Nyheter:

Dårlig stand: Det vil koste rundt 12-14 milliarder kroner å reparere KNM Helge Ingstad, konkluderer en rapport fra Forsvarsmateriell.

Helge Ingstad: Prislapp 14 milliarder kroner

Det vil koste mer å få KNM Helge Ingstad på sjøen enn å kjøpe nytt. Likevel vil ikke forsvarsministeren avskrive fregatten, ennå.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

12-14 milliarder kroner. Det er prislappen for å få Helge Ingstad ut i operativ tjeneste for Sjøforsvaret. En ny fregatt vil koste 11-13 milliarder kroner. Det er konklusjonen i tilstandsrapporten Forsvarsmateriell maritime kapasiteter overleverte til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen onsdag 15. mai. En eventuell reparasjon av Ingstad er det i tillegg større risiko forbundet med enn ved en nyanskaffelse. 

Er det i det hele tatt noe som taler for at man bør reparere Helge Ingstad?

– Vi tar det arbeid som er blitt gjort så på alvor at vi setter oss ned og går inn i denne rapporten vi har fått, for så å ta en avgjørelse for hvilken løsning finner.

Hvordan vil prosessen være som vil lede fram til en avgjørelse?

– Først skal vi se på den rapporten vi har fått tildelt – så vil vi ta en eventuell beslutning om vi skal reparere eller erstatte. En løsning for å erstatte fregatten vil være noe forsvarssjefen nå jobber med i arbeidet med sitt fagmilitære råd.

Ikke avskrevet: Det er ennå for tidlig å avskrive Helge Ingstad. – Vi skal ta rapporten på alvor, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


Du har tidligere sett skadene på fregatten da den lå ved Haakonsvern. Er det noe ved rapporten som overrasker deg?

– Nei, faktisk ikke. Men det er jo også usikkerhet som blir pekt på i rapporten – det er jo overslag. At det var betydelige skader, det var ikke veldig vanskelig å se. At det er dyre kapasiteter har vi også vært klar over.

Lang tid å erstatte

Det vil ta rundt fem år å erstatte Helge Ingstad, som kolliderte 8. november 2018. med en ny fregatt. Det vil ta omtrent samme tid hvis det besluttes å reparere fregatten. Det opplyste flaggkommandør Thomas Wedervang fra forsvarsmateriell maritime kapasiteter under pressekonferansen. Forsvarsministeren mener at man kan finne løsninger raskere enn fem år.

Hvordan skal man tette det operative gapet?

– Det er for tidlig å konkludere at det vil ta fem år å erstatte kapasiteten, men vi skal først gjøre vurderinger med reparasjon eller ikke. Sjøforsvaret har allerede vært kreative og kommet med løsninger som gjør at vi har erstattet en del av den operative kapasiteten. Vi seiler med flere besetninger, vi seiler fartøyene mer – vi har også fått KNM Maud nå. Det finnes også andre løsninger for å erstatte kapasiteten.

– Forsvarssjefen holder på med det fagmilitære rådet nå, og det blir en del av langtidsplanen for hvordan vi løser de utfordringene vi har nå.

Basert på rapporten så har du ikke avskrevet Helge Ingstad fullstendig?

– Vi skal behandle denne rapporten så alvorlig som den fortjener og deretter skal vi ta en avgjørelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Reservedeler: Deler fra Helge Ingstad kan gjenbrukes på andre fregatter i Sjøforsvaret, sier Thomas Wedervang.

Reservedeler for millioner

Ifølge sjef maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, Thomas Wedervang, er det mulig å berge komponenter og deler fra Helge Ingstad. I rapporten anslås det at det er verdier som beløper seg fra 100-400 millioner kroner. Disse kan brukes som reservedeler for de andre fire fregattene, sier flaggkommandøren.

– Disse komponentene og delene har høy verdi for Sjøforsvaret. Det må testes og verifiseres tilstanden på dem før de eventuelt kan brukes på andre fregatter, sier Wedervang.

Hvordan har det vært å levere en slags konklusjon for hva som bør skje med Helge Ingstad?

– Vi har gitt faktagrunnlag, sier Wedervang.

– Helge Ingstad vil følge oss i Sjøforsvaret i lang tid, og det gjenstår ennå mye arbeid med fregatten.

 PS. Det vil koste rundt 50-100 millioner kroner å avhende Helge Ingstad. 

Powered by Labrador CMS