Nyheter

VÆPNET TIL TENNENE: Snus og godteri, men lite tannpuss i disse traktene, skal man tro en ny undersøkelse. Bildet er fra en øvelse for Sjøkrigsskolen.
VÆPNET TIL TENNENE: Snus og godteri, men lite tannpuss i disse traktene, skal man tro en ny undersøkelse. Bildet er fra en øvelse for Sjøkrigsskolen.

Soldater sluntrer med tannpuss i felt

En undersøkelse om vernepliktiges tannhygiene og kosthold viser at tannhelse og vaner forverrer seg i felt. Rapporten konkluderer med at troppsbefalet kan ta mer ansvar.

Forsvaret har sett inn i soldatenes munn i den siste utgaven av rapporten «Helse for stridsevne». Hovedfunnene de har trukket ut er at soldatenes tannhelse forverrer seg i felt.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvaret og Universitetet i Tromsø har borret i soldatenes tobakkvaner, munnhygienevaner og kostholdsvaner når de er i felt, på leir og hjemme.

Til tross for at over halvparten av soldatene svarte at de samvittighetsfullt pusser tennene hjemme og i leir, viser statistikken at de ikke er like nøye med å bekjempe karius og baktus i felt.

Daglig inntak

To av tre soldater mener at deres egen tannhelse er god eller meget god, og omtrent 60 prosent svarte at de hadde et godt eller meget godt kosthold. Men likevel svarte nesten halvparten at de hadde daglig inntak av juice eller brus, godteri og sjokolade.

Og enda flere sa de koste seg med noe søtt i felt. 60 prosent svarte at de spiste alt fra snop og sjokolade til proteinbar og drakk brus med sukker, daglig.

Samme undersøkelse viser at under en av ti av soldatene røyker og at to av ti snuser.

Resultater av undersøkelsen viser også at soldatene sluntrer unna tannpussen når de kommer i felt. Det viser resultatene fra alle kategoriene, bortsett fra inntak av syreholdig drikke, som ble konsumert mest i leir.

«Dersom disse funnene bekreftes i et mer representativt utvalg kan det tyde på at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder tannhelsevaner og kosthold blant våre soldater,» konkluderer rapporten med.

En jobb for befal

«Forsvaret har et ubetinget ansvar for helsen til de unge voksne som tjenestegjør i Forsvaret til enhver tid,» står det i rapporten. Det innebærer tiltak som tilrettelegging for riktige helsevalg, både fysisk og psykisk, og det settes av ressurser til treningssentre med instruktører, velferdstiltak og opplæring av befal i helsefremmende og forebyggende tiltak.

Når det kommer til å unngå skade og sykdom i munn og tenner, og usunne vaner knyttet til munn og tannhelse i Forsvaret, er det huller, ifølge rapporten, som konkluderer med følgende:

«Det burde være en jobb for troppsbefalet.»

Troppsbefalet kan, på lik linje med annen helseinformasjon og forebyggende tiltak, og informere soldatene om ernæring og munnhelse.

Rundt 10.000 soldater fikk tilsendt undersøkelsen, og cirka 2000 svarte på hele undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS