Nyheter

VAKTSOLDAT: Edvard Os (t.v.) fullførte fallskjermjegeropptaket, men kom ikke videre. Nå er han vaktsoldat på Setermoen. Bildet til høyre er tatt under fallskjermjegeropptaket i 2020.

Edvard Os ble forespeilet jegerstilling - endte som vakt

11 av 19 vernepliktige endte opp som vakt- og sikringssoldat etter at de i høst deltok på opptaket til fallskjermjegertroppen. – Vaktsoldat er en viktig jobb, svarer Hæren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De vernepliktige var motiverte da de i høst deltok på opptaket til fallskjermjegertroppen. Tre av dem fullførte hele opptaket selv om de ikke ble tatt med videre. Ifølge dem selv ble de lovet en tjeneste i en annen jegertropp.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Fåtallet av dem befinner seg i en jegertropp i dag, og noen av dem har stillinger som ikke representerer det de ble lovet. Før de møtte opp på Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF) på Rena mottok de et skriv fra Forsvarets personell og vernepliktssenter (FPVS) der det blant annet stod:

«De som har gjennomført rekruttperioden på en tilfredsstillende måte vil få tilbud om å stille på opptak for Fallskjerm- og Jegertroppen. De som ikke får tilbud om opptak, eller tilbud om å tjenestegjøre ved FSK vil primært bli fordelt til annen jegertjeneste i Hæren ( . . . ).»

Les svar fra Hæren nederst i saken.

Ble vaktsoldat

Edvard Os er en av de som i dag går streiferunder på Setermoen leir. Det var ikke det han så for seg å gjøre etter å ha fullført opptaket til fallskjermjegertroppen. Han kom ikke videre, men var forberedt på å få en stilling i en annen jegertropp.

– I stillingsutlysningen stod det at de som ikke hadde fått tilbud om å tjenestegjøre ved FSK primært vil bli fordelt til en annen jegertjeneste i Hæren. Allerede i rekrutten fikk vi forhåpninger om en jegertjeneste selv om vi ikke fullførte opptaket, sier han til Forsvarets forum.

– Jeg har en opplevelse av at vi gjennom hele opptaksprosessen har blitt misledet. Under sesjon fikk vi beskjed om at vi kunne søke fallskjermjeger, og at hvis vi ikke kom gjennom på opptaket så ville vi få andrevalget vårt.

Føler seg bortprioritert

Det var over 100 personer som deltok på opptaket, mange av dem havnet i Artilleribataljonen og da fikk de hovedsaklig stilling som vakt- og sikringssoldat i Trenregimentet på Setermoen.

– Det kom som et sjokk på meg og de andre som kommer fra Rena, vi føler oss bortprioritert, forklarer Os.

Han har vært innstilt på å bli fallskjermjeger i fem år, og har lagt ned mye arbeid for å bli robust nok til å bli vurdert. Det betyr at han har gått lange turer med tung sekk og han har utfordret komfortsonen med å gjøre ubehagelige ting for å forberede seg.

– Jeg har inntrykk av at det har vært en systemfeil, for jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor jeg har fått den stillingen jeg har nå. Opptaket var helt forferdelig og jeg har aldri vært så sliten. Jeg fikk til noe som veldig få klarer, og så får jeg tildelt en stilling som nesten alle kan klare. Det forstår jeg ikke.

– «Råtner» på kasernen

Carl Konow var også blant de vernepliktige som så for seg en tjeneste i fallskjermjegertroppen, men som ikke kom videre fra opptaket. Han tenkte at han likevel kom til å få en bra stilling i en jegertropp siden han hadde fullført opptaket til fallskjermjeger.

– Jeg tenkte at jeg var på toppen av søkerlista på bakgrunn av at jeg hadde fullført opptaket, men jeg var tydeligvis på bunnen av lista, det er i hvert fall sånn jeg opplever det, sier han.

Konow fikk tildelt en stilling som skytebane-assistent, en stilling han ikke søkte på.

– Jeg er veldig skuffet, for jeg ble bare plassert i en stilling. Jeg ville ha en grønn tjeneste da planen min var å bli kjent med naturen. Nå jobber jeg kanskje to timer hver dag, og det er ikke noe krevende for meg.

Han så for seg en videre karriere i Forsvaret etter førstegangstjenesten, men beskriver motivasjon som borte.

– Etter å ha blitt behandlet sånn tror jeg ikke jeg vil satse på en karriere i Forsvaret. Jeg har mistet litt respekten for Forsvaret. Jeg sitter på kasernen og råtner dag etter dag, og fungerer egentlig bare som en vaktmester som tilrettelegger slik at andre får trene.

Sendte klage

De 19 soldatene formulerte et formelt klagebrev som de sendte til FSK, Artilleriet og HSRF. I klagebrevet beskriver de misnøyen med blant annet plassering i avdeling da de opplever at fordelingen virker tilfeldig.

– Fra sesjon, til FOS, til rekruttskolen, til underveis i opptaket, har samtlige fått høre at vi er selektert på gode prestasjoner og at vi ville være egnet til krevende stillinger. Vi fikk høre at det ikke skulle være noe negativt å søke fallskjermjegeropptak, og at vi primært sett ville motta en jegertjeneste andre steder i Hæren (Se vedlagt skriv fra FVPS), eller andre stillinger som ville ta nytte av våre egenskaper, står det i brevet.

Videre uttrykker de sin skuffelse og beskriver hvilke stillinger de fikk. Stillinger som er langt unna det de selv føler ble lovet dem.

Soldatene har ikke mottatt svar på klagen.

– Vi vet ikke hvem som har skylden, og vi har ikke vært helt sikre på hvem vi skal kontakte og hvordan vi skal trå frem. Men vi tenker på de som kommer etter oss, slik at de ikke skal havne i vakta, forklarer Os.

Hæren: – Vaktsoldat er en særdeles viktig jobb

Forsvarets forum har vist Hæren kritikken fra Os og Konow i sin helhet. Rolf Ytterstad, talsperson i Hæren, svarer blant annet følgende i en e-post til Forsvarets forum:

– Soldater som ikke blir tatt opp til tjeneste hos Forsvarets Spesialkommando (FSK) for å bli fallskjermjeger, skal etter Forsvarets rekruttutdanning fortsette sin tjeneste i Hæren. Soldater på opptak til tjeneste som fallskjermjeger blir informert om dette. I henhold til normale prosedyrer ved overføring av soldater skal rekruttene gis mulighet til å søke stillinger internt i egen avdeling, eller søke seg til andre stillinger i andre avdelinger. Soldatene får mulighet mens de er på rekruttskolen til å søke på forskjellige stillingskategorier.

– Det er videre noen som får mulighet til å søke på stilling etter at de er overført til avdelinger. Dette er to forskjellige prosesser som nødvendigvis ikke «snakker sammen», men HSRF har videreformidlet sine observasjoner om de enkelte soldater, og eventuelle anbefalinger knyttet til den enkelte rekrutt til mottagende avdeling.

– Tar med oss dette videre

– Mottagende avdeling kan da selv velge i hvilken grad de ønsker å følge anbefalingene. Rekruttene i kontingent 2208 hadde muligheten til å søke seg til for eksempel ARTBN og GSV (ikke til spesifikk stilling, kun bataljonen som helhet). Avdelingene gjorde selv en vurdering på hvilken stilling de ønsket å nytte personellet i. Denne seleksjonen var ikke HSRF en direkte del av. Soldatene ble informert på rekruttskolen om at de måtte konkurrere seg til stilling, og at det var noen som ikke ville få det de ønsket. Ergo ville det være noen som ville bli satt i en stillingskategori (avdeling, tjenestested) de ikke hadde søkt/ytret ønske om.

– Det som den enkelte ser for seg som ønsket tjeneste, er ikke nødvendigvis det Hæren har behov for. Uansett så tar vi dette med oss videre når vi evaluerer måten Hæren benytter personellet som vi mottar fra seleksjonsprosessen ved FSK.

– Det er på sin plass å poengtere at å være vaktsoldat er en særdeles viktig jobb. De er førstelinjeforsvaret av leirene våre og folkene våre der.

– Forståelse for opplevelse

– Når det gjelder det at noen av soldatene føler seg lurt, så har vi forståelse for at enkelte kan oppleve det slik. Rekruttene i kontingent 2208 gjennomførte seks uker rekruttskole før opptaket til FSK startet. I denne perioden søker de på stillinger, herunder om de ønsker seg til opptak som fallskjermjeger, samt at de som har søkt på dette tidligere nå har muligheten til å bekrefte eller avkrefte om de fremdeles ønsker dette. I søknaden begrunner de ønsket sitt og om de vil ha annen jegertjeneste dersom de ikke kvalifiserer seg til fallskjermjegertjeneste.

– De får også søke på stillinger ved GSV (12 og 15 måneder), Hans Majestet Kongens Garde, Artilleribataljonen, stillinger ved rekruttskolen og diverse stillinger i Forsvarets spesialstyrker. Instruktørene ved rekruttskolen gir etter de seks ukene med rekruttutdanning, sin anbefaling om hvor de respektive bør tjenestegjøre, dette sett i sammenheng med deres ønsker. Allerede her er det ikke alle soldatene som får det slik de selv vil.

Powered by Labrador CMS