Meninger

INNLEGGSFORFATTER: Forsvarets sjefssersjant Rune Wenneberg er en av innleggsforfatterne. Her er han avbildet i forbindelse med en øvelse.
INNLEGGSFORFATTER: Forsvarets sjefssersjant Rune Wenneberg er en av innleggsforfatterne. Her er han avbildet i forbindelse med en øvelse.

Den indre fienden

De siste dagene har vist at den indre fienden som motarbeider våre kjerneverdier ikke er død. Det betyr ikke at kampen mot denne fienden som er mobbing og seksuell trakassering, har vært passiv.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Saken som den modige visekorporalen har stått frem med viser at uakseptable hendelser skjer. Hendelser som bryter med alt vi står for, og som representerer Forsvarets skyggeside. Vi ønsker ikke og bør ikke ha soldater i uniform som ikke klarer å etterleve de høye kravene som stilles til oss soldater.

Samtidig lever vi i en rettsstat der vi som arbeidsgivere skal være etterrettelige overfor alle involverte. I denne konkrete saken er selve hendelsen klar og definert som helt uakseptabel. Det som nå skal ses på er hvilke konsekvenser denne saken skal ha for den involverte. Den saksbehandlingen skal ikke skje i media, men den vil bli gjort.

Kampen som utkjempes mot den indre fienden

Forsvaret har nulltoleranse mot mobbing og seksuell trakassering. Folk skal føle at Forsvaret er en trygg arbeidsplass. Tillit er limet som soldater er avhengig av. For å få kunnskap om status og hvor stort omfanget er, gjennomføres en omfattende undersøkelse annet hvert år. Informasjon vi deler med de vi forsvarer, også når vi ikke liker resultatet.

Nulltoleranse identifiserer det vi ikke tolererer og det skal vi slå hardt ned på. Avhengig av sakens alvorlighet er det mange måter å reagere på. Har det skjedd noe straffbart anmeldes saken til politiet.

Samtidig kan en også forfølge saker i det militære disiplinærsystemet. De som utsettes for mobbing og seksuell trakassering skal få oppfølging og de som har gjort urett skal oppleve konsekvenser. Det er viktig at folk fortsetter å varsle, og det er viktig at upassende bemerkninger blir påtalt og korrigert.

Vi kan ikke være fornøyd med situasjonen slik den er i dag. Selv om vi har lavere statistiske tall enn befolkningen for øvrig er det ikke godt nok for oss. Vi skal ha en høyere standard. Vi skal ikke tolerere et eneste tilfelle av mobbing og seksuell trakassering. Kampen mot den indre fienden er ikke bare noe som foregår i festtaler. Mye arbeid gjøres og har vært gjort i det siste:

  • Obligatorisk undervisning for vernepliktige i rekrutt- og fagperiode som følges opp i hele tjenesten
  • Kompetansebygging og undervisning for fremtidige ledere støttet av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
  • Etablering av et enhetlig og enklere varslingssystem
  • Utvikling av kommunikasjons- og opplæringsmateriell
  • Avdelingene gjennomfører ulike målrettede konkrete opplegg knyttet til tematikken der det skapes tid, arenaer og en kultur for å jobbe med problemstillingen ("Ikke mitt lag" i Hæren, og Verdiseminar)
  • Det er ansatt en egen prosjektoffiser i Forsvarsstaben for å følge opp og kvalitetssikre arbeidet
  • Gjennomføring av undersøkelse og forskning fra FFI
  • Tett samarbeid med andre statlige aktører knyttet til tematikken (Statlig mangfoldsnettverk, herunder politiet og LDO).
  • I tillegg er det svært mange lokale initiativ via tillitsvalgte og avdelingssjefer.

Veien videre

Vår erfaring tilsier at saker om mobbing og seksuell trakassering blir håndtert aktivt lokalt og med stort sett gode resultater. Vi er ikke like sikre på om vi har et godt nok system for Forsvaret som helhet.

Et system for veiledning i håndtering av saker, med kompetansemiljøer og et system som følger opp partene også dersom de skifter jobb. Og vi må se på regelverket, for å vurdere om det er tilstrekkelig og om det hjemler riktige reaksjonsformer på mobbing og seksuell trakassering og våre verdier.

For stor avstand mellom uønskede hendelser og konsekvenser for den som begår dem, oppleves som problematisk for mange av våre ansatte. Det er noe av det vi skal se på. Vi ønsker at reaksjonene i større grad skal tilfredsstille samfunnets og de ansattes forventingen. Men - vi forsvarer en rettstat og vil alltid være lojal mot gjeldende lover og regler. Også når vi ikke liker dem.

Powered by Labrador CMS