeg er også overbevist om at vi må bli bedre til å bruke hele spekteret av virkemidler for å få bukt med problemet. Alvorlige saker skal bli politianmeldt, men en politianmeldelse er ikke det eneste virkemiddelet vi som er ledere har.

Arbeidsrettssaker, omplassering, stopp i karriere og disiplinære reaksjoner er andre virkemidler som kan benyttes både i større grad og mer enhetlig. Vurdering av skikkethet er et arbeidsgiveransvar.

Si fra

Vi kan vinne kampen mot mobbing og trakassering, og vi må vinne denne kampen. Jeg vil takke de modige menneskene som sier ifra hver eneste gang. Mobbing og trakassering starter med at vi aksepterer kommentarer og handlinger som vi ikke synes er så alvorlige. Da er vi på en farlig vei der grenser flyttes og som til slutt kan ende i alvorlige overgrep.

Derfor må vi alle si i fra hvis vi opplever uakseptable handlinger, selv når det ikke angår oss selv direkte. Alle med lederansvar må være årvåkne og selv det noen kaller uskyldige kommentarer må bli møtt med et konsekvent nei eller stopp.

Vi må vinne kampen fordi ingen, absolutt ingen, skal måtte oppleve mobbing og trakassering. Vi må vinne den for at Forsvaret skal få maksimal forsvarsevne og forsvarsvilje ut av det mangfoldet som utgjør Forsvaret idag. Og vi må vinne denne kampen fordi det viktigste Forsvaret gjør er å forsvare våre verdier. Fred, frihet og demokrat kommer ikke av seg selv.

Etterlevelse av våre verdier respekt, ansvar og mot kommer heller ikke av seg selv. Det er et lederansvar å fylle disse flotte ordene med innhold. Ledere på alle nivå må gå foran og være tydelige på hvordan vi skal ha det hos oss.

Jeg skal gjøre mitt, men som alle andre kamper, ingen vinner dem alene. Sammen kan vi i Forsvaret vinne og komme styrket ut. Og det er et lederansvar som starter hos meg for at vi skal få til en endring til det bedre.

Powered by Labrador CMS