Nyheter:

Kystjegere seiler utenfor Harstad. Opposisjonspartiene ønsker en tydeligere satsing på Sjøforsvaret.

Dette er opposisjonens langtidsplan-krav

Flertallet på Stortinget krever fireårsplan, opptrappingsplan for personell og en tydeligere plan for Sjøforsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Senterpartiet har tidligere åpnet for å sende langtidsplanen for Forsvaret i retur til regjeringen. Mandag 18. mai ble det kjent at også de andre opposisjonspartiene ønsker store endringer i langtidsplanen før de vil behandle den.

Etter det Forsvarets forum har kjennskap til, er det stor møtevirksomhet på Stortinget om nettopp forsvarsplanen tirsdag 19. mai.

Stiller langtidsplan-krav

Forsvarets forum erfarer at det er minst seks krav som opposisjonspartiene vil ha på plass. Det skal være enighet blant partiene om disse kravene.

Opposisjonens krav

1. Hovedperspektivet er at planen skal gjelde fire år, ikke åtte år.

2. Opposisjonspartiene ønsker et langt større innslag av tid- og tallfesting. Langtidsplanen som er lagt frem, oppleves som svært vag.

3. Endringer i Sjøforsvaret kan ikke skyves ut i tid. Konseptuelle veivalg i Sjøforsvaret, bør avklares i langtidsplanen. Kilder som er tett på prosessen, sier at opposisjonspartiene helst skulle hatt et forslag til ny fartøystruktur og man bør i alle fall ha klarhet i at man kan ta beslutninger om maritime anskaffelser. Det kan også dreie seg om levetidsforlengelse av fartøyer.

4. En opptrappingsplan for bemanning av Forsvaret må på plass.

5. Økonomiske konsekvenser av korona-pandemien må tas hensyn til, deriblant endringer i kronekursen.

6. I utgangspunktet skulle langtidsplanen kobles opp mot en ny samfunnssikkerhetsmelding. Den er utsatt, på grunn av korona-pandemien. Opposisjonspartiene har forståelse for at en langtidsplan ikke kan utsettes, men mener at det bør være mer fokus på samfunnssikkerhet og hvordan Forsvaret kan bidra i beredskapen.

Ønsker fireårsplan

Ifølge Liv Signe Navarsete (Sp) etterlyser hun en langt tydeligere langtidsplan for fire år. Det må være konkrete «milepæler» for økt bemanning og innfasing av nye kapasiteter.

– Vi kan ikke ha en LTP uten innhold. For Senterpartiet handler det om å styrke Forsvaret raskere enn regjeringen legger opp til. Det gjelder først og fremst for bemanning, dernest innfasing av stridsvogner og helikopter, og en tidligere avklaring av Sjøforsvarets framtidige plattform, skriver Navarsete i en e-post til Forsvarets forum.

Hun etterlyser langt tydeligere økonomiske føringer for hvor mye langtidsplanen vil koste. Hun kan ikke konkretisere hvor mye mer penger de er villige til å legge på bordet per nå.

– Det har vært komplett umulig å få svar på hvor mye penger regjeringen vil bruke de første fire årene og hva de ulike elementene i planen vil koste, skriver Navarsete.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for forsvarsstudier sa i april i år at det lå an til tautrekking på Stortinget. Nå kan det se ut som om opposisjonen ikke ville være med på konkurransen.

– Forhandlinger ville de nok være med på. Dette handler mer om at Stortinget ikke vil operere med åtteårsplaner. Forsvarssektoren er allerede i en privilegert stilling som får fremme fireårsplaner og dermed binde Stortinget til masten for mer enn ett budsjettår om gangen. Når langtidsplanen strakk det hele til åtte år, ble det nok et alt for langt perspektiv for å inngå et bindene forlik.

– Hvor ofte skjer det at opposisjonen sender et slikt forslag i retur?

– Så vidt jeg kan se, har det ikke skjedd i tiden etter at Per Bortens koalisjonsregjering med Otto Grieg Tidemand som forsvarsminister i 1968 innførte denne formen for fireårsplaner. Men det har vært tøffe forhandlinger mellom regjering og storting om innholdet i mange av planene, som også har dratt ut i tid slik at stortingsbehandlingen ikke har vært ferdig før på høsten.

– Hvor mye – og eventuelt hva – tror du må endres før opposisjonen er villig til å faktisk vurdere planen?

– Jeg registrerer at Stortinget ber om en plan som definerer noen konkrete og bindende tiltak som de kan ta stilling til i et fireårsperspektiv, kanskje med tanke på et forsvarsforlik for fire år, slik det ble gjort med stortingsproposisjon 55 i 2002.

– Hva sier det om regjeringen at den ikke klarer å overbevise opposisjonen om at den er i stand til å planlegge for Forsvaret de neste fire årene?

Jeg vil si at dette først og fremst viser at vi står i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, også med usikkerhet rundt USA og Nato, og at forsvarspolitikken dermed er mer brennbar enn på lenge.

Ønsker bredt forlik

– Regjeringen er opptatt av å gi Forsvaret forutsigbarhet, og har lagt frem en plan som styrker Forsvaret fra første året i planen, og hvert år fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

– Jeg skal møte Utenriks- og forsvarskomiteen i dag til den planlagte høringen om den nye langtidsplanen. Jeg håper at vi kan sette oss ned og drøfte planen videre. Av budsjetthensyn er det viktig at vi starter forhandlingene nå. Jeg ønsker å få til et bredt forlik fordi Forsvaret trenger en langsiktig plan som er finansiert og blir fulgt opp politisk, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

Uenig i kritikk

Da generalmajor Eirik Kristoffersen ble presentert som ny forsvarssjef 12. mai, spurte Forsvarets forum forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om nettopp kritikken om mangel på handlekraft i de fire første årene i langtidsplanen.

– Jeg er uenig i at det ikke skjer så mye de første fire årene. Da har de ikke brukt den leserveiledningen jeg la ved, sa Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

– Det er innfasing av F-35, innfasing av P8, bygging av Evenes, etablering av Finnmark landforsvar og ny militær ordning. Så der tar de rett og slett feil.

– Det skjer masse med innfasing av artilleri. Vi bygger hær og endrer vernepliktsordningen.

Det blir Eirik Kristoffersen som skal iverksette ny langtidsplan.

– Det som er viktig for meg, er at det blir vedtatt en langtidsplan før sommeren, at den ikke blir utsatt, sa Kristoffersen til Forsvarets forum da han ble presentert som ny sjef.

Powered by Labrador CMS