Nyheter:

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen går bak statsminister Erna Solberg før pressekonferansen der samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen ble lagt fram fredag.

Ny budsjettstruktur gir Kristoffersen mulighet til å flytte penger mellom grenene

Men Stortinget skal fortsatt informeres i samme grad om hva pengene brukes på.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg får et mer helhetlig ansvar med gjennomføring av planen, med at alle kapitlene som før var fordelt på hær, sjø, luft, heimevern, nå er samlet i ett kapittel. Så det betyr at jeg får et visst handlingsrom til å kunne omprioritere midler, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Forsvarets forum i marmorsalen i Klima- og miljødepartementet.

Han har nettopp lyttet til statsminister Erna Solberg, justisminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legge frem samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

Tips?

Har du tips eller innspill? Kontakt oss på tips@fofo.no

LTP i et nøtteskall: 8,3 millioner ekstra mot 2024

Kristoffersen gir et eksempel på hvordan den nye budsjettstrukturen for forsvarsbudsjettet kan gi ham mer fleksibilitet.

– Hvis Heimevernet trenger penger og Luftforsvaret har litt mye, kan jeg i teorien nå omprioritere det. Det gir forsvarssjefen litt større handlefrihet, sier generalen, og legger til at det selvfølgelig må skje i tett dialog med departementet.

Kan se Forsvaret under ett

Regjeringen kaller det en forenkling og en effektivisering av departementets styring av forsvarssektoren i sin pressemelding. Det innebærer at kapitlene under forsvarssjefen, unntatt Etteretningstjenesten og Redningshelikoptertjenesten, samles i ett kapittel.

– Den foreslåtte endringen vil gi forsvarssjefen bedre forutsetninger for å se tildelingene til Forsvaret under ett, og samtidig gjøre ham bedre i stand til å foreta justeringer for raskere å følge opp Stortingets og regjeringens føringer gjennom omdisponeringer mellom ulike formål, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Kan ikke nedprioritere en gren

Stortinget skal fortsatt informeres i samme grad om formålene til Forsvarets avdelinger.

– Det er ikke slik at vi med dette gir forsvarssjefen anledning til å nedprioritere en forsvarsgren til fordel for en annen. Mål, oppdrag og føringer fra Stortinget og regjeringen ligger fast, sier Bakke-Jensen.

Han legger dog til at det vil gi forsvarssjefen større handlingsrom for hvordan oppdragene skal løses. Ved akutte behov kan midler flyttes mellom forskjellige deler av Forsvaret.

Forsvarssjef Kristoffersen viser til at det legges opp til økonomisk vekst for Forsvaret fremover. Regjeringens forslag i LTP legger opp til 8,3 milliarder mer på forsvar i 2024 enn i dag.

– Større økonomisk handlingsrom i langtidsplanen gir også automatisk større økonomisk handlingsrom både for forsvarssjefen og mine sjefer, så hvis vi klarer å finne gode måter å gjøre ting på og vi får støtte fra departementet – som vi vanligvis gjør når vi kommer med gode ideer– så gir det et større handlingsrom, avslutter generalen.

Les også: Slik ble det første LTP-forslaget kastet. Bli med på skyggemøtene på Stortinget.

Powered by Labrador CMS