Nyheter:

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen da Kristoffersen ble utnevnt som forsvarssjef i mai. Nå skal Kristoffersen iverksette forsvarsdepartementets plan for de neste fire årene, såfremt den blir vedtatt i Stortinget.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen da Kristoffersen ble utnevnt som forsvarssjef i mai. Nå skal Kristoffersen iverksette forsvarsdepartementets plan for de neste fire årene, såfremt den blir vedtatt i Stortinget.

Forsvarssjefen om effektivisering: Ambisiøst, men overkommelig

Forsvaret må effektivisere for i underkant av to milliarder kroner innen 2024.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens nå pensjonerte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen omtalte effektiviseringskravene på i underkant av 2 milliarder kroner mot 2024 som for ambisiøst og utfordrende, sier hans etterkommer Eirik Kristoffersen at det kan gå.

Psst!

Effektivisering innebærer at Forsvaret skal få mer ut av pengene.

Det skal sikre at Forsvarets kapasiteter er relevante og gir mest mulig effekt.

Et eksempel på effektivisering i Forsvaret har vært å kutte antall baser.

General Kristoffersen tar seg tid til en prat med Forsvarets forum etter at den nye versjonen av langtidsplanen for Forsvaret er lagt fram. Han forteller at koronarestriksjonene, som har begrenset hans egen reisevirksomhet, har gitt ham veldig godt tid til å gå inn og se på økonomien i detalj. Det har gitt ham grunn til å tro at innsparinger på visse områder er overkommelig.

– Bare som en effekt av korona, så mener jeg at vi i Forsvaret allerede har en langvarig effektiviseringseffekt på 200 millioner kroner i året – og det er et ganske nøkternt anslag, fremholder han.

Det går an

Regjeringen vil fortsette effektiviseringen for å bidra til langsiktig balanse mellom operativ struktur, styrkeproduksjon, baser og støttevirksomhet, står det i forslaget til ny langtidsplan. Regjeringens anbefaling forutsetter at forsvarssektoren skal frigjøre i underkant av to milliarder kroner innen 2024 gjennom ytterligere effektivisering.

Den forrige versjonen av langtidsplanen ble sendt i retur av Stortinget: Les hvordan opposisjonen nå vurderer den nye versjonen av langtidsplanen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til Forsvarets forum etter fremleggelsen av langtidsplanen at han var uenig med den tidligere forsvarssjefen som mente effektiviseringen var for ambisiøs og utfordrende.

– Jeg mener på et budsjett på 60 milliarder, så er det å finne effektivisering gevinst på 1,9 milliard på over 4 år. Det går an, sier forsvarsministeren.

Han viser til at det skal være mulig å gjøre innsparinger på måten de bygger på når ny EBA (eiendom, bygg og anlegg) skal settes opp og at det er mulig å spare på vedlikehold.

– Et moment er at vi på veldig mange kapasiteter så har vi drevet vedlikehold etter kalenderen, nå skal vi drive med vedlikehold ved behov, forteller han.

Forsvarsministeren sier også til Forsvarets forum at når det kommer til anskaffelser av materiell og lagerstyring, skal digitateknikk gjøre forvaltningen mer effektiv.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen satt på første rad da regjeringen la frem samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret. Justisminister Monica Mæland, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt felles pressekonferanse.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen satt på første rad da regjeringen la frem samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret. Justisminister Monica Mæland, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt felles pressekonferanse.

FFI peker på 28 gevinstområder

Som del av arbeidet med denne langtidsplanen har Forsvarets forskningsinstitutt pekt på et mulig potensial for gevinstrealisering på mellom 1,6 og 3 milliarder kroner frem mot 2024 innenfor 28 gevinstområder.

Arbeidet med å realisere gevinstene vil kreve investeringer i blant annet teknologi og kompetanse, i tillegg til restrukturering av flere av de tunge prosessene i sektoren, står det i forslaget.

Samtidig peker forslaget på at sektoren bør tenke nytt – også innenfor effektivisering.

– Ambisiøst, men mulig å realisere

Målet som er satt for ressursfrigjøringen er ambisiøst, men realistisk, står det i forslaget.

Det samme sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen i sine kommentarer:

– Effektivisering er avgjørende for å sikre at Forsvaret til enhver tid bruker ressursene riktig. Målsettingen er å søke ytterligere effektivisering som kan omsettes i økt operativ evne, skriver Eirik Kristoffersen i sine kommentarer.

Eirik Kristoffersen ser fremover med positiv innstilling. Her avbildet mandag under foredrag i Oslo Militære Samfund.
Eirik Kristoffersen ser fremover med positiv innstilling. Her avbildet mandag under foredrag i Oslo Militære Samfund.

Ønsker egentlig å effektivisere mer

Til Forsvarets forum utdyper han at Forsvaret har lært seg å gjøre ting bedre og billigere. Han sier at han selv har satt seg inn i hvordan organisasjonen forvalter logistikk. Der er det muligheter, tror forsvarssjefen.

– Jeg mener at det er betydelige effektiviseringsmuligheter også innenfor logistikkområdet, sier han og legger til:

– Når jeg ser effektiviseringen av hele sektoren, så mener jeg at kravet er ambisiøst, men fullt ut realiserbart, slår Kristoffersen fast.

– Går det an å gjøre det uten at noen må lide, for å si det sånn?

Det er jo det som er målsettingen: At vi skal klare å bruke den effektiviseringen nettopp til å oppnå større operativ evne. Så jeg er jo ambisiøs, og har egentlig et ønske om å effektivisere enda mer, men den gevinsten som skjer, skal gå rett tilbake til de sjefene som klarer det.

Han sier at dersom de klarer å gjøre ting bedre og billigere, får de mulighet til å eksempelvis bygge opp Finnmark landforsvar raskere.

Powered by Labrador CMS