Meninger

BER OM SANKSJONER: Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand er tidligere ansatt i har vært i Forsvaret.

– Norge må sanksjonere Iran hardere

Iran utgjør en stadig større trussel mot Norge og Vesten. Da er det ingen grunn til at Norge skal henge etter i reaksjonene.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I historisk sammenheng har Iran i løpet av relativt kort tid gått fra å være et land forbundet med noe positivt, til å bli et land forbundet med spredning av terror og ytterliggående tankegods. 

Og det med rette.

Siden revolusjonen i 1979 har Iran vært et konstant uromoment i regionen. Allerede de første dagene etter den islamske revolusjonen var Irans intensjoner – for Iran, regionen og deres selvutnevnte fiender i Vesten – nokså klare. 

Trente militante grupper i Midtøsten

Kort tid etter revolusjonen ble den iranske revolusjonsgarden opprettet. I startfasen var oppdraget deres å beskytte den islamske revolusjonen mot såkalte «indre fiender». 

Det gjorde de på en svært effektiv måte. Embetsmenn i tidligere statsapparat, militære ledere og opposisjonelle ble arrestert, fengslet og henrettet. 

Var de heldige, kunne de forvente en iscenesatt TV-sendt rettssak før henrettelsen.

I 1980, da Irak gikk til krig mot Iran, fikk revolusjonsgarden en større rolle i krigen for å beskytte Iran mot dens ytre fiender. Det startet med kamphandlinger mot Iraks invasjonshær. Dette endret seg imidlertid nokså raskt. 

Garden gikk raskt over til trening, finansiering og veiledning av diverse militante og bevæpnede grupper i Midtøsten. Opprettelsen av den libanesiske Hizbollah-geriljaen i 1982 var en av de første stegene som ble tatt. 

Denne islamistiske gruppen ble etablert med moralsk og faglig støtte fra Iran, med iranske revolusjonsgardister i front. 

Håndlangere for paramilitære operasjoner

Tusenvis av revolusjonsgardister har over tiårene blitt sendt til Sør-Libanon for å trene og veilede Hizbollah. Siden opprettelsen av Hizbollah har organisasjonen blitt den iranske regimets håndlangere for paramilitære operasjoner og terrorvirksomhet i Midtøsten og utenfor. 

Modellen som ble brukt i Sør-Libanon for å opprette den libanesiske sjiamilitsen, ble senere brukt både i Irak og i Jemen. Sjiamilitsene i Irak og houthiene i Jemen får sine ordre mer eller mindre direkte fra Iran. 

Mange av angrepene disse gruppene gjennomfører skjer i tett koordinasjon med ledelsen i den iranske revolusjonsgarden. Dette er noe de har vedgått selv, og sporene av det har vi sett de siste månedene. 

Det som også er godt kjent, er at Iran støtter palestinske terrororganisasjoner, som både Hamas og Islamsk jihad. 

I etterkant av de grufulle angrepene mot Israel 7. oktober i fjor, har det kommet fram flere uttalelser fra både Hamas og Irans religiøse ledelse som gir klare indikasjoner på at Iran hadde en rolle i disse angrepene. 

Leverer droner og missiler til Russland

Dessverre stopper ikke Iran og dens håndlangere med Midtøsten. Det iranske regimets appetitt for å spre vold og terror er større enn som så. Helt siden revolusjonen i 1979 har Iran også vært en viktig spiller og aktør i å spre antisemittisk tankegods blant muslimer. 

Det startet med å spre propaganda og slagord, men siden 1990-tallet har det iranske regimet og deres stedfortredere gjennomført flere terrorangrep mot jødiske og vestlige mål i store deler av verden. 

Senest for noen uker siden skrev svenske medier om at svenske sikkerhetstjenester hadde avdekket et planlagt angrep mot jødiske mål i vårt naboland Sverige. To individer med tilknytninger til den iranske revolusjonsgarden er arrestert i forbindelse med saken. 

Ikke minst er Iran en betydelig spiller i Russlands invasjonskrig i Ukraina. De leverer droner og missiler, og flere medlemmer av revolusjonsgarden er drept i tjeneste for russerne i Ukraina. Involveringen er i direkte konflikt med vestlige og norske interesser i Europa. 

Nevnes stadig oftere i trusselvurderinger

Det er heller ikke tilfeldig at norske sikkerhetstjenester de siste tiårene har hatt et stadig større fokus på Iran. Iran nevnes stadig oftere i ulike trusselvurderinger, og norskiranere eller personer som har relasjoner til norskiranere, får ikke lenger sikkerhetsklareringer. 

Med andre ord utgjør Iran og revolusjonsgarden en betydelig sikkerhetspolitisk trussel mot Norge og Vesten. 

De involverer seg i nesten alle relevante konflikter og driver omfattende etterretnings- og påvirkningsarbeid for å så splittelse og uro i Vesten. Sammen med Russland og Kina utfordrer iranerne vår verdensorden, våre verdier og vårt levesett. 

For dem er oppløsning av det vestlige samholdet et uttalt mål. 

For å demme opp om trusselen fra Iran og revolusjonsgarden, har EU innført omfattende sanksjoner mot det iranske regimet. Det har Norge i stor grad fulgt etter, men vi henger nå etter.

Den iranske revolusjonsgarden, selve supervåpenet til regimet for å skape trøbbel i Midtøsten og Vesten, er foreløpig ikke oppført på Norges sanksjonsliste. 

Det finnes det absolutt ingen gode grunner til at regjeringen ikke bør gjøre. 

Powered by Labrador CMS